Vänstermajoritetens politiska experiment med Stockholm

Hur Stockholms stad agerar som upphandlare har en betydande påverkan på näringslivet i Stockholm. Därför är det oroande att vänstermajoriteten öppnar för beslut om den så kallade ”Vita-jobb modellen”, en modell som tagits fram av Socialdemokraterna och flera LO-fack i samverkan. Den kommer att innebära en stor osäkerhet för de företag som levererar tjänster och varor till staden.

Stockholms stad ska alltid motverka fusk, svartjobb och ekonomiska oegentligheter, samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för medarbetare hos leverantörer som staden anlitar. Seriösa aktörer, rättssäkra arbetsförhållanden, transparenta upphandlingsmodeller och konkurrens på lika villkor ska prägla upphandlingar i Stockholms stad.

Däremot ställer vi oss frågande till hur den så kallade ”Vita-jobb modellen” ska appliceras i Stockholms stad. Det är väldigt otydlig hur modellen ska arbetas efter och vilket lagstöd den har.

Den socialdemokratiskt ledda majoriteten lägger ett stort fokus på LO:s medverkan och öppnar för fackliga kontrollanter. Det stärker vår farhåga att ”Vita-jobb modellen” i huvudsak inte syftar till en kvalitativ granskning av att stadens villkor följs, utan att istället ge fackförbunden befogenheter att fungera som kontrollanter via stadens uppdrag och därmed tvinga företagen att öppna sina företagsböcker. Fackförbunden får större inflytande och makt över ickemedlemmar och arbetsgivare.

Att ha en god kontroll och uppföljning vid upphandlingar är en självklarhet. Men den ska och kan inte genomföras av fackförbund på stadens uppdrag. Det är ett finkänsligt juridiskt område som måste hanteras med professionalitet och nogsamhet av samtliga parter och inte göras till föremål för politiska experiment.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>