månadsarkiv: november 2015

​​Miljöpartiet i Stockholms stad vill göra det dyrare att parkera

Cecilia BrinckTrafikborgarrådet Daniel Helldén presenterade den 30 november en ny parkeringsstrategi för Stockholms stad. Den nya parkeringsstrategin innebär att det blir dyrare att parkera i hela Stockholm. I ytterstadsområden införs såväl parkeringsavgifter som boendeparkering. I innerstaden höjs boendeparkeringen med drygt 20 procentsamtidigt som avgiftstiderna utökas.

– Många stockholmare är beroende av sin bil för att få vardagen att gå ihop, inte minst i ytterstaden. Att höja kostnaden för boendeparkeringen är ytterligare ett sätt att begränsa och försvåra människors vardag. Den rödgrönrosa majoriteten borde istället lägga fram konstruktiva lösningar som underlättar för stockholmarnas vardag som exempelvis parkeringsgarage. Det finns inget egenvärde i att göra det svårare för stockholmarna, människor kommer behöva bilen även i framtiden, säger Cecilia Brinck (m) oppositionsborgarråd och vice ordförande i trafiknämnden.

– Vi ska bekämpa utsläppen och inte bilarna, teknikutvecklingen är snabb och inom några år kommer utsläppen och bullret att minska kraftigt. Vi bör istället fokusera på att leda bilarna runt staden än genom staden – den östliga förbindelsen behöver byggas för att frigöra gatuutrymme i innerstaden, utrymme som kan användas till gång-, cykel- och kollektivtrafik, avslutar Cecilia Brinck (M).

Mer om Miljöpartiets parkeringsstrategi som försvårar för stockholmarna finner ni här: DN, Dagens IndustriStockholmdirekt och Metro,

Uppdatering: Bostadskartan

71 Studentbostäder i Vinsta

Kartan med den rödgrönrosa majoritetens bostadsstopp kräver ständigt nya uppdateringar. Senast den 26 november så bordlades 71 nya studentlägenheter. Stockholm behöver fler studentlägenheter inte färre, majoritetens oförmåga att bygga hotar staden utveckling.

– Väldigt onödigt. Ett ja skulle innebära att man i princip kan börja bygga direkt. Men de rödgröna fortsätter förskjuta enkla ärenden. Det här är det 31:a ärendet de bordlägger i år, säger Joakim Larsson (M), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Läs mer om de bordlagda studentbostäderna i Stockholmdirekt.

Den rödgrönrosa majoriteten sänker kraven för jourhem

Stadens politiker har nu bestämt att korta processen för att godkännas som jourhem, från 21 till 15–16 veckor. Familjer och enskilda som vill ta emot ett eller flera ensamkommande flyktingbarn för en kortare tid får ett tillfälligt godkännande som gäller maximalt tio månader. Det motsvarar den tid asylprocessen och sökande efter permanent boende beräknas ta.

– Jag förstår att socialtjänsten är väldigt pressad, men det är fel väg att gå att sänka kraven på vem som ska bli jourhem. Jag saknar barnperspektivet, det står ingenting i ärendet om konsekvenserna för de här extremt utsatta barnen om man sänker kraven, säger Andréa Ström i DN Stockholm.

Kvinnojourer måste få ett bättre stöd

Anna König JerlmyrUppmärksammar FN:s Internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor med att lyfta upp fem utvecklingsområden för att kvinnojourer ska få bättre stöd.

Kvinnojourer måste få ett bättre stöd. Kvinnojourer gör ett ovärderligt arbete för att trygga människors säkerhet. Samtidigt vittnar allt fler om ekonomiska utmaningar, hot och otrygghet, inte bara för boende utan också för personalen.

