månadsarkiv: februari 2015

Olagliga boplatser är en fråga som stockholmarna tycker måste lösas

I tisdags den 24 februari lanserade moderata oppositionsborgarrådet och gruppledaren i Stadshuset Anna König Jerlmyr ett förslag om att ge kommunen rätt verktyg att upprätthålla svensk lag och befintliga ordningsföreskrifter, så som att kunna avhysa olagliga bosättningar i Stockholms offentliga rum. Förslaget har debatterats flitigt i media under veckan. Synpunkter och kommentarer från stockholmarna har också strömmat in. Vi har sällan upplevt ett sådant starkt gensvar från allmänheten. Det är vi tacksamma för och vi ser det som ett tecken på att förslaget har ett brett stöd hos stockholmarna.

Bland de kritiska synpunkter som har framförts finns bland annat invändningen att det är tveksamt hur en avhysning kommer att hjälpa. Det finns en farhåga att avhysningar endast gör att problemet flyttas ett kvarter bort, varmed ingenting har lösts. Det är en sanning som vi har det idag, mycket på grund av att det inte finns ett förebyggande arbete för att upprätthålla nuvarande regelverk. Genom att ge kommunen rätt verktyg att upprätthålla svensk lag och befintliga ordningsföreskrifter så skulle kommunen kontinuerligt kunna arbeta förebyggande för att nya boplatser inte etableras. Boplatser på stadens gator och parker får oacceptabla mänskliga och sanitära konsekvenser och riskerar att permanentas till kåkstäder om inte de avhyses. Samtidigt är det en självklarhet att ett sådant arbete ska ske humant. Detta handlar inte heller om att göra skillnad på människor. Vi är alla lika inför lagen, så också människor som kommer från andra länder.

Det är självklart att en kommun på kort sikt har ett ansvar att hjälpa utsatta människor. Men problematiken kan inte lösas av en enstaka kommun och inte heller av att endast arbeta fram fler boplatser. Det som saknas är långsiktiga lösningar för att hjälpa utsatta människor och en tydlighet i frågan från regeringen. Det är viktigt att den rödgrönrosa majoriteten tar ett tydligt ansvar för att finna en lösning på denna utmaning.

Vi moderater har tagit initiativ med konkreta förslag för att lösa en situation som allt fler människor finner ohållbar. Vi är skyldiga både EU-medborgarna och väljarna att vidta verksamma åtgärder för att få en lösning som kombinerar hänsyn till socialt utsatta människor med berättigade krav på trygghet och ordning i det offentliga rummet.

Vi är också medvetna om att detta inte löser hela problematiken. Genom att tillse att de lagar som redan finns efterlevs kan vi åstadkomma en förändring i dagens gatubild utan att förbjuda tiggeri. För att komma tillrätta med tiggeriet på längre sikt behöver man arbeta långsiktigt med att avhjälpa fattigdom och diskriminering i EU-migranternas hemländer som Rumänien. Grundproblematiken bottnar i att många är utsatta i Rumänien, att korruption hindrar utsatta att få vård, att fler behöver få tillgång till mark, bostäder och utbildning. Här måste den svenska regeringen ta ett större ansvar i frågan och sätta press på EU och Rumänien att ta ansvar.

Ett axplock för den som vill läsa mer:

Anna König Jerlmyr (M) Regeringen måste ge kommunerna rätt verktyg att hantera olagliga bosättningar http://www.moderat.se/debatt/regeringen-maste-ge-kommunerna-verktyg-att-hantera-olagliga-bosattningar

Dagens Nyheter http://www.dn.se/sthlm/moderaterna-lat-vakter-avhysa-eu-migranter/

Tv4 Debatt mellan Anna König Jerlmyr (M) och Ewa Larsson, socialborgarråd (Mp) http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/%C3%A4ndra-lagen-s%C3%A5-tiggare-ska-kunna-avhysas-3070673

Svt http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/moderaterna-vill-avhysa-tiggare-fran-kakstader

Sveriges radio – talesman för EU-migranter positiv till avhysningar http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6102083

Expressen Ledare – Rätt att avhysa olagliga läger  http://www.expressen.se/ledare/ratt-att-avhysa-olagliga-lager/

SvD Ledare – Lagen gäller även för tiggare http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/lag-galler-aven-for-tiggare_4360265.svd

Aftonbladet – Våga ta debatten om kåkstäder http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/jenniferwegerup/article20371469.ab

Expressen Anna König Jerlmyr (M): boplatserna riskerar att bli kåkstäder http://www.expressen.se/debatt/boplatserna-riskerar-att-bli-kakstader/

