​Majoriteten skrotar populär idrottsverksamhet i Järvaområdet

På idrottsnämnden sammanträde den 17 mars beslutade den rödgrönrosa majoriteten att lägga ner det framgångsrika projektet Järvalyftet idrott som funnits sedan 2007. Projektet som drivits av en extern aktör har fokuserat på att öka den fysiska aktiviteten bland barn och unga i Järvaområdet samt ge dessa personer en meningsfull fritidssysselsättning.  Projektet är viktigt eftersom stadsdelar runt Järvafältet har lägre andel fysiskt aktiva samtidigt som folkhälsan generellt är sämre där än i resten av Stockholm.

Projektet har varit en del av stadens ytterstadsarbete, det sk Järvalyftet. Projektet har sedan start kommit att omfatta aktiviteteter som Må Bra-kurser, simundervisning, lovverksamhet och öppen idrottsverksamhet för barn och unga. Därtill har projektet också anordnat temadagar på Bosön, akti­vite­ter på Stockholms stadion, helgcamp ute på Rådmansö och id­rotts­läger på Gotland. Djurgårdsandans drive in-fotboll på helger och lov har också rymts inom projektet och lockat många unga varje tillfälle. Det senare har också varit en starkt bidragande orsak till att den anmälda brottsligheten i områden har minskat med upp till 40 procent under julloven de senaste sju åren. Drive in-verksamheten blir förvisso kvar året ut men vad som händer därefter är oklart. Moderaterna hade gärna sett att idrottsnämnden istället hittat en mer långsiktigt hållbar finansieringslösning för att garantera verksamhetens fortlevnad även efter 2015, tyvärr blev det inte så.

För oss är det viktigt att stadens skattemedel används på ett effektivt sätt och målet ska vara att skattepengarna ska gå till verksamheterna istället för till administration och byråkrati, en uppfattning som vi inte verkar dela med den nya vänstermajoriteten. Att minska projektmedlen till Järvalyftet idrott från drygt 4,5 miljoner kronor per år till drygt 1 miljon kronor per år kommer få konsekvenser för idrotten lokalt i Järva. Att anställa en byråkrat för att kompensera för den nya majoritetens sänkta ambitioner är långt ifrån tillfredsställande och det finns heller inga garantier för ett bra resultat.

Inte bara är det ett svek mot de boende i området, det är också ett ställningstagande som frångår det socialdemokratiska idrottsborgarrådets tidigare uttalanden. På idrottsnämndens sammanträde den 20 maj 2014 markerar socialdemokraterna följande ställningstagande:

Till sist kan vi inte nog understryka behovet av en viktig aktör i Järvaområdet i samarbete med stadsdelsförvaltningar, föreningar, skolor och olika organisationer för att få fler till rörelse och idrott i de utsatta områdena. Det finns en trygghet för alla inblandade att verka tillsammans med skolorna och i många fall en förutsättning för att flickor ska få idrotta eller delta i aktiviteter efter skoltid i en större utsträckning. Skolan står för trygghet och då skolpersonal oftast finns med på de olika aktiviteterna så borgar det för att flickorna tillåts delta. Järvalyftet Idrott är en sådan aktör och man bör fundera över om de ytterstadsmedel som staden anslår till Järvalyftet Idrott bör planeras mer långsiktigt och också ta höjd för en budgetram som är realistisk för att uppnå de resultat och mål som staden satt upp.

Trots detta uttalande drar den socialdemokratiskt ledda majoriteten i idrottsnämnden in stödet till Järvalyftet idrott, det är mycket bekymmersamt.

I verksamhetsplanen för 2015 finns det starka antydningar om att nuvarande ytterstadssatsningar ska avslutas, och att de medel som vi nu anslår ska täcka verksamheten fram till projektavslut. Vi har ingen aning om vad som händer efter det.

Läser man stadens budget får man snarast intrycket av att pågående projekt i ytterstaden antingen avslutas eller övergår till ordinarie verksamhet, dvs. tas över av stadens tjänstemän. Att fortsätta finansiera framgångsrika projekt som drivs av föreningslivet verkar inte vara ett alternativ. Detta, i kombination med den allmänna skepsis som den nya majoriteten hyser mot enskilda initiativ, gör oss djupt oroade.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>