Våld i nära relation är ett folkhälsoproblem, ändå saknas tillräckligt med insatser. Vi kan inte acceptera en verklighet där jourer överlever tack vare ideellt engagemang och att privata företag går in för att stödja upp. Många kommuner ger ett stort stöd men vi är övertygade om att genom mer långsiktigt stöd till verksamheterna samt skydd för personalen, kan vi åstadkomma än bättre stöd till de som behöver det mest. Läs hela arikeln på Aftonbladet.

Ombyggnationer av Sturegallerian

Joakim Larsson moderat stadsbyggnadFastighetsägaren, Adia, planerar ombyggnationer för Sturegallerian. Tanken är att planerna ska påbörjas år 2017. Som förslaget är utformat för närvarande skulle det innebära oacceptabelt stora ingrepp i kvarteret, med rivning av bland annat Freys hyrverk. Omfattningen av åtgärdernas betydelse har visat sig vara betydligt större än vad som först framkom. Nu har förslaget precis varit på samråd och det är därför rätt läge att sätta ned foten kring vilka åtgärder som är rimliga, och vilka som inte är det.

– En utveckling av kvarteret är som helhet givetvis positivt och det finns ett antal förtjänster i förslaget. Bland annat att återställa och öppna upp marmorhallarna och att knyta ihop tunnelbanan med Sturegallerian. Vi skulle också gärna se fler nya bostäder, men inte mot Humlegårdsgatan där de kan komma i konflikt med nöjesetablissemanget. Ett bättre alternativ vore att se över möjligheten att ordna bostäder i det parkeringshus som föreslås rivas, säger oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M).

Läs mer om ombyggnationerna av Sturegallerian i DN.

Stärk insatserna för ensamkommande flyktingbarn

12003369_961643230545822_4998228477488013394_nEnsamkommande barn och unga omfattas av kommunens ansvar och bör vara av högsta prioritet. Istället fokuserar den rödgrönrosa majoriteten att prioritera miljoner till transitboenden. Den rödgrönrosa majoriteten satsar miljoner på de som inte söker asyl i Stockholm eller som vistas olovligen i kommunen. Det är tyvärr tydligt att den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm brister i sitt politiska ledarskap och har inte förmåga att prioritera skriver Anna König Jerlmyr  i Stockholmdirekt. Läs hela artikeln här.

Rödgrönt svek mot seniorer

Dennis Wedin

Dennis Wedin

Åtta av tio hushåll får det sämre med regeringens politik, enligt finansdepartementets beräkningar. Många av dem är äldre. Den utlovade skattesänkningen som ska gynna de äldre äts helt upp av Magdalena Anderssons ökade kostnader riktade mot dem över 65 år.

Splittringen hos de rödgröna om vilka prioriteringar som behövs är uppenbar. Exempelvis i Stockholm stad har den rödgrönrosa majoriteten valt att inte höja taket för hemtjänstens maxtaxa för år 2016 och tvingas därför ta pengar från kvalitetssatsningar.

Samtidigt höjer Stockholm stad kommunalskatten vilket drabbar alla äldre. Ändå växer underskotten i äldreomsorgen och i stället för satsningar på kvalitet har pengarna använts för dyra återkommunaliseringar skriver Dennis Wedin, gruppledare i äldrenämnden i Stockholm stad tillsammans med Niklas Wykman, moderaternas skattepolitisk talesperson. Läs hela artikeln på Dagens Samhälle här.

Den rödgrönrosa majoriteten försenar och stoppar bostadsbyggandet

Bostadsbyggande Stopp i Stockholm

Stockholm är en av Europas snabbast växande huvudstäder och utvecklingen behöver mötas av ökat bostadsbyggande och fler bostäder för alla Stockholmare, gamla som nya. Den rödgrönrosa majoriteten under Finansborgarrådet Karin Wanngårds (S) ledning har tyvärr misslyckas på punkt efter punkt.

Under dagens budgetdebatt i Stockholms stad har borgarrådet Joakim Larsson (M) tydliggjort skillnaderna mellan Moderaterna och den rödgrönrosa majoritetens bostadspolitik. Moderaterna och Alliansen överlämnade ett bostadsbyggande som hade den högsta takten sedan 70-talet samt en ekonomi i balans. Nu ser vi hur staden dels bygger upp ett skuldberg, dels försenar eller stoppar fler bostadsprojekt än de faktiskt startar nya.

Den rödgrönrosa majoriteten lånar 1 miljard kronor i månaden för att dem inte förmår att förvalta stadens ekonomi och bostadsbolag. Anledningen till att de rödgrönrosa kommer belåna stockholmarna med ca 70 miljarder kronor fram till 2018 är att de har ökat investeringsvolymerna, särskilt för stadens bostadsbolag, samtidigt som de har satt stopp för beståndsförsäljningar och ombildningar. Därmed gör staden inte de realisationsvinster, vilket vi gjorde under våra åtta år vid makten, som annars hade kunnat användas för investeringar.

Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad driver också en bostadspolitik som innebär att tusentals nya bostäder försenas. Faktum är att man i budgeten lägger fram fler förslag på platser att inte bygga bostäder på, än nya platser att faktiskt bygga bostäder på. Se gärna den bifogade kartan över alla bostadsprojekt som den rödgrönrosa majoriteten försenat eller stoppat.

Nu hotas de värden som vi byggt våra fria samhällen utifrån

12003369_961643230545822_4998228477488013394_nBUDGETFULLMÄKTIGE 2016: Innan jag påbörjar mitt anförande om budgeten för 2016 så vill jag inleda med att världen har förändrats sedan vi sist sågs i den här församlingen, Fredagens terrordåd i Paris sätter allt i perspektiv. Nu hotas de värden som vi byggt upp våra fria samhällen utifrån, en ondsint sekt vill begränsa våra livsmönster, polarisera människor utifrån trosuppfattning, etnisk bakgrund och sexualitet. De friheter som vi åtnjuter och tar som självklart, är något som jihadisterna vill förgöra.

Men oavsett om det handlar om män som vill förbjuda kvinnor att i hederns namn få träffa vem de vill eller röra sig fritt i Stockholm, eller journalisters rätt till att få publicera det fria ordet, så måste vi stå upp för mänskliga värden och rättigheter och bekämpa de krafter, både i Stockholm, Sverige och resten av världen, som vill förminska och förtrycka våra liv.

Mot dem ska vi nu ta en tydlig kamp och vi ska göra det gemensamt med alla de goda krafter som verkar för ett fritt samhälle. Därför måste staden agera när organisationer som Fryshuset säger att det under hösten är många som rest från Stockholm för att delta i strider för IS. Vi inom Alliansen är beredda att ställa oss bakom ett blocköverskridande arbete, förutsatt att insatserna baseras på professionella bedömningar som förutsätter både preventiva och repressiva insatser. Men det är hög tid för majoriteten att gå från ord till handling i den här frågan.

Rapport: Stockholm är på väg åt fel håll

Stockholm utvecklas åt fel håll bildEtt år har gått sedan finansborgarrådet Karin Wanngårds (S) första budget togs i Stockholms kommunfullmäktige. Efter ett år med rödgrönrosa politik så är det uppenbart att Stockholm, som är hela Sveriges tillväxtmotor, börjar hacka. Stockholms stad saknar i dag ett aktivt politiskt ledarskap. I stället ser vi en stadshusmajoritet som är mer upptagna av inre strider än av att möta Stockholms utmaningar.

Vi ser med ökad oro på att Socialdemokraterna saknar svar på de stora samhällsutmaningar som Stockholm står inför. Vi ser en förskola med ökade barngrupper, en äldreomsorg med växande underskott och att handbromsen har dragits åt i bostadsbyggandet samt att staden belånar sig med över en miljard kronor i månaden. Stockholm saknar, när det behövs som mest, politisk ledning och färdriktning.

Läs hela vår rapport: Stockholm utvecklas åt fel håll