Samtal om stockholmregionens bostadsutmaningar

Idag deltog Cecilia i ett rundabordssamtal om bostadsbyggande i stockholmsregionen som arrangerades av Stockholms handelskammare. Förutom flera kommuner i länet så fanns även representanter från landstinget, länsstyrelsen och riksdagen på plats.

Bostadsbristen i regionen är en hämmande faktor för utvecklingen länet. Alliansen i Stockholms stad satte redan 2006 upp höga bostadsmål och har sedan ökat ambitionerna för varje år. Totalt byggdes 38 864 nya bostäder i Stockholms stad mellan 2006-2014, vilket innebär att vi har den högsta byggtakten på 40 år men vi behöver höja den ytterligare. Därför gick alliansen till val på att bygga ytterligare 140 000 nya bostäder fram till 2030.

En utmaning i bostadsbyggandet är att möta behovet utifrån de förutsättningar som de nyinflyttade stockholmarna har. Befolkningsökningen i stockholmsregionen består i huvudsak av nyfödda, invandring och inflyttning från resten av Sverige. Inflyttningen från resten av Sverige är i förhållande till de två övriga kategorierna ganska liten och består främst av yngre personer mellan 20-30 år. Utmaningen för regionen är, förutom att tillgodose behovet av nya bostäder, även att möta de aktuella målgruppernas behov av bostäder. Det är grupper som generellt är mindre resursstarka än den genomsnittliga stockholmaren, något som också ställer krav på bostadspolitiken och dess förutsättningar.

Dagens diskussioner kom i mångt och mycket att handla om kommunernas utmaningar och möjligheter vad gäller markpolitiken men även om förenklad lagstiftning i form av kortare processer och nya bullerregler som gör det enklare att bygga t ex nära tunnelbanan.

Därtill diskuterades även vikten av att koppla infrastrukturinvesteringar till bostadsbyggande och få dessa att gå hand i hand. Stockholmsöverenskommelsen och utbyggnaden av tunnelbanan är ett bra exempel på hur detta kan samordnas på bästa sätt.

Det är även viktigt att alla aktörer i regionen tar sitt ansvar och att vi kan få till långsiktiga lösningar som skapar en förutsägbarhet på bostadsmarknaden i så väl stockholmsregionen som i andra storstadsregioner i Sverige.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>