månadsarkiv: januari 2016

Hemlösas internationella melodifestival

Stockholmdirekt uppmärksammar Anna König Jerlmyr och Sophia Granswed motion om att Hemlösas Internationella melodifestival i Stockholm ska få stöd av Stockholms stad som till exempel skulle kunna upplåta en central plats för festivalen i samband med den stora internationella melodifestivalen i vår. Till exempel i Kungsträdgården.

Läs mer här.

Anna och Sophia

Centralisera och reformera biståndsbedömningen inom äldreomsorgen

SVT Stockholm uppmärksammar 19 januari att fler har uppåt 120 timmar hemtjänst i Stockholmsregionen. Dennis Wedin, moderaternas gruppledare i äldrenämnden, kommenterar att biståndsbedömningen har ett krav att först ge full hemtjänst innan man får en plats, det är grundproblemet och är oacceptabelt. Istället bör biståndsbedömningen reformeras och centraliseras från stadsdelarna för en likvärdig bedömning utifrån behov och inte stadsdelens ekonomi. Läs mer här.

Inom äldreomsorgen vill Moderaterna:

  • Reformera och centralisera biståndsbedömningen för att bedömningarna tydligare ska vara utifrån vårdbehov och att den äldre ska få starkare valfrihetsrådgivning och enskild uppföljning. Den rödgrönrosa majoriteten låter biståndsbedömningen fortsättningsvis vara beroende av stadsdelarnas ekonomi.
  • Införa en kontinuitetsbonus för hemtjänstverksamheter som visar resultat kring just detta. Rödgrönrosa avslår istället detta förslag i sin budget, ger inget eget förslag, och har i äldrenämnden snarare förklarat kontinuiteten vara för hög.
  • Rikta satsningar på särskilda demensteam, pilotprojekt där medarbetare erbjuds certifiering via Silviahemmet, och att medarbetare ska kunna kombinera sin anställning med ledarskapsutbildningar i samverkan med stadens vård- och omsorgscollege. Rödgrönrosa brottas istället med en ökad sjukfrånvaro och ökade arbetsgivaravgifter, tillsammans med att man ökar trösklarna för att anställa genom att fasa ut ”allmän visstid”.

Dennis Wedin

Aldrig mer skottlossning bland våra hus

För mig är det viktigt att vara här idag för att stå upp för att Rågsved och andra platser i Stockholm ska kännas trygga och att stötta alla de goda krafter som finns som vill motverka utanförskap, kriminalitet och hopplöshet.  För i alla områden, precis som här i Rågsved, så finns ni, engagerade människor som känner att, nej nu får det vara nog. Nu måste våldet och skjutningarna ta slut. – Anna König Jerlmyr (M). Manifestationen mot skottlossningar – för ett tryggt Rågsved den 14 januari 2015.

#Slutatafsa

Anna König JerlmyrVi moderater kommer aldrig acceptera att vi skapar ett samhälle där män och kvinnor skiljs åt. Under den senaste veckan har media rapporterat om sexuella trakasserier på kvinnor i Eriksdalsbadet och under ungdomsfestivalen We Are Stockholm. Händelserna har pågått under en längre tid utan några konkreta åtgärder. I Eriksdalsbadet har lösningen varit att könsseparera bubbelpooler sedan en vecka tillbaka – porta sexualförövarna istället!

Gör om, gör rätt och stå upp för de mänskliga rättigheter som de rödgrönrosa säger sig värna. Det har funnits vetskap om de sexuella trakasserierna som pågått under ungdomsfestivalen. Men det är nu, sex månader senare, som händelserna når allmänhetens kännedom. Oavsett förövarens bakgrund ska händelser och incidenter av denna typ rapporteras. Ett brott är ett brott. Åtgärderna måste sättas in mot förövarna i stället för att som nu skapa segregation baserat på kön