månadsarkiv: juli 2015

Vi måste respektera alla sorters familjer

Anna König Jerlmyr (M): När Pride är över får vi inte glömma arbetet för tolerans mot hbtq-personer

I Sverige ska alla känna trygghet i sig själva och i samhället. Men mer behöver göras för att fler ska känna sig trygga och inte begränsas av vare sig normer eller diskriminering. Nya Moderaternas arbetsgrupp, Ett modernt arbetsliv, ett jämställt och tolerant Sverige, har bland annat särskilt sett över situationen för HBTQ-personer. Politiken kan inte avskaffa fördomar eller homofobi genom lagstiftning men vi är medvetna om lagstiftningens normerande makt. Det är därför hög tid att ta fler steg för att alla familjer i Sverige ska få vara just familjer. Att könet på den du förälskar dig i aldrig ska avgöra er möjlighet att bilda ett liv tillsammans. Mot bakgrund av detta presenterar vi i arbetsgruppen ett antal förslag vi anser att Moderaterna bör verka för:

* Ensamstående kvinnor bör få möjlighet till assisterad befruktning
Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet har lämnat förslag om att ensamstående kvinnor ges möjlighet till insemination och befruktning utanför kroppen inom den svenska hälso- och sjukvården i motsvarande utsträckning som gifta, registrerade partners och sambos har i dag. Utgångspunkten ska också vara att barn till ensamstående kvinnor, som kommit till via assisterad befruktning, bara får en rättslig förälder, modern. Arbetsgruppens uppfattning är att riksdagen nu skyndsamt bör gå vidare med frågan och ge ensamstående kvinnor möjlighet till assisterad befruktning.

* Tillåt reglerat surrogatmödraskap.
En modern familjepolitik måste utgå ifrån att familjer är olika men har samma grundläggande värde. Även om surrogatmoderskap berör svåra gränsdragningar och frågeställningar vill vi göra ett ställningstagande för att reglerat surrogatmoderskap ska vara tillåtet i Sverige.

* Öppna upp för embryodonation.
I dag är så kallad embryodonation tillåtet i flera andra länder. Det innebär att par som fått frysta embryon över i samband med provrörsbefruktning kan donera dessa till någon annan. Då barns band till föräldrar inte uteslutande skapas av genetik, utan av känslor och anknytning, så bör kravet på genetisk koppling vid assisterad befruktning slopas och embryodonation tillåts i Sverige.

* Låt föräldrar vara föräldrar.
Trots att familjer ser olika ut kan barn fortsatt enligt lagstiftningen enbart ha två juridiska föräldrar. Barn som kommit till i situationer där det är står klart att det initialt har handlat om fler än två föräldrar – till exempel att två samkönade par har skaffat barn tillsammans – är ett tydligt exempel på varför denna fråga bör utredas för att se över om samtliga föräldrar också kan vara juridiska vårdnadshavare till barnet. Detta med barnets bästa som utgångspunkt. Det är även angeläget att se över möjligheten för fler att kunna ta del av föräldraförsäkringen. Detta skulle kunna underlätta för exempelvis stjärnfamiljer.

Den senaste tiden har städer runt om i hela Sverige färgats av glädje och regnbågsfärger. Just nu pågår Stockholm Pride. Men när manifestationerna är över får vi inte glömma alla de som ännu inte känner sig trygga, med att vara sig själva eller över sina förutsättningar att bilda familj. Därför presenterar vi i arbetsgruppen ett antal förslag som kan vara viktiga steg för att alla familjer ska kunna vara just familjer.
Anna König Jerlmyr

Här kan du läsa artikeln i Aftonbladet

150129_AnnaKonig_V2A2279

Olaglig upphandling av Nya Slussens expertgrupp

I november 2014 tillsatte den vänstermajoriteten i Stadshuset en expertgrupp bestående av ett antal konsulter som fick i uppdrag att genomlysa Nya Slussen. Konsulterna handlades upp genom en så kallad direktupphandling, till en beräknad kostnad av omkring en miljon kronor. Detta är långt över det lagstadgade och tillåtna beloppet för en direktupphandling och nu har Förvaltningsrätten ogiltigförklarat upphandlingen. Konsulterna redovisade sin rapport den 2 februari i år.

