månadsarkiv: september 2015

Budgeten är Stockholmsfientlig

Anna König Jerlmyr skriver idag på SvD anågende regeringens stockholmsfientliga politik. Regeringens aviserade skatter tillsammans med den rödgrönsrosa majoritetens agerande i Stockholms stad slår hårt mot stockholmarna. Totalt är det ett ökade skatter på 12 miljarder för Stockholm. Det är en politik som reser trösklar och riskerar att skada Stockholms position som tillväxtmotor.

Redan den 1 augusti drabbades Sveriges unga av ett hårt slag när det blev dubbelt så dyrt att anställa. Redan efter en månad med den nya höga arbetsgivaravgiften tvingas bland annat restauranger och telemarketingföretag dra ner på personal. Men värst av allt är det för alla de ungdomar som nekas sitt första jobb eller tvingas lämna sitt arbete. Regeringens förslag om att fler ska betala statlig inkomstskatt drabbar också Stockholm särskilt hårt. Barnmorskor, lärare och poliser kommer från årsskiftet få högre marginalskatter, från 30 till 50 procent. Yrkesgrupper som redan lever med högre levnadsomkostnader jämfört med övriga landet då priser på mat, boende och aktiviteter är dyrare än i andra regioner.

Mer vård i hemmet och mindre byråkrati

Idag skriver Tomas Tobé, partisekreterare Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd och Dennis Wedin, gruppledare äldrenämnden på Aftonbladet angående åtgärder för att stärka äldreomsrogen

Ett starkt och sammanhållet Sverige förutsätter en trygg gemensam välfärd som präglas av ordning och reda. En avgörande del är en tillgänglig äldreomsorg av hög kvalitet. Flera åtgärder behövs för att stärka äldreomsorgen. Äldre generationers behov och önskemål har under de senaste decennierna tydligt förändrats. Servicehusen började exempelvis byggas med perspektivet att du ska flytta in frisk i tidig pensionsålder, och ha möjlighet till stöd när ditt vårdbehov försämrats. I dag ser vi snarare en utveckling där fler och fler väljer att bo kvar hemma så länge det är möjligt.

Efter ett nationellt utvecklingsarbete kring välfärden kommer vi på Moderaternas partistämma i oktober gå vidare med konkreta förslag

 En förenklad biståndsbedömning.

 Större möjligheter att påverka innehållet i omsorgen.

 En reformerad biståndshandläggning.

 En hemtjänst med större vårdfokus.

Läs mer om förslagen på Aftonbladet

Vad vill de rödgrönrosa med Konradsberg?

I dag besökte Cecilia Stockholms Internationella Montessoriskola (Stims). Stims är en fristående verksamhet som bedriver förskola och grundskola f-9, sammanlagt ungefär 700 barn, varav 200 i förskolan och som sedan 2009 är inrymd på campus Konradsberg på Kungsholmen.
Hela området ägdes tidigare av Akademiska Hus, men Sisab köpte det 2014. På området finns både kommunala, fristående och statliga skolverksamheter – allt från förskola till gymnasium.
Skolan är populär, kön lång och resultaten bland de bästa i Sverige Rektorn Jill Eriksson framhåller det målmedvetna arbetet med värdegrund och respekt samt betydelsen av att låta eleverna ta stort ansvar själva.
Men det finns orosmoment. Campus Konradsberg skulle kunna bli ett fantastiskt nav för samverkan mellan olika skolformer. Här finns fristående förskola och grundskola, kommunal förskola, grundskola och gymnasieskola och statlig grundskola (Manillaskolan). De delar ytor med varandra, de samsas om idrottshall, aula, slöjdsalar och matsal, barnen leker tillsammans i den fantastiska parken och det finns enastående förutsättningar att skapa något riktigt bra. Inte så att man inte samarbetar i dag – det gör man eftersom man måste. Men det verkar inte som om staden är så intresserad av att utveckla något formellt samarbete, något som grundar sig i en oförmåga från majoritetens sida att formulera en vision för campus Konradsberg. Nu bygger Sisab nytt kök och ny matsal på området, och det naturliga vore ju då att dimensionera det så att alla elever på området kan äta där och inte bara de som går i de kommunala skolorna. Stims enda möjlighet att ordna egen matsal är att lägga ner förskolan och bygga matsal i förskolans lokaler. Och då står 200 barn på Kungsholmen utan förskoleplats – är det vad majoriteten vill? Eller vill man (dessvärre finns det tecken som tyder på det) sakta men säkert manövrera ut de fristående aktörerna för att ta över verksamheterna i egen regi?

