månadsarkiv: augusti 2015

Vänstern tom på idéer som får hemtjänsten att trivas

Dennis Wedin, gruppledare äldrenämnden Stockholm stad replikerar i Dagens samhälle på Clara Lindbloms (V) artikel angående höjda löner för de som tjänar minst.

REPLIK. ”Nu höjer vi lönerna för de som tjänar minst” berättar Clara Lindblom, samtidigt som ett inlägg där en hemtjänstmedarbetare berättar om sin stressade vardag sprids som en löpeld på Facebook. Borgarrådet glömmer samtidigt att berätta att denna yrkesgrupp särskilt utsätts för den skattehöjning som majoriteten snabbt drivit igenom.

Andrea Ström (M): Majoriteten prioriterar månadslånga kurser före akuta lösningar

Andrea Ström (M), vice ordfröande i socialnämnden har tagit strid mot den rödgrönrosa majoritetens förslag om att bedriva månadslånga kurser i hälsa, sexualundervisning och preventivmedelsrådgivning riktade till EU-medborgare. 

– Den rödgrönrosa majoriteten har återigen tagit fram ett ogenomtänkt förslag med fler frågetecken än svar om hur vi kan arbeta långsiktigt för att förbättra EU-medborgares situation. Det är anmärkningsvärt att majoriteten exempelvis föreslår att utbildningen ska rikta sig till barn, då Stockholm stad har nolltolerans mot tiggande barn. De ska gå i skolan i sina hemländer och inte tigga på Sveriges gator under väldigt svåra förhållanden, säger Andrea Ström (M) vice ordförande i socialnämnden

Följande medier har Andrea medverkat i angående de rödgrönrosa majoritetens förslag. 

Intervju – SVT 

Intervju – Dagens nyheter 

Debattartikel dagens samhälle 

 

Andrea bild 3

 

Stockholms stad måste garantera tryggheten

Oviljan att avhysa olagliga boplatser leder till negativa konsekvenser för hela Stockholm, nu senast att en parklek tvingas hålla stängt, skriver Anna König Jerlmyr (M) i dagens samhälle.

Oviljan att avhysa olagliga boplatser leder till negativa konsekvenser för hela Stockholm, nu senast att en parklek tvingas hålla stängt, skriver Anna König Jerlmyr i dagens samhälle. Stockholms stad möter en allt större utmaning med fattiga EU-medborgare som bosätter sig på stadens gator, torg och parker. Det är utsatta människor som söker sig hit för att under en tid samla ihop pengar, ofta genom att tigga. Bakgrunden är att människor är fattiga, arbetslösa och saknar tillräcklig utbildning och inte sällan beror detta på brister som korruption och diskriminering i deras hemländer.

Besök hos lärarförmedlarna

Igår, torsdag, besökte Cecilia företaget People Production, ett företag som dels driver Lärarförmedlarna, ett bemanningsföretag för lärarvikarier, samt förskolan Pionjären som idag finns i Årstaberg. Lärarförmedlarna är idag den största förmedlaren av lärarvikarier i stor-Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och inom kort även i Linköping. Det är ett expansivt företag som växer med 40-50 procent om året och de förmedlar lärarvikarier inom såväl förskola som grundskola och gymnasium. Deras anställda är mellan 19 och 70 år och har över 40 olika nationaliteter. Samtidigt driver de också en framgångrik förskola med många nöjda brukare.

Cecilia tillsammans med Kalle Olby och Patricia Kimondo från lärarförmedlarna

Cecilia tillsammans med Kalle Olby och Patricia Kimondo från lärarförmedlarna

Under mötet pratade vi om gemensamma utmaningar vad gäller rekryteringsbehovet av lärare framöver samt andra utmaningar och möjligheter som finns för att utveckla skolan i såväl Stockholms stad som i hela länet. De berättade hur många unga, som tar anställning hos dem, får upp ögonen för lärararyrket och senare väljer att utbilda sig till behörig lärare. Det är väldigt spännande eftersom allt för många väljer bort läraryrket samtidigt som behovet av nya lärare är enormt. Bara i Stockholms stad har vi ett behov av att rekrytera 800 lärare om året de kommande tio åren och då är inte de fristående skolornas behov inräknade. Trots att behovet av nya lärare är stort i Stockholm så väljer regeringen att skära ner på antalet lärarutbildningsplatser i Stockholm, vilket är olyckligt då lärare ofta tar anställning på samma ort där de utbildat sig. Parallellt med detta så frångår nu den rödgrönrosa majoriteten sitt vallöfte om ytterligare satsningar på lärarlöner genom att kraftigt bromsa in den löneutvecklingen som var i staden innan 2015. Det är olyckligt och riskerar att hämma läraryrkets attraktivitet ytterligare.