Stockholm direkt M står fast vid kravet http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/m-star-fast-vid-kravet-pa-vakter-mot-eu-migranter-sd-vill-ha-forbud/aRKoby!LwMyAbwomyLj8@OhvXAfmw/

Sveriges radio http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6101199

Expressen – Beatrice Ask backar upp förslag om avhysningar http://www.expressen.se/nyheter/ask-backar-upp-forslag-om-avhysning/

 

 

 

Anna König Jerlmyr (M): Regeringen måste ge staden verktyg att avhysa boplatser

Frågan om fattiga EU-medborgare som tigger i Stockholm och Sverige är en svår fråga som omfattar många dimensioner och grundproblematiken kan inte lösas av en enstaka kommun eller land. Det är viktigt att Stockholms stad tar ett tydligt ansvar för att lyfta diskussionen och finna en lösning på denna utmaning som kombinerar hänsyn för socialt utsatta människor med berättigade krav på trygghet och ordning i det offentliga rummet.

Stockholm har idag precis som många andra städer en allt större utmaning med EU-medborgare som kommer hit för att tigga. Enligt stadens uppsökande verksamhet har antalet EU-migranter på stadens gator ökat markant på senare tid efter vänstermajoritetens tillträde. Det är självklart att en kommun på kort sikt har ett ansvar att hjälpa människor som råkar illa ut. Det som saknas är långsiktiga lösningar för att hjälpa utsatta människor och en tydlighet i frågan från regeringen.

Vi måste arbeta för tryggheten på våra gator och stadsmiljön för alla som vistas i staden. När det gäller illegala boplatser måste utgångspunkten vara att ingen kan bosätta sig var de vill. Boplatserna skapar stora problem för kringboende samtidigt som det påverkar tryggheten i Stockholms stad. Svensk lag måste gälla för alla, oavsett var man kommer ifrån.  I Stockholms stads ordningsstadga står det klart och tydligt att camping är förbjudet. Vi har inte heller rätt att bosätta oss var vi vill enligt svensk lag. Ändå har vi nu en verklighet där allt fler bosättningar växer fram i stadens offentliga miljöer samtidigt som kommuner saknar de rätta verktygen för att kunna agera. Det krävs mer nationellt agerande för att möta de utmaningar vi ser idag. Regeringen måste ta ett tydligare ansvar.

Därför vill moderaterna i Stockholms stad att:

  •  Ge kommuner rätt verktyg för att kunna hantera utmaningen vi ser. Det handlar exempelvis om att ge kommunen rätt att anställa egna ordningsvakter som upprätthåller ordningsstadgan på stadens mark.
  •  Den svenska regeringen behöver se över regelverket så att kommuner själva kan agera tydligt i frågan kring avhysning av olagliga bosättningar på gator, parker och i stadens naturområden.
  •  Polisen måste agera tydligare och den politiska ledningen måste uttala sitt stöd till polisens insatser och sätta krav på att svenskt regelverk upprätthålls.
  •  Den svenska regeringen måste ta ett större ansvar i frågan och sätta press på EU och Rumänien att ta ansvar.  Grundproblematiken bottnar i att många är utsatta i Rumänien, att korruption hindrar utsatta att få vård, att fler behöver få tillgång till mark, bostäder och utbildning.

Läs mer:

Dagens Nyheter

Sveriges radio

Svt ABC

Expressen

Metro

 

 

Joakim Larsson (M): Vänstermajoriteten fortsätter att förhala Nya Slussen

Joakim Larsson (M)Ärendet som avser en tillfällig bussterminal under Slussens ombyggnation bordläggs för fjärde gången av vänstermajoriteten. För att säkerställa en fungerande kollektivtrafik under ombyggnationen av Nya Slussen är det nödvändigt att flytta den nuvarande bussterminalen.  Slussen har förhalats tillräckligt länge och återigen stoppas viktiga satsningar på grund av den politiska osämjan inom majoriteten.

