Hemlöshetsräkningen 2014

Moderaterna har under sina 8 år vid makten i Stockholms stad arbetat aktivt för att minska hemlösheten, vilket har gett resultat. Stockholms stads hemlöshetsräkning för 2014 visar att antalet hemlösa stockholmare fortsätter att minska totalt sett, 2651 personer räknas idag som hemlösa. Sedan mätningarna började 2004 har den totala hemlösheten minskat med 21 procent, trots en kraftig befolkningsökning.

Under förra mandatperioden tog Alliansen initiativ till ett blocköverskridande program för att motverka hemlöshet i Stockholms stad 2014-2019, detta då det saknades en sammanhållen politik på stadsövergripande och stadsdelsnämndsnivå. Ett program som Miljöpartiet och Vänsterpartiet inte ställde sig bakom. Arbete inom Program för att motverka hemlöshet i Stockholms stad har tre viktiga utgångspunkter: förebyggande insatser, att möta den akuta hemlösheten och steget vidare till eget kontrakt och sysselsättning. Under Alliansens styre har Stockholm gått från kortsiktiga placeringar till mer långsiktiga boendeplaceringar, vilket ger en tryggare tillvaro att utgå ifrån. Det skapar också långsiktiga förutsättningar för de som idag arbetar med hemlösa att kunna förebygga och möta individen på bästa möjliga sätt.

Hemlöshet löses inte enbart med en bostad. Frågan om hemlöshet rymmer flera områden och olika grupper av hemlösa personer. Arbetet med att motverka hemlöshet omfattas därför av flera olika lösningar och åtgärder och det är många som är engagerade i frågan om hemlöshet på olika nivåer i staden.  Tidigare statistik visar också att fyra av fem personer som är hemlösa lämnar hemlösheten inom fyra års tid. Därför är det av största vikt att vänstermajoriteten fortsätter det förebyggande arbetet mot hemlöshet. Men också har ett tydligt arbete mot de personer som är långvarigt kvar i hemlöshet. Stockholm måste också fortsätta att anpassar sina insatser mot de olika grupper, trots att majoriteten är män måste det finnas riktat arbete mot hemlösa kvinnor. För även om det totala antalet hemlösa minskar i Stockholms stad finns fortfarande allt för många som fortfarande lever i hemlöshet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>