Den rödgröna regeringen vill avskaffa fritidspengen

Situationen för många barn som lever i familjer beroende av ekonomiskt bistånd riskerar att försämras ytterligare i och med den rödgröna regeringens förslag om att avskaffa regelverket om fritidspeng i höstens budgetproposition.

Alliansregeringen införde den 1 juli 2014 en fritidspeng, reserverade till utsatta barn, i familjer som tar emot ekonomiskt bistånd. Fritidspengen ger dessa barn möjlighet att delta i exempelvis föreningsliv, simskola, klubbidrott och musikskola.

Hotet om att avskaffa fritidspengen har funnits sedan regeringen Lövfen presenterades sin budget förra hösten, men i och med att regeringens budget fälldes av Riksdagen så avvärjdes hotet åtminstone tillfälligt. Nu ser förslaget tyvärr ut att bli verklighet.

Den rödgrönrosa majoriteten i Stadshuset avser kompensera den förlorade fritidspengen med att utöka försörjningsstödet. Moderaterna är skeptiska till förslaget. Vi ser en risk med att den öronmärkta fritidspengen ersätts med ett generellt ökat försörjningsstöd. Då kommer det inte längre gå att garantera hur pengarna faktiskt används och vi befarar att många barn kommer riskera att gå miste om sina fritidsaktiviteter.

Fler kommuner bör erbjuda senare skolstart

Anna Kinberg Batra, partiledare (M) och Anna König Jerlmyr oppositionsborgarråd(M) intervjuades i Aftonbladet angående M- förslag om att fler kommuner bör erbjuda senare skolstart så att familjernas livspussel ska fungera bättre.

Inför Moderaternas partistämma i oktober har en rad arbetsgrupper mejslat fram ny politik som partiet ska ta ställning till. En av grupperna leds av Stockholmspolitikern Anna König Jerlmyr och fokuserar på familjernas livspussel. Gruppen heter ”Ett modernt yrkesliv, ett tolerant och jämställt Sverige”.

Under våren har flera förslag presenterats. Det handlar bland annat om att man vill korta elevernas sommarlov, att pappor ska uppmuntras att vabba mer, hur den allmänna förskolan bör utökas samt en satsning på sommarskola.

Förskolan måste bli mer tillgänglig

Anna Kinberg Batra, Partiledare (M) och Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd (M) skriver idag på aftonbladet om att förskolan måste bli mer tillgänglig

I samband med skolstarten är det dags för barn och unga att få möjligheten att lära sig något nytt och träffa nya och gamla kompisar. Det är också dags för många föräldrar att åka till jobbet igen och att försöka pussla ihop familjekalendern. Flera människor möter en stressfylld vardag där det ofta är svårt att få tiden att räcka till. Jobbmöten ska samsas med lämningar och dessutom ska det klämmas in träning, storhandling, städning och mitt i allt detta har förskolorna stängt för planering. Många längtar och försöker sträva efter en bättre balans mellan arbetsliv och familjeliv.

Moderaterna utvecklar vår politik för att bättre kunna möta detta, bland annat har en arbetsgrupp arbetat med dessa frågor. Ett Sverige som kan mer handlar om att skapa ökade möjligheter för både kvinnor och män att kombinera vardags- och familjeliv med arbete.

Förbifarten viktig för Stockholms utveckling

Anna König Jerlmyr, oppostionsborgarråd och Torbjörn Rosdahl, landstingsråd skriver på SvD Brännpunkt om förbifarten och dess betydelse för Stockholm.

”Förbifarten behövs för att avlasta Essingeleden och klara kapaciteten i trafiksystemen i en region som växer med motsvarande två fullsatta SL-bussar varje dag. Den binder samman norra och södra Stockholm, vilket ger oss bättre möjligheter att bo, leva och verka i de olika delarna av vårt län. Dessutom är Förbifarten viktig för den ekonomiska utvecklingen och tillväxten genom att företag då lättare kan locka till sig personal från hela regionen samt leverera varor och tjänster utan att ständigt fastna i bilköer. Förutom detta erbjuder Förbifarten möjligheter till både en bättre kollektivtrafik med buss och bättre framkomlighet för biltrafiken. Både biltrafiken och kollektivtrafiken behövs i en allt större Stockholmsregion. ”

”Vi behöver en bättre plan mot extremism”

Anna König Jerlmyr, Oppositionsborgarråd och Ole-Jörgen Persson, vice ordförande, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd skriver på SvD debatt angående extremism.

”Stockholm behöver en tydlig och konkret handlingsplan mot radikalisering och extremism. Problemet är att den handlingsplan som tagits fram av Stockholms röd-grön-rosa majoritet är undermålig och baserat på politiskt tyckande framför kunskap, fakta och konkreta åtgärder.

Moderaterna vet att Sverige och Stockholm kan mer. Därför vill vi att Stockholm drar lärdom av våra nordiska grannar och påbörjar ett brett och omfattande arbete som inkluderar hela samhället, från myndigheter till det civila samhället.”