Anna König Jerlmyr (M): Regeringen måste ge staden verktyg att avhysa boplatser

Frågan om fattiga EU-medborgare som tigger i Stockholm och Sverige är en svår fråga som omfattar många dimensioner och grundproblematiken kan inte lösas av en enstaka kommun eller land. Det är viktigt att Stockholms stad tar ett tydligt ansvar för att lyfta diskussionen och finna en lösning på denna utmaning som kombinerar hänsyn för socialt utsatta människor med berättigade krav på trygghet och ordning i det offentliga rummet.

Stockholm har idag precis som många andra städer en allt större utmaning med EU-medborgare som kommer hit för att tigga. Enligt stadens uppsökande verksamhet har antalet EU-migranter på stadens gator ökat markant på senare tid efter vänstermajoritetens tillträde. Det är självklart att en kommun på kort sikt har ett ansvar att hjälpa människor som råkar illa ut. Det som saknas är långsiktiga lösningar för att hjälpa utsatta människor och en tydlighet i frågan från regeringen.

Vi måste arbeta för tryggheten på våra gator och stadsmiljön för alla som vistas i staden. När det gäller illegala boplatser måste utgångspunkten vara att ingen kan bosätta sig var de vill. Boplatserna skapar stora problem för kringboende samtidigt som det påverkar tryggheten i Stockholms stad. Svensk lag måste gälla för alla, oavsett var man kommer ifrån.  I Stockholms stads ordningsstadga står det klart och tydligt att camping är förbjudet. Vi har inte heller rätt att bosätta oss var vi vill enligt svensk lag. Ändå har vi nu en verklighet där allt fler bosättningar växer fram i stadens offentliga miljöer samtidigt som kommuner saknar de rätta verktygen för att kunna agera. Det krävs mer nationellt agerande för att möta de utmaningar vi ser idag. Regeringen måste ta ett tydligare ansvar.

Därför vill moderaterna i Stockholms stad att:

  •  Ge kommuner rätt verktyg för att kunna hantera utmaningen vi ser. Det handlar exempelvis om att ge kommunen rätt att anställa egna ordningsvakter som upprätthåller ordningsstadgan på stadens mark.
  •  Den svenska regeringen behöver se över regelverket så att kommuner själva kan agera tydligt i frågan kring avhysning av olagliga bosättningar på gator, parker och i stadens naturområden.
  •  Polisen måste agera tydligare och den politiska ledningen måste uttala sitt stöd till polisens insatser och sätta krav på att svenskt regelverk upprätthålls.
  •  Den svenska regeringen måste ta ett större ansvar i frågan och sätta press på EU och Rumänien att ta ansvar.  Grundproblematiken bottnar i att många är utsatta i Rumänien, att korruption hindrar utsatta att få vård, att fler behöver få tillgång till mark, bostäder och utbildning.

Läs mer:

Dagens Nyheter

Sveriges radio

Svt ABC

Expressen

Metro

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>