 – Ombyggnationen av Slussen måste snarast påbörjas. Flera viktiga projekt har redan åsidosatts på grund av vänstermajoritetens interna stridigheter. Att man nu för fjärde gången bordlägger ärendet som avser en provisorisk bussterminal under ombyggnationen av Slussen är mycket olyckligt. Det behövs en ny bussterminal för en fungerande kollektivtrafik och det är en förutsättning för att Nya Slussen ska kunna påbörjas, säger oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M)

– Att vänstermajoriteten väljer att bordlägga ärendet gällande en tillfällig bussterminal för fjärde gången visar återigen att vänstermajoriteten är oförmögna att kunna fatta viktiga beslut. Fortsätter vänstermajoriteten att åsidosätta viktiga projekt på grund av deras interna stridigheter riskerar Stockholm att stannar upp och det har vi inte råd med, säger oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M)

 

Besök på Telge Tillväxt

IMG_0397För att lära och se hur andra kommuner möter utmaningar med unga vuxna som står utanför arbetsmarknaden besökte Johanna Sjö, vice ordförande i Arbetsmarknadsnämnden och Angelica Karlsson, borgarrådssekreterare, i dag Södertälje och Telje Tillväxt. VD Ewert Sjöstrand ritade och berättade hur strukturerna såg ut, och vari utmaningarna låg.

- Det är tydligt att många som hamnat utanför har kraft och förmåga att finnas på den vanliga arbetsmarknaden men att avbruten skolgång och andra utmaningar lett dem snett. Därför är det viktigt med verksamheter som för dem tillbaka till Svenssonlivet. När det gäller HUR det ska ske är det viktigt att prestigelöst se vad som fungerat och därför är det bra att göra studiebesök även utanför stadens gränser.

IMG_0396Telge Tillväxt fokuserar på motiverande arbete och arbetspraktik och fungerar som en brygga till den ordinarie arbetsmarknaden för den som varit borta eller aldrig kommit in. Genom att ta varje individ framåt steg för steg, i en som längst ett år lång process, höjs motivationen och anknytning till arbetsmarknaden skapas. Som alla överbryggande verksamheter pekar Telge Tillväxt på bekymmer med stuprörstänkande inom olika organisationer men också på vilken potential det finns i den grupp som hamnat utanför. Med ett resultat på 70 procent vidare till studier eller arbete ligger Telge Tillväxt bra till, men mer finns att göra.

Positiva skolexempel uppmärksammas

I dag besökte vi Rålambshovsskolan, en kommunal grundskola (6-9) i Stockholm som lyckades  få alla elever som gick ut nian förra året behöriga till gymnasiet. För att visa vår uppskattning hade vi med oss tårta som tack för deras insatser.

IMG_0089

Rektor Gunilla Olsson tillsammans med biträdande rektorerna Eva Andersson (tv) och Jenny Johansson (th)

Nyckeln bakom framgången är enligt skolan själva dels deras medvetna arbete med elevhälsa och bra studie- och yrkesvägledare och dels skolans särskilda teknikfokus. Genom att skolledningen tar en aktiv roll i elevhälsoarbetet, där regelbundna uppföljningar genomförs, så har de bra koll på elever som behöver hjälp och stöd samtidigt som de har goda redskap för att agera om det behövs.

En annan viktig faktor som skolan själva framhåller som en del i det lyckade arbetet är att de sedan 2013 är en diplomerad teknikskola. Det innebär att skolan har genomgått Tekniklyftet, ett fortbildningsprojekt, på Vetenskapens hus och att teknikämnena genomsyrar hela skolans arbete.

IMG_0092

Cecilia tillsammans med skolledningen för Rålambshovsskolan

 

Det var ett mycket inspirerande besök och vi hoppas att Rålambshovsskolan ska bli en förebild för andra skolor som väljer att följa efter. Vårt mål är att alla elever ska lämna grundskolan med gymnasiebehörighet och att alla skolor får de verktyg som behövs för att kunna hjälpa alla elever att nå det målet.

 

Boplatser får inte bli permanenta kåkstäder

Anna König JerlmyrDen nya vänstermajoritetens nej till avhysningar har inneburit att boplatserna runt om i Stockholm blir fler och allt större. Detta är en olycklig utveckling som måste brytas innan vi får regelrätta kåkstäder i kommunen.

Vi är många som känner för de utsatta människorna som tigger och lever i stor utsatthet. Men det innebär inte att vi kan bortse från det faktum att det är olagligt att bosätta sig var som helst samtidigt som det är en ovärdig boendesituation och stor sanitär oläglighet.

Situationen som vi ser i dag är oacceptabel. Den nya majoriteten står i dag helt handfallen utan några konkreta åtgärder framåt. Kommuner har ett ansvar att hjälpa i det akuta skedet, men det
löser inte grundproblemet. Kortsiktiga lösningar, hur viktiga de än är, är just kortsiktiga. Att öka stödet till tillfälliga boenden som Vinternatt eller tillfälliga evakueringslokaler är inte fel, men det är inte en långsiktig lösning.

