månadsarkiv: mars 2015

Kvarteret Plankan på Södermalm

I en artikel i Dagens Nyheter idag kan vi läsa att vänstermajoriteten i Stockholms stad, genom Svenska Bostäder, beslutat att överklaga Hyresnämndens beslut att stoppa byggnationen av 69 hyresrätter och 50 studentbostäder i kvarteret Plankan på Södermalm till Hovrätten. Det är ett besked som vi välkomnar. Projektet är ett av de mest långdragna i Stockholm, det har pågått över tre mandatperioder och har hittills kostat stockholmarna 34 miljoner kronor plus moms. Detta alltså innan spaden ens har satts i marken. Dessutom skulle staden förlora ytterligare 150 miljoner kronor på byggrätten om bostäderna stoppas. Det är inte en ansvarsfull politik, varken ur ett bostadsperspektiv eller ur ett ekonomiskt perspektiv.

Vi kan bara hoppas att detta beslut innebär att vänstermajoriteten till slut kommer att sätta igång byggnationen av de viktiga bostäderna. Stockholm växer snabbare än någonsin och vi behöver öka takten på bostadsbyggandet. Tyvärr har vänstermajoritetens besked till stadens studenter, och till alla de som står i bostadskön, hittills varit att det inte ska bli några fler hyresrätter i kvarteret Plankan.

Vi kan konstatera en sak, och det är att kvarteret Plankan har en gård på över 8 000 kvadratmeter. Den planerade runda bebyggelsen på gården och påbyggnationen på fastigheten kommer att innebära 119 nya hyresrätter varav 50 nya studentlägenheter, centralt placerade på Södermalm och nära både tunnelbana och bussar. Vi anser att det här finns en möjlighet att förtäta på ett mycket bra sätt, på en unik plats i staden. Detta har bekräftats även av Högsta domstolen, som fastslagit att allmänintresset, och behovet av fler bostäder, i det här fallet väger tyngre än enskilda sakägares intressen.

De rödgröna måste ta ansvar för illegala läger

Frågan om fattiga EU-medborgare som tigger är svår och vi är många som känner för de människor som lever i utsatthet. Men vi kan inte heller bortse från faktum att det är olagligt att bosätta sig var som helst.

Stockholm har i dag en utmaning med allt fler olagliga boplatser där människor bor utan tillgång till vatten, avlopp eller sophantering. Ett oacceptabelt boende som skapar otrygghet för omgivningen.

Polisen kan agera självständigt gällande boplatser i det offentliga rummet, men saknar ett tydligt politiskt stöd för att aktivt kunna ingripa. Samtidigt saknar kommuner rätt verktyg för att kunna agera.

I stadens ordningsföreskrift är camping på offentlig plats förbjudet och ingen har rätt att bosätta sig var man vill enligt svensk lag. Trots att det tas fram fler sovplatser för gruppen växer det fram allt fler boplatser i våra offentliga miljöer.

Gällande lagar måste upprätthållas. I dag är avhysning det enda verktyg som finns för att upprätthålla lagen. Men efterlevnaden är otillräcklig. Regeringen måste ta ansvar: Ge kommuner verktyg att kunna möta utmaningarna. Till exempel genom att ge kommunerna rätt att anställa vakter som upprätthåller ordningslagen. I dag kan bara polisen agera självständigt och de mäktar inte med.

Se över regelverket så att kommuner själva kan agera tydligt i frågan kring avhysning av olagliga boplatser. Sätt press på EU och länder som Rumänien och Bulgarien att ta ansvar. Grundproblemet är utsatthet i hemlandet, att korruption hindrar att få vård, att fler behöver tillgång till mark, bostad och utbildning.

Kommuner ska ta ansvar och hjälpa utsatta människor. Men problemet kan inte lösas av en kommun eller av att bara ta fram fler tillfälliga sovplatser. Det saknas långsiktiga lösningar för att hjälpa utsatta människor och tydlighet i frågan från regeringen.

De rödgröna måste finna en lösning på denna utmaning som kombinerar hänsyn för socialt utsatta människor med berättigade krav på trygghet och ordning i det offentliga rummet

Anna König Jerlmyr (M) Oppositionsborgarråd

Bo Sundin (M) Kommunfullmäktige

Akut socialt problem som måste lösas

Anna König JerlmyrNedan följer en replik från Anna König Jerlmyr på socialborgarrådet Ewa Larssons artikel i Svenska Dagbladet den 16/3:

Det är välkommet att Ewa Larsson (MP) tar initiativ för att nå en långsiktig lösning (16/3). Men vi måste samtidigt agera konkret för att på kort sikt avhjälpa problemen.

