månadsarkiv: januari 2016

Inga skarpa förslag från S i Stockholm

Joakim Larsson moderat stadsbyggnadJoakim Larsson (M) svarar Veronika Palms (S) artikel om att S tappar verklighetsförankring och behöver göra mer. Hårt trängda av den senaste tidens opinionsundersökningar, där S noterar historiskt låga siffror, och där det finns all anledning att utgå från att opinionsstödet är än lägre i storstäderna, kan man ana desperationen. Några skarpa förslag återfinns icke. Ej heller någon förklaring till hur den nuvarande socialdemokratiska politiken skall klara av att bygga Stockholm starkare. Läs hela artikeln i SvD Brännpunkt.

 

S hotar det fria skolvalet i Stockholm

Rätten att få välja skola ses i dag som en självklarhet av såväl elever som föräldrar. Över 80 procent anser att det är elevens rätt, inte kommunens byråkrater eller skolpolitiker, att välja skola. I Stockholms län pågår nu skolvalet fram till den 15 februari där cirka 22 000 elever sitter hemma vid köksbordet tillsammans med sina föräldrar för att välja vilken skola som passar dem bäst.

Nu hotas det fria skolvalet på såväl nationell men framför allt på kommunal nivå. Den rödgröna regeringen har tillsatt en utredning som ska titta på möjligheten att försvåra förutsättningarna att bedriva fristående skolor och andra välfärdsverksamheter. I Stockholms stad ser vi samtidigt hur den rödgrönrosa majoriteten drar åt snaran för de fristående skolorna lokalt då majoriteten har avstyrkt tillstånd för flera skolverksamheter, bland annat med motiveringen att det riskerar att konkurrera ut den kommunala skolan kvalitetsmässigt.

Läs Anna König Jerlmyr och Cecilia Brincks artikel i Brännpunkt, här.

 

Anna König Jerlmyr och Cecilia Brinck

 

Motion: Om renovering av obelisken på Slottsbacken

Lars Epstein i DN Stockholm uppmärksammar Joakim Larssons (M) motion om att kommunstyrelsen ska skyndsamt klargöra hos regeringen om att Statens fastighetsverk skyndsamt skall vidta nödvändiga renoveringsåtgärder på Obelisken på Slottsbacken. I några år har Obelisken prytts med skylten ”rasrisk” eftersom varken staden eller staten är överens om vem som har ansvar för statyn.

 

Gör bedömningen i äldreomsorgen efter behov, inte efter stadsdelarna ekonomi

Idag gav Stockholms stad klartecken till att avveckla 27 tomma lägenheter inom Enskededalens servicehus, samtidigt som 40 procent får avslag när de söker till ett serviceboende skriver SVT. Moderaternas gruppledare i äldrenämnden Dennis Wedin se en förändring för att alla äldre ska få en rättvis bedömning inom Stockholms stad. Han säger att beslutet är ett bevis på att problemen ligger i biståndsbedömningen. – Jag skulle gärna se att man centraliserar bedömningen från stadsdelarna så att den slutar att vara beroende av stadsdelarnas egen budget till att det blir centrala riktlinjer som följs, säger Dennis Wedin (M). Läs hela reportaget här.   Dennis Wedin

Bjud in stockholmare att komma med lösningar

Mitti uppmärksammar Anna König Jerlmyrs motion om att utlysa en idétävling bland stockholmarna om hur Järnvägsparken ska bli en plats man vill vara på.

– Vi borde jobba mer med att bjuda in stockholmare att komma med lösningar på hur vi kan göra tråkiga och oanvända ytor uppskattade. Och man kan jobba mycket med olika teman. Läs hela reportaget här.

448ggnq5ubv7yxfdegt45ijz216713t

En global, urban och långsiktigt hållbar stad behöver en fungerande infrastruktur

Anna König JerlmyrAnna König Jerlmyr skriver i DN Åsikt varför Österleden behövs i Stockholm, en av Europas snabbast växande städer. En växande stad kräver inte bara fler bostäder utan även en infrastruktur som går i takt med regionens utveckling. Det är därför Österleden spelar en central roll för att fortsätta utveckla Stockholms enorma potential, men också nödvändig för en större arbetsmarknadsregion som har stor betydelse för en bättre integration.

Österleden kommer att avlasta trafiken i innerstaden och förbättra framkomligheten för flera transportmedel så som cykel, kollektivtrafik och gångtrafikanter samt en förbättrad luftkvalitet i innerstaden. I en global, urban och långsiktigt hållbar stad finns det plats för alla transportmedel.

Läs hela artikeln här.

- Bygg 5 000 bostäder i Rinkeby, Tensta, Spånga och Bromsten

Den stora bostadsbristen i Stockholm ger längre kötider för hyresrätter. För tio år sedan behövde man stå ungefär tre år i Bostadsförmedlingens kö för att få en vanlig hyresrätt i Tensta eller Rinkeby. Nu har den genomsnittliga kötiden vuxit till över åtta år i Tensta och Rinkeby, och omkring tio år i Akalla och Husby skriver Mitti och frågade Joakim Larsson (M) om hur byggtakten ska öka även att  Moderaterna vill minska bostadsbristen och ta ett helhetsgrepp och bygga 5 000 bostäder i de ”mellanrum” som finns mellan Rinkeby, Tensta, Spånga och Bromsten.

– När vi hade makten ökade vi byggtakten i Stockholm till samma höga nivåer som på 1970-talet. Nu säger den rödgrönarosa majoriteten nej till alltför många bostadsprojekt. Den nuvarande majoriteten har gett de kommunala bostadsbolagen en gräddfil till nya markanvisningar och borde släppa in fler privata aktörer som vill bygga hyresrätter, säger Joakim Larsson.

Läs hela reportaget här.

 

Joakim Larsson 1

Benjamin Dousa: Hissa Prideflanna i Rinkeby-Kista

I en skrivelse till stadsdelsnämnden Rinkeby-Kista författad av vice ordförande Benjamin Dousa (M) om att hissa Pride-flaggan i stadsdelsförvaltningen i Rinkeby-Kista fick den 28 januari positivt besked.

I år blir det första gången Pride-flaggan hissas i Rinkeby-Kista.

– Detta är för hbtq-rättigheter i förorten. Stockholm brukar ses som en av de mest toleranta städerna, men det finns områden i Stockholm där det inte är så tolerant. Därför är det extra viktigt att flagga där. Det blir en viktig signal för vad vi står för, oavsett var man bor, kommenterar Benjamin i QX.

 

Benjamin D

Stockholms förorter ska inte vara en plats för hederskultur

Ole-Jörgen PerssonOle-Jörgen Persson (M), vice ordförande i stadsnämnden i Spånga-Tensta skriver i Stockholmdirekt att Stockholms förorter ska inte vara en plats där hederskulturen får leva utan att samhället säger ifrån. Även i förorten är det svenska lagar och regler – och de normer och värderingar som annars präglar det svenska samhället – som ska följas. En grundläggande pelare i detta är just att människor oberoende av kön ska ha samma rättigheter och möjligheter att kunna leva, växa och bli de människor de vill vara.

Läs hela artikeln här.