– Vi ställde oss redan från början frågande till om upphandlingen av vänstermajoritetens expertgrupp verkligen gått korrekt till. Den totala konsultkostnaden beräknades initialt uppgå till omkring en miljon kronor, det vill säga långt över gränsen för vad som är tillåtet vid en direktupphandling. Domen från Förvaltningsrätten bekräftar vår oro och visar tyvärr att den nya majoriteten inte bara gör Nya Slussen mycket dyrare, de klarar inte heller av att följa gällande lagar, säger Anna König Jerlmyr, gruppledare och oppositionsborgarråd (M).

Den 12 juni lade vänstermajoriteten ett förslag om Nya Slussen som ger tydliga signaler om att projektet fortsatt kommer att försenas och fördyras. Vänstermajoriteten har hittills försenat Nya Slussen med ett år, med extra kostnader på 400 miljoner kronor som följd. Nu har Socialdemokraterna även ifrågasatt de planerade byggnaderna, vilket kan riskera upp till 760 miljoner kronor i uteblivna försäljningsintäkter av byggrätter.

Det är beklagligt att Socialdemokraterna inte mäktar med att ta ansvar i frågan om Nya Slussen. Förseningar i projektet innebär problem i kollektivtrafiken och minskad framkomlighet för tusentals människor varje dag, samtidigt som mångmiljonnotan för detta skickas direkt till stockholmarna.

Anna König Jerlmyr i paneldebatt om den hållbara storstaden

Idag deltog jag i en paneldebatt i Almedalen om den hållbara storstadsregionen, som arrangerades av NCC. Förutom många spännande och utmanande diskussionsämnen så skulle också var och en av oss på två minuter ge vår vision för ett hållbart bostadsbyggande i framtidens storstadsregion.

I min vision om framtidens Stockholm har vi inget talangslöseri. Vi har vunnit slaget om talangerna. Som en av världens mest kunskapsintensiva regioner har vi lyckats med att attrahera, behålla och utveckla talanger. I framtidens Stockholm lär sig våra förskolebarn både programmering och mandarin. Inget barn behöver pendla från sin stadsdel för att där saknas bra skolor. Våra universitet och högskolor toppar listorna över världens bästa. MIT och Stanford har bestämt sig för att förlägga filialer i Stockholm och studenter från hela Sverige kan ta del av deras kursutbud via webben.

Det ska vara lätt att få sitt första jobb och sin första bostad i Stockholm. Då fungerar hyresmarknaden bättre utan svartkontrakt och det lönar sig att röra på sig. Det ska finnas en stor blandning av bostäder: hyresrätter, kollektivboende, ägarlägenheter, bostadsrätter till alla som har behov. Och det ska ta max två år från förslag till att bostaden är klar.

I framtidens städer är vi vårt eget kretslopp där vi tar tillvara allt avfall och skräp och omvandlar det till energi. Vi odlar på taken och tar oss fram via eldrivna bussar, cyklar och till fots. Människor jobbar både inomhus och i utomhusmiljöer anpassade för alla dem som vill sitta utomhus och jobba i det gränslösa arbetet. Buller har vi löst med ny teknik så det går att bygga var som helst och vi har också en helt ny stadsdel. På vatten. Framtidens stad förenar täthet med grönska, inte minst genom att våga bygga mer på höjden.

I framtidens Stockholm är det lika vanligt att chefen heter Mustafa som Sofia. Idag drivs vart fjärde nytt företag som startas i Stockholm av en person med utländsk bakgrund. I framtiden är det vartannat. Vi inser värdet av alla människor med utländsk bakgrund. Genom fler erfarenheter från andra länder kan vi skapa en filial till Kista, i Bangalore.

Med urbaniseringen blir städerna snart viktigare än nationalstaterna. Vi har stockholmsambassadörer och vår första utrikesminister som marknadsför staden i världen. Stockholm har blivit mer internationellt tillgängligt med att behålla Bromma och bygga ut Arlanda, och leder ligan av innovativa och hållbara städer.

Vi är helt enkelt den självklara staden såväl för 19-åringen som precis ska flytta hemifrån och börja studera, som för den indiske dataspecialisten som har fått erbjudande att komma till Stockholm. Stockholm är den magnet som andra städer i världen vänder sina blickar mot. Så ser min vision för Stockholm ut.

/ Anna König Jerlmyr, gruppledare och oppositionsborgarråd, Moderaterna i Stockholms stad