Behåll nolltoleransen mot klotter!

Cecilia BrinckI dag presenterade Stiftelsen Tryggare Sverige en rapport om lagliga graffitiväggar och vilka konsekvenser som detta kan medföra. Frågan är just nu högaktuell i Stockholm eftersom den rödgrönrosa majoriteten beslutat att avskaffa stadens nolltolerans mot klotter från årsskiftet 14/15. Beslutet motiveras med att det kommer minska skadegörelse och klotter generellt.

Den rapport som presenterades idag visar dock att det finns all anledning att ifrågasätta påståendet om att lagliga graffitiväggar leder till minskad skadegörelse. Tvärtom ser rapportförfattarna  tendenser som pekar i motsatt riktning, dvs att lagliga väggar snarare leder till en ökad skadegörelse i form av mer klotter.

I rapporten konstateras att det finns tre huvudsakliga skäl till varför människor ägnar sig åt klotter. Vissa gör det för att de tycker det är spännande, andra gör det för att få uppmärksamhet och sist men inte minst finns det de som ägnar sig åt klotter för att få utlopp för sin kreativitet. Slutsatsen i rapporten är att lagliga graffittiväggar kan vara effektivt för att nå vissa av dessa grupper men helt verkningslösa mot andra grupper. Därför anser Stiftelsen Tryggare Sverige att lagliga graffitivägar kan motiveras utifrån ett konstnärligt perspektiv men inte utifrån ett brottsförebyggande perspektiv.

Syftet med den nolltolerans mot klotter som Alliansen införde i Stockholm år 2007 var just att minska den olagliga skadegörelsen och bidra till en ökad trygghet bland stockholmarna. Forskningen ger stöd för att områden med mycket skadegörelse är synonymt med högre otrygghet men forskningen ger också stöd för att miljöer som är nedklottrade ofta ger ännu mer klotter.

Trots detta, och trots slutsatserna i dagens rapport väljer den nya majoriteten att vidhålla sitt beslut om att införa lagliga graffitiväggar i Stockholm. Vänsterpartiet på Södermalm har vid flera tillfällen deklarerat att de gärna ser att åtminstone en laglig vägg etableras i stadsdelen.

Det är problematiskt eftersom det dels riskerar att bidra till ökad otrygghet till följd av en ökad spridningsrisk för skadegörelse i närområdet och dels kommer att kosta Stockholms skattebetalare ännu mer i saneringskostnader.

Moderaterna vill upprätthålla nolltoleransen mot klotter i Stockholms stad och ser positivt på att frågan åter igen lyfts upp på dagordningen. Förhoppningen är att den rapport som stiftelsen Tryggare Sverige presenterar idag kommer att leda till mer omfattande forskning på området.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>