Antalet olagliga boplatser har på kort tid ökat kraftigt efter att de rödgrönrosa tog över makten och slutade arbeta mot olagliga boplatser. De befaras nu öka än mer inför sommaren. Samtidigt saknar kommuner verktyg för att upprätthålla lagen. Tyvärr blir MP svaret skyldig på vad de rödgrönrosa konkret tänker göra för att redan nu komma till rätta med den rådande situationen och förhindra att den förvärras.

Konkreta insatser i hemländerna är bra, men måste ske på ett sätt som är förenligt med lagstiftningen, som uttryckligen förbjuder kommuner att bedriva bistånd i utlandet. För att nå en långsiktig lösning är det viktigt att bygga upp arbeten, skolgång och yrkesutbildningar i hemländerna. En framkomlig väg är också att skapa samarbete med kyrkor och ideella föreningar för att skapa alternativ till tiggeri som försörjning, där fokus i arbetet utgår från hemlandet. Genom att varor tillverkade i hemländerna säljs här via nätet, företag eller frivilligorganisationer kan en förändring på gräsrotsnivå påbörjas.

Kommuner erbjuder tillfälligt stöd i Sverige, men regeringen måste ställa krav på länder som Rumänien och Bulgarien. Många EU-medborgare är här på grund av diskriminering och utsatthet. Vi kan inte heller acceptera att vissa människor får undantag från lagen och ges rätt att bosätta sig var som helst. De rödgrönrosa måste lämna oppositionsrollen, ta ansvar och agera för att lösa vad som är ett akut socialt problem här och nu.

Moderater har tagit initiativ med konkreta förslag för att lösa en situation som allt fler finner ohållbar och ge kommunerna verktyg för att upprätthålla lagen.

Vi är skyldiga både EU-medborgarna och väljarna att vidta verksamma åtgärder för att få en lösning som kombinerar hänsyn till socialt utsatta människor med berättigade krav på trygghet och ordning i det offentliga rummet.

ANNA KÖNIG JERLMYR (M)

oppositionsborgarråd Stockholms stad

Kampanjvänsterns cynism

Den organiserade kampanjvänstern i Skiftet (före detta Alliansfritt Sverige) bedriver en kampanj mot vårt förslag om avhysning av olagliga boplatser i Stockholm, grundat på påståenden i en tendentiös artikel i vänsterpublikationen ETC.

Frågan om avhysningar och fattiga EU-medborgares utsatta situation i vår stad är komplex och saknar enkla lösningar. Det är självklart att en kommun på kort sikt har ett ansvar att hjälpa människor i social nöd. Det som saknas är varaktiga långsiktiga lösningar för att hjälpa utsatta människor och en tydlighet i frågan från regeringen och Stadshusets vänstermajoritet. Vi ser hur allt fler boplatser växer fram på Stockholms gator. Men problematiken kan inte lösas av en enstaka kommun och inte heller av att endast arbeta fram fler sängplatser. Vi är skyldiga både EU-medborgarna och väljarna att vidta verksamma åtgärder för att få en lösning som kombinerar hänsyn till socialt utsatta människor med berättigade krav på trygghet och ordning i det offentliga rummet. Det är bakgrunden till vårt förslag.

I detta läge skulle kampanjvänstern kunnat använda sina resurser till att organisera upprop till stöd för EU-migranterna. De skulle kunnat rikta sina krav mot partikamraterna i regeringen och Stadshuset för att konkret åstadkomma lösningar för fattiga och extremt utsatta människor. Det är trots allt de rödgröna som nu har den politiska makten och möjligheten att åstadkomma skillnad i denna fråga. Men kampanjvänstern är uppenbart oförmögna att lämna oppositionsrollen.

Det hade varit gott och väl om kampanjvänstern riktat sin ”opposition” mot verkliga problem. Men kampanjvänsterns fiende är uppenbarligen inte misären för EU-medborgarna. Kampanjvänsterns upprördhet riktas inte mot det faktum att människor bor på Stockholms gator. Kampanjvänsterns eviga fiende är Moderaterna – till och med när vi befinner oss i opposition. Det är ömkligt och det är ett cyniskt spel på utsatta människors bekostnad.

Kampanjvänstern ägnar alltså sin tid och energi åt att organisera kampanjer mot Moderaterna. Det kan vi bjuda på, det ingår så att säga i spelets regler. Men hur många massproducerade standardmail som kampanjvänstern än skickar kommer vi inte att ägna vår uppmärksamhet åt dem och deras ytliga kampanjer utan åt de faktiska, verkliga och högst påtagliga problem som EU-medborgarna och stockholmarna upplever varje dag. Och vi kommer att ägna vår tid och energi åt att utveckla förslag på hur verkliga problem kan få konkreta lösningar. Det hade varit klädsamt om kampanjvänstern hade gjort detsamma, men vi inser att det är för mycket att önska.