Miljöpartiet sprider osäkerhet om den nya Slussen

Miljöpartiet sprider osäkerhet om den nya Slussen
Den 16 september har Miljöpartiet i Stockholms stad medlemsomröstning om hur partiet ska ställa sig till ombyggnaden av den nya Slussen. Detta trots att Miljöpartiet, under ledning av trafikborgarrådet Daniel Helldén, som sitter i den rödgrönrosa majoriteten ställt sig bakom genomförandebeslutet av att påbörja arbetet med den nya Slussen. Miljöpartiets agerande sprider osäkerhet och leder till en rad frågor över stadens kommande agerande i viktiga infrastrukturprojekt

– Jag vill fråga Karin Wanngård hur hon ska säkerställa att majoriteten framöver kommer att hålla ihop i viktiga infrastruktur- och stadsbyggnadsfrågor, när hennes största koalitionspartner nu riskerar att kovända i ett beslut som omfattar tolv miljarder kronor säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Stockholms stad rasar i företagsklimat

Stockholms stad rasar i företagsklimat
I dag den 15 september presenterade Svenskt Näringsliv årets granskning av det lokala företagsklimatet. Siffrorna för Stockholmsregionen visar på en tydlig försämring, Stockholm har sjunkit från 22 till plats 48. Under Moderaternas tid vid makten i Stockholms stadshus så gjorde staden en resa från plats 132 år 2006 till plats 22 år 2014, en förbättring på hela 110 placeringar. Ett år har gått sedan den rödgrönrosa majoriteten kom till makten och redan är effekterna av deras politik tydliga för Stockholms företagsklimat.

– Stockholms ras i företagsrankning är tyvärr en logisk följd av den rödgrönrosa majoritetens politik. Vi har under året sett att majoriteten saknar en vision för att främja företag och jobb, hur majoriteten med ideologisk nit återkommunaliserar framstående välfärdsföretag vilket sprider oro bland de som har goda idéer eller vill investera i Stockholm, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Anna König Jerlmyr (M) utmanar Karin Wanngård (S) i öppet brev

Anna König Jerlmyr (M) utmanar Karin Wanngård (S) i öppet brev
För ett år sedan tog de rödgröna partierna över makten i Stockholms stad, med finansborgarrådet Karin Wanngård (S) i täten. Moderaternas frontfigur, oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M), anser att staden är på väg åt fel håll och skriver här ett öppet brev till Karin.

– Vi är väldigt bekymrade över den rödgrönrosa majoritetens prioriteringar av stadens skatteintäkter. Förseningar av infrastrukturprojekt har kostat stockholmarna drygt 570 miljoner kronor, graffittimålningar för drygt 1 miljon och därtill skuldsätter sig staden med 1 miljard i månaden. Pengar som istället hade kunnat användas till att exempelvis finansera underskottet i äldreomsorgen eller skapa en renare och tryggare stadsmiljö, säger Anna König Jerlmyr (M)

Våra partier leder olika alternativ i Stockholmspolitiken och väljarna förtjänar att få fler besked om hur vi konkret vill ta oss an Stockholms utmaningar. Vårt förslag är därför en debatt mellan finansborgarrådet Karin Wanngård och oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr. Vi hoppas att Socialdemokraterna ser positivt på förslaget och att vi snart möts för att debattera hur Stockholm framtidsutmaningar ska lösas.

Hur mycket verkstad är det egentligen Ann-Margarethe Livh (V)?

Joakim Larsson (M) replikerar på Ann-Margarethe Livhs (V) debattinlägg ”Snabba hus underlättar för unga vuxna utan bostad”.

Efter valet lämnade Alliansen över tre allmännyttiga bostadsbolag med stark ekonomi och muskler att bygga bostäder. Initiativet ”Snabba hus” är föredömligt genomfört av organisationen jagvillhabostad.nu, och startades upp i samarbete med Svenska Bostäder under Alliansens tid. Problemet är att Ann-Margarethe Livhs politiska retorik trampar snett – ”Vi lyckas med det Alliansen inte klarade under sina 8 år vid makten, att gå från ord till handling”, skriver hon. Men hur mycket verkstad är det egentligen hos de rödgrönrosa?

Götgatsbacken kan bli något mycket bättre än i dag

Cecilia Brinck, oppositionsborgarråd och vice ordförande i trafiknämnden intervjuades i Stockholmdirekt angående Götgatsbacken.

Idag är Götgatsbacken en av Stockholms stads mest vältrafikerade gator och en viktig länk mellan Medborgarplatsen, Slussen och vidare in mot city. Moderaterna vill bevara det som gågata men vi övertygade om att det går att utveckla gatan för att få mer stadsmässig karaktär. I en ny skrivelse till trafiknämnden föreslår Moderaterna att gatan utrustas med ordentliga cykelbanor i båda riktningar hela vågen från Hornsgatan till Medborgarplatsen.

Cecilia deltar i skolpolitisk debatt

Idag deltog Cecilia i en skolpolitisk debatt som anordnades av Lärarnas Riksförbunds studerandeförening. Debatten, som i huvudsak riktade sig till lärarstudenter, kom att handla om allt från lärarnas arbetsvillkor till utmaningarna inom skolan och friskolors vara eller icke vara. Det var en intressant debatt där partierna fick möjlighet att ge sin syn på dessa frågor och där en tydlig linje utkristalliserade sig, inte minst i frågor om friskolor. En enig Allians som står för varje elevs rätt att själv få välja skola står mot den rödgrönrosa majoriteten som istället anser att det är politikerna som är bäst lämpade att bestämma vilket skola som varje elev ska gå i.

f.v. Cecilia Brinck (M), Christian Carlsson (KD), Rasmus Jonlund (FP), Britt-Marie Selin (moderator),  Jenny Sandsten (F!), Olle Burell (S) samt Freddy Grip (V)

f.v. Cecilia Brinck (M), Christian Carlsson (KD), Rasmus Jonlund (FP), Britt-Marie Selin (moderator), Jenny Sandsten (F!), Olle Burell (S) samt Freddy Grip (V)