För att vi ska kunna nå en långsiktig lösning måste den svenska regeringen ta ett större ansvar i frågan. De måste sätta en större press på hemländerna att ta ansvar för sina medborgare. Regeringen måste även ge kommunerna bättre verktyg att hantera frågan. Ett konkret förslag är att ge kommuner verktyg för att kunna arbeta mot olagliga bosättningar och att upprätthålla den lokala ordningsstadgan, genom att bistå polisen med avhysningar.

Anna König Jerlmyr, (M)
gruppledare och oppositionsborgarråd

​Dennis Wedin (M): Oacceptabelt att hemtjänstpersonal ska få privata parkeringsböter

Dennis Wedin

Dennis Wedin

Hemtjänstpersonalen inom Stockholm stad riskerar att få privata parkeringsböter medan man är i tjänsten på grund att de saknar nyttoparkeringstillstånd. Detta är naturligtvis oacceptabelt. Vänstermajoriteten måste nu underlätta för stadens hemtjänstaktörer att kunna ansöka om ett nyttoparkeringstillstånd.

- Det är en självklarhet att hemtjänstpersonalen ska kunna utföra sitt arbete utan att riskera privata parkeringsböter. Att ansvarigt borgarråd avfärdar problemet genom att påpeka att hemtjänstpersonalen kan gå eller cykla är ytterst oansvarigt. Nya Moderaterna vill se konkreta lösningar. Därför föreslår vi att kostnaden för nyttoparkeringstillstånd reduceras för hemtjänstpersonalen, säger Dennis Wedin (M), gruppledare i äldrenämnden.

– Parkeringssituationen för hemtjänstpersonalen är i dag orimlig. Vänstermajoriteten bör istället för att göra omsorgen till deras ideologiska lekstuga visa att man tar ansvar för situationen och anta Moderaternas förslag om att reducera kostnaderna för nyttoparkeringstillstånd för personalen, säger Dennis Wedin (M), gruppledare i äldrenämnden.

​Dennis Wedin (M) Inför en kontinuitetsbonus inom hemtjänsten

Dennis Wedin

Dennis Wedin

Stockholm stad ska ta ansvar för en hemtjänst med hög kvalitet. En viktig förutsättning för detta är att satsa på kontinuitet och låta äldre träffa samma personal vid besök. Moderaterna föreslår därför en särskild bonus för hemtjänst som satsar på kontinuitet. Att införa en kontinuitetsbonus kan öka incitamenteten för hemtjänstaktörer att schemalägga sin personal på ett sätt där samma personal arbetar med samma geografiska områden.

– Kontinuitet i hemtjänsten är viktigt för att skapa trygghet och tillit hos äldre. Det kan också hjälpa personalen att identifiera om exempelvis vårdbehovet har förändras. Moderaterna föreslår därför att införa en särskild bonus för hemtjänst som satsar på att samma personal gör återkommande besök hos de äldre, säger Dennis Wedin (M), gruppledare i äldrenämnden.

– Det nya äldreborgarrådet från Vänsterpartiet verkar endast vilja ha färre hemtjänstverksamheter. Det är att sätta en ofräch ideologi framför fokus på förslag för att höja kvalitén. Därför hoppas vi att Moderaternas förslag om att införa en särskild bonus för hemtjänst som satsar på kontinuitet antas, säger Dennis Wedin (M), gruppledare i äldrenämnden.

”24 000 jobb hotas om Bromma läggs ned”

Anna König Jerlmyr och Jessica Rosencrantz har i dag en artikel på DN Debatt om Bromma flygplats framtid.

På DN Debatt 12/2 skriver Per Kågesson om hur Bromma kan läggas ned och ersättas med bostäder. Kågesson tar dock ingen hänsyn till de 24 000 jobb som riskerar att försvinna, att en citynära flygplats är nödvändig dels för regionen men även för hela landet eller att Arlanda inte har kapaciteten att möta resenärernas och flygets behov.

Per Kågeson missar en viktig poäng i sitt resonemang, nämligen den om frågan om jobb och tillväxt i regionen. Bromma flygplats är en viktig del i att skapa jobb, tillväxt och locka nya företag. En rapport som Stockholms handelskammare tagit fram visar att så många som 24 000 jobb riskerar att försvinna i Sverige om Bromma flygplats läggs ned. En majoritet av de hotade jobben finns i dag utanför Stockholmsregionen. Det kan vi naturligtvis inte acceptera. Bromma är större än Stockholm.

