Food trucks bidrar till en levande stad

Våren 2013 avskaffades förbudet mot food trucks i Stockholm och 20 food truck-tillstånd infördes på försök. Reformen blev en succé och redan året därpå utökades tillstånden till 100 stycken. Food trucks bidrar till en levande stadsmiljö, skapar jobb samtidigt som de bjuder stockholmarna på nya matupplevelser.

Dessvärre väljer vänstermajoriteten i Stockholms stad att drastiskt försvåra för dessa verksamheter genom att chockhöja årsavgiften för nyttoparkeringstillstånd från 12 000 kronor plus moms till 30 000 kronor plus moms, en ökning med 150 procent över en natt. Detta trots att villkoren för tillstånden inte har förändrats på motsvarande sätt eller att trafiknämnden har fått ökade kostnader för tillståndsgivandet. Mellan raderna går det att urskilja att bakrunden är konkurrensneutraliserande effekter men samtidigt saknar vi en tydlig motivering till varför just 30 000 kronor exklusive moms är den mest lämpliga nivån.

I värsta fall kan allt för höga avgifter leda till att lönsamheten blir för låg eller trösklarna för höga, och då får vi plötsligt varken food trucks eller avgiftsintäkter till staden. Det vore ett hårt slag mot såväl företagandet som mot den levande stadsmiljön.

Detta är också i en bransch där marginalerna är små men där de arbetstillfällen som skapas i huvudsak vänder sig till grupper som vanligtvis har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Stockholms Handelskammare konstaterar i en rapport från 2014 att food truck-verksamheterna har genererat över 800 nya arbetstillfällen i Stockholm. Dessa arbetstillfällen är alltför värdefulla för att låta den rödgrönrosa majoriteten höja avgifterna hutlöst utan att motivera beslutet på ett tydligt sätt eller ens möjliggöra för en successiv infasning. Det är uppenbart att vänstermajoritetens retorik om att minska arbetslösheten inte gäller alla.

Vi delar heller inte majoritetens slutsats om att antalet tillstånd ska begränsas till 100 stycken eller att verksamheten ska begränsas att verka mellan klockan 06–24. Vi menar att marknaden för food truck-aktörer kan reglera sig självt utifrån marknadens villkor om utbud och efterfrågan och det är således inget som klåfingriga politiker ska reglera.

Vi ser även att det finns stora fördelar med att låta stadens food trucks få bedriva verksamhet nattetid. Idag har flera krogar i Stockholm tillstånd att servera alkohol fram till klockan 05 och vi ser ingen anledning till att food truck-verksamheterna ska ha andra villkor förutsatt att de följer stadens riktlinjer gällande buller, människors nattro samt förbud mot tyngre fordon i innerstaden under nattetid.

Moderatkansliet testade nyligen en av många stans många Food trucks

Moderatkansliet testade nyligen en av stans många food trucks

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>