Vårt förslag kan du läsa om här och här.

Besök på floristprogrammet vid S:t Eriks gymnasium

Idag besökte Cecilia floristprogrammet vid S:t Eriks gymnasium tillsammans med Stockholms skolborgarråd Olle Burell (S). Det var ett intressant besök där vi både fick lära mer om skolan, floristutbildningen samt hur man arbetar med näringslivet för att skapa en utbildning som matchar marknadens behov och efterfrågan. Skolan erbjuder idag både en gymnasieutbildning och vuxenutbildningar.

Cecilia och Olle fick också, med handledning av elever från åk 1, testa på att själva binda en bukett.

IMG_0123

Cecilia och Olle tillsammans med Monica Friesendorff, rektor för skolans hantverksprogram, samt en av de hjälpsamma eleverna.

 

Stockholm ska kräva av regeringen att se över regelverk kring avhysningar

Just nu ser vi att utmaningarna kring att allt fler illegala boplatser ökar. Detta gäller inte endast Stockholm utan även i kommuner runt om i Sverige. Det regelverk vi har i dag ger möjlighet att möta utmaningarna men samtidigt saknar kommuner de rätta verktygen för att kunna använda regelverket effektivt.

Moderaterna i Stockholms stad kräver därför i en motion att Stockholm ska ta ett tydligt ansvar för att lyfta diskussionen till regeringsnivå och hemställa hos regeringen om en översyn av gällande lagstiftning.

- Stockholm måste ta på sig ledartröjan och kräva en översyn av lagstiftningen kring de här viktiga frågorna. Regeringen behöver se över regelverket så att kommuner själva kan agera tydligt kring avhysning av olagliga boplatser på gator, parker och i stadens naturområden. Det krävs mer nationellt agerande för att möta de utmaningar vi ser idag, säger Anna König Jerlmyr (M), gruppledare och oppositionsborgarråd.

- Det är självklart att en kommun på kort sikt har ett ansvar att hjälpa människor som råkar illa ut. Men problematiken kan inte lösas av en enstaka kommun och inte heller av att endast arbeta fram fler kortsiktiga sängplatser som vänstermajoriteten gör i dag. Det som saknas är långsiktiga lösningar för att hjälpa utsatta, säger Andrea Ström (M), vice ordförande Socialnämnden.

Viktigt med sommarjobb åt unga

Stockholms stad har under Moderaternas och Alliansens styre satsat stort på ungdomars sommarjobb. Varje sommar har antalet sommarjobb ökat och rekordmånga ungdomar sommarjobbar. Sommaren 2014 erbjöds 6 600 ungdomar ett sommarjobb varav 6200 tackade ja och anställdes i stadens förvaltningar, bolag, hos stadens entreprenörer samt hos ideella organisationer. Så vänstermajoritetens nyhet i dag om ökning av antalet sommarjobbsplatser är en upprepning på de antal jobb som Alliansen erbjöd redan sommaren 2014.

Utvecklingen av antalet sommarjobb i Stockholm

Utvecklingen av antalet sommarjobb i Stockholm

En utvärdering visar att ungdomarna över lag är mycket nöjda med sitt sommarjobb. Det är viktigt att fortsätta denna satsning och att fler företag förstår vikten, och vinsten, för såväl dem själva som för ungdomarna. Ett sommarjobb är för många det första jobbet, en viktig erfarenhet och kunskap som på sikt kan göra steget in på arbetsmarknaden enklare genom referenser och arbetslivserfarenheter.  Det är också en möjlighet för företag och verksamheter att öka intresset för deras arbetsplats framöver.

Socialdemokraterna säger sig satsa på unga och på jobben. Samtidigt ser vi hur de bygger upp luftslott av fina ord utan innebörd. Samma parti går fram med förslag på att fördubbla skatten på att ha unga anställda. Detta slår naturligtvis mycket hårt mot ungdomarnas möjligheter att få ett jobb på den ordinarie arbetsmarknaden.