I dag är mer än 90 procent av flygresorna till och från Bromma arbetsrelaterade. Flera undersökningar visar att närheten till city och korta restider är den allra viktigaste frågan för affärsresenärer runt om i hela världen. Här har Bromma flygplats överlägsna konkurrensfördelar jämfört med både Arlanda och Skavsta. Att byta direktlinjer mellan Bromma flygplats och andra destinationer ute i landet mot mellanlandningar på mindre orter gör att det blir mindre attraktivt att resa till Stockholm vilket i förlängningen innebär att resorna uteblir och jobb försvinner.

Per Kågeson framhåller att Brommaflyget kan flyttas till Arlanda men inte heller här beaktas det mänskliga perspektivet – människor reser på tider då människor behöver resa. För många affärsresenärer är tidiga morgonflyg och sena eftermiddagsflyg en förutsättning för att kunna kombinera familj och arbetsliv. Att flytta över Brommaflyget till Arlanda och samtidigt tillgodose människors behov och önskemål gällande restider är inte möjligt, det konstaterar även Trafikverket.

Stockholms stad har ansökt om att uppgradera Bromma flygplats status. Genom att göra det kan vi möjliggöra en ökad kapacitet men också för mer miljövänliga flygplan med mindre koldioxidutsläpp och lägre bullernivåer. Braathens, som är en av de stora aktörerna på Bromma, har till exempel påbörjat arbetet med att byta ut sin flygplansflotta mot mer bränslesnåla och tystare flygplan. På så vis kommer de att kunna minska koldioxidutsläppen per säte med närmare 40 procent och bullerutbredningen med 75 procent jämfört med dagens situation.

En annan viktig faktor för att Stockholm ska vara en konkurrenskraftig region är ett ökat bostadsbyggande. Alliansen har visat att det går att bygga 140 000 nya bostäder till 2030 utan att behöva bygga på Bromma flygplats. Den nya vänsterledda majoriteten har både sänkt ambitionerna i närtid och tänker sig att det i en snar framtid ska finnas möjlighet att bygga 50 000 bostäder på Bromma flygplats. Inte bara är den tidsplanen orealistisk, den hämmar också stadens tillväxt. För att sätta lite perspektiv på bostadsbyggandet – Hammarby sjöstad som omfattar 11 000 bostäder började byggas på 90-talet och är ännu inte färdigbyggt. Alliansen gick till val på lika många bostäder som vänstermajoriteten, bostäder som ska byggas runt om i hela staden, men lovade också att bevara Bromma flygplats som en viktig fråga för både regionens och landets utveckling och tillväxt. Till skillnad från vänstermajoriteten så anser vi inte att dessa står i motsats till varandra.

Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd, Stockholm stad

Jessica Rosencrantz (M), vice ordförande i trafikutskottet

Besök på Bergsunds vård- och omsorgsboende och rapportsläpp

Foto 2015-02-12 10 30 41I dag besökte alliansens fyra gruppledare i Stockholms stad ett av Stockholms största äldreboenden, Bergsunds vård- och omsorgsboende på Södermalm som drivs av TemaBo.

Bergsunds fick 2014 ett hedersomnämnande i kategorin Äldreomsorg i Stockholm stads kvalitetsutmärkelse.

När vi träffade ägaren Olof så såg man direkt att här är en person som verkligen brinner för sin sak  och har ett engagemang som är utöver det vanliga. Det är inte helt omöjligt att det är grunden till varför Bergsunds kommer så högt upp i brukarundersökningar.

Foto 2015-02-12 10 27 00Under besöket diskuterade vi Bergsunds kvalitetsarbete med både Olof och personalen. En röd tråd i hur de arbetade var långsiktighet och ett nära ledarskap. En av de viktiga förändringarna som de genomförde när de övertog verksamheten från kommunen var att skifta fokus till den enskilde och dess behov. Genom ganska enkla saker såsom att den äldre själv får bestämma när de får gå upp, att medarbetarna har närhet till sin chef och att man lagar sin egen mat har trivseln och kvalitén på boendet gått upp.

Foto 2015-02-12 10 38 35Under besöket presenterade Alliansen även en rapport om de tvångskommunaliseringar som har påbörjats under vänstermajoritetens styre. I rapporten kan man läsa om äldreboenden, parklekar och andra verksamheter som trots en hög kvalitet och en bra verksamhet återkommunaliseras på ideologiska grunder. Detta står i strid med de värderingar som vi har där vi sätter den enskilde och dess behov i centrum framför driftsform.

Rapporten kan ni ladda hem här