Vad vill socialdemokraterna med skolan?

Sedan den rödgrönrosa majoriteten tillträdde i Stockholms stad i oktober 2014 har skolpolitiken lyst med sin frånvaro. Det enda vi har hört skolborgarrådet Olle Burell (S) säga är att han vill ta bort den ogiltiga frånvaron från betygen, öka insynen och möjligheten att detaljstyra friskolornas verksamhet samt att ingen vettig människa vill ha betyg i fjärde klass och därför ska Stockholms stad inte införa det. Däremot har skolborgarrådet inte en enda gång pratat om hur vi ska nå bättre resultat och öka kvaliteten i skolan. Tystnaden är talande.

Inför valet satsade Socialdemokraternas allt på ett kort – mer pengar till skolan skulle lösa alla problem. Dessvärre inte skolans problem lösas så enkelt och socialdemokraterna har heller inte levt upp till de löften som gavs. I anslutning till att den nya majoriteten beslutade höja skatten med 35 öre 2015 deklarerade finansborgarrådet Karin Wanngård att pengarna skulle gå till skolan och till höjda lärarlöner. När budgeten senare presenterades kunde vi konstatera att de pengar som avsatts till utbildningsnämnden inte ens täckte de utlovade lärarlöneökningarna. Inte hellre innehöll budgeten någon av substantiellt värde för hur kvaliteten i utbildningen ska öka eller hur resultaten ska förbättras. Nu är detta inte unikt. I opposition är alltid socialdemokrateran generösa mot skolan – i majoritet är det annat ljud i skällan.

I stället går skolborgarrådet ut och är upprörd över att friskolorna inte använder pengarna på det sätt kommunen avsett. Självklart är moderaternas ambition att de ökade resurser som tillskjuts, i det här fallet till lärarlöner, ska gå till vad de är avsedda för men kommunen kan inte gå in och detaljstyra hur företag eller för den delen kommunala enheter väljer att använda sina resurser. Det är självklart viktigt att kommunen har insyn i att de fristående verksamheterna levererar det de är ålagda att göra, att utbildningen håller en god kvalitet och att lagar och regler följs. Om skolorna inte sköter sig ska kommunen självklart agera, men att lägga sig i hur enskilda företag väljer att lägga upp och planera sin ekonomi är inte en kommunal uppgift.

I stället för att fokusera på att jaga friskolor och i detalj reglera hur de ska använda de pengar som staden betalar ut genom skolpengen bör Olle Burell fokusera på att höja kvaliteten i såväl de fristående som i de kommunala skolorna.

Till skillnad från socialdemokraterna och den rödgrönrosa majoriteten har moderaterna flera konkreta förslag på hur vi vill förbättra skolresultaten. Vi tycker självfallet också att det är viktigt att satsa på lärarna, de är den enskilt viktigaste faktorn för att nå goda resultat i skolan. Under Alliansens åtta år vid makten har vi i ökat lärarnas löner med 7 500 kronor i månaden och dessutom satsat på kompetensutveckling och karriärtjänster för stadens lärare – där har satsningen på förstelärare varit central. Vi vill fortsätta det arbetet och fokusera på rätt saker i skolan. I vårt budgetförslag för 2015 föreslår vi t ex satsningar på språkstöd för de elever som behöver det istället för att öka det socioekonomiska stödet. Vi vill också satsa på mobila team med specialpedagoger i förskolan samt mobila team för elevhälsa i syfte att stötta de elever som bäst behöver det. Detta är bara några konkreta förslag på hur vi kan utveckla skolorna i Stockholm men vi ser fram emot att socialdemokraterna och skolborgarrådet inom kort ska börja tala om de väsentliga frågorna och inte bara ge sig in i debatter som avser hur fristående skolor sköter sin ekonomi.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>