Johanna Sjö besökte SFI Västerort

Johanna SjöUnder torsdagen besökte Johanna Sjö, vice ordförande i Arbetsmarknadsnämnden, SFI i Västerort, på Tenstastråket 14. Hon fick där ta del av utvecklingsarbetet och fick träffa två olika klasser, dels de som inte kommit då långt, dels de som nått lite längre.

iPhone Image 1E2F70Leonora Lippig-Singewald som arbetat med att utveckla verksamheten sedan 2007 berättade entusiastiskt om hur koppling mellan sfi-lärarerfarenhet och modern språkinlärningsforskning används för att vidareutveckla SFI Västerort SFI på den mest grundläggande nivån. Det som är nytt är att man genom att använda modersmålsstödjare strategiskt kan göra inlärningskurvan bättre då oklarheter kan lösas upp och osäkerheter undvikas. Samtidigt kan inlärningens kvalitet säkerställas då kontrollfrågor kan ställas under lektionernas gång och missförstånd undvikas.
Genom att ta stöd av spetskompetens inom forskarvärlden kan Stockholm ligga i framkant när det gäller att möta individen där individen befinner sig, något som inte minst avgående chefen Leif Styberg brinner för.

-Sfi för analfabeter är ingen lätt uppgift men genom metodiskt arbete grundat på forskning gör SFI Västerort en fin insats! Ingenting är omöjligt, en del saker tar bara lite längre tid, avslutar Johanna Sjö.

Majoriteten sänker bostadsmålen och minskar möjligheterna för Stockholm att växa

I en artikel i Dagens Nyheter idag, menar svenska musikjätten Spotify, i ett möte med finansminister Magdalena Andersson (S), att de har svårast att hitta bostäder till sina anställda i Stockholm. Det är beklagligt att företag i en av Europas snabbast växande städer upplever att det är brist på bostäder, som är fundamentalt inte för bara stadens invånare, utan även för ett fungerande näringsliv.  Grundproblemet är att byggprocesserna är långsamma, vilket för med sig att det inte byggs tillräckligt med bostäder och att rörligheten på bostadsmarknaden är låg.

Stockholm är den åttonde staden i världen, sett till hur många globala företag med kvalificerade tjänster som har sitt huvudkontor här. Elva av världens 600 största företag har sitt huvudkontor i Stockholmsregionen, vilket gör att vi har fler globala huvudkontor än vad Danmark, Finland och Norge har tillsammans. Det är en starkt bidragande orsak till att Stockholm, med en femtedel av Sveriges befolkning, skapar närmare en tredjedel av hela landets ekonomi. Det gör naturligtvis att Stockholm ses som en attraktiv tillväxtsregion runtom i världen.

För att vi ska kunna fortsätta att utveckla staden krävs kraftfulla mål för bostadsbyggandet. Alliansen har under de senaste åtta åren drivit en aktiv bostadspolitik som lett till att vi nu har den högsta byggtakten sedan 1970-talet i Stockholm, mellan 2006 – 2014 färdigställdes närmare 39 000 nya bostäder. En fortsatt hög byggtakt är nödvändigt för att människor ska kunna bosätta sig i Stockholm och för en bättre tillväxt.

Det är viktigt att vi kan få till långsiktiga lösningar som skapar en förutsägbarhet på bostadsmarknaden. I Stockholm är inte problemet att det saknas aktörer som vill bygga, vi har närmare 100 byggbolag som är aktiva i regionen. Det är därför beklagligt att vänstermajoriteten i Stockholm nu sänder oroväckande signaler till hela marknaden om att de kommunala bostadsbolagen ska få en gräddfil när det gäller markanvisningar. Samtidigt sänker man ambitionerna när det gäller antalet nya bostäder som ska byggas.

Vi tror att det är fel väg att gå, och att det i förlängningen riskerar att undermininera produktionstakten i Stockholm. Vi vill dels uppmana vänstermajoriteten att istället öka ambitionerna för bostadsbyggandet, men även uppmana regeringen att se över reglerna för att bygga bostäder, och att göra det lättare att hyra ut lägenheter i andra hand.

Mycket gjordes av Alliansregeringen för att underlätta bostadsbyggandet, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Det handlar bland annat om kommunernas utmaningar och möjligheter vad gäller markpolitiken, men även om förenklad lagstiftning i form av kortare processer och nya bullerregler som gör det enklare att bygga t.ex. nära tunnelbanan. Det finns redan färdiga propositioner som Alliansen tagit fram, men som Socialdemokraterna, med stöd av bland annat Sverigedemokraterna, valt att rösta ned i riksdagen. Om Magdalena Andersson på allvar vill öka bostadsbyggandet så behöver hon alltså inte fundera så länge, det är bara för regeringen att lägga fram Alliansens redan färdiga förslag.

Det är dags för den politiska ledningen att börja ta sitt ansvar och plocka bort den våta filt man lagt över Stockholm som tillväxtmotor, för de som står i bostadskön och för innovativa företag som Spotify.