Ett Stockholm som attraherar startups, snabbväxande företag och globala huvudkontor som kan bidra till en förbättrad integration.

Anna König JerlmyrIdag har jag haft möte om näringslivsfrågor i Stockholm, där jag sitter som vice ordförande i Stockholm Business Region. Under hösten har jag besökt ett antal snabbväxande företag, både stora och små, och där jag frågat vilka de främsta hindren för fortsatt tillväxt är. Här nedan följer de mest frekventa utmaningarna:

Bostadsbristen: Den vanligaste utmaningen som nämns är bostadsbristen. Ett företag berättade att de avstår från att rekrytera personer med långa restider. De vet av erfarenhet att den personen inte kommer att orka arbeta kvar särskilt länge på grund av de långa pendlingstiderna. Andra vittnar om att bostadsbristen leder till att rekryteringar inte blir av och att vi tappar kompetens till andra städer både i Sverige och utlandet. Även kommunikationer som kollektivtrafik och vägar nämns som en central del av ett välfungerande företagsklimat.

Höjda arbetsgivaravgifter drabbar unga: Många av företagen som anställer unga beskriver att höjningen av arbetsgivaravgifterna missgynnar unga som saknar kontaktnät. Incitamentet i form av sänkta arbetsgivare bidrog till att unga utan referenser eller kontaktnät kunde anställas. Efter höjningen vill de nu snarare säkra upp genom att rekrytera i sina egna nätverk. Det drabbar givetvis unga som står längre ifrån på arbetsmarknaden.

Investeringar: Det finns en tydlig efterfrågan att avskaffa eller kraftigt förenkla fåmansbolagsreglerna, men också fler möjligheter till ökat kapital i tillväxtfasen. Optionsmöjligheter och förändrade regler att investera kapital i nya företag måste införas.

Hinder för att anställa utländsk personal: Idag vittnar företag om att vi tappar specialistkompetens till städer som London på grund av svårigheterna för partnern till den rekryterade att få visum. Eller att det kan ta ett år för partnern att få svenskt personnummer. Företag vittnar också om att det är omöjligt att verifiera utländska examina och utländsk kompetens och att det skulle behöva stöd i valideringsprocessen. Annars är risktagandet för högt och leder till att de utlandsfödda får stå tillbaka. Överlag efterfrågar många företag att matchningen måste gå snabbare när det rör nyanländas etablering.

Kommunernas bristande kompetens inom upphandling: Företag kan idag vinna upphandlingar med snedvridna villkor uppställda av kommunerna. Ett exempel är att kommunen inte viktar efter volym, vilket bidrar till orimligt höga kostnader för kommunen och snedvriden konkurrens för företagen. När företagen överklagar hamnar ärendet i Förvaltningsrätten, som saknar resurser att hantera upphandlingsfrågor i tillräcklig utsträckning.

Avsaknad av kompetens: För de företag som verkar inom vård och omsorg är det högst angeläget att det finns kompetent personal att anställa. Idag begränsas tillväxten på grund av brist på kvalificerad personal. Här behövs fler statliga och kommunala satsningar för att utbilda bland andra vårdbiträden att uppnå undersköterskeexamen. Alliansens tidigare Omvårdnadslyft nämns i sammanhanget som en lyckad satsning för detta syfte. Andra företag är kritiska till att utbildningar idag inte matchar arbetsmarknadens krav. I Tyskland finns specifika utbildningar för specifika jobb som på så sätt matchar arbetsmarknaden.

Jag vill utveckla ett Stockholm som attraherar både startups, snabbväxande företag och globala huvudkontor som kan bidra till en förbättrad integration. Vi föreslår i vår budget för Stockholm ett nytt koncept med billiga ettor för unga, men också två nya jobbtorg för att validera utlandsföddas yrkeserfarenhet och akademisk examen.

En reaktion på “Ett Stockholm som attraherar startups, snabbväxande företag och globala huvudkontor som kan bidra till en förbättrad integration.

  1. Link

    Protesten riktar sig framst mot Sveriges hoga skatter pa personaloptioner, ett verktyg som i andra lander anvands av manga unga snabbvaxande bolag for att attrahera och behalla eftertraktade medarbetare. Manga av de utlandska tech-arbetare som Di Digital pratade med under formiddagen namnde aven om bostadsbristen i Stockholm som ett stort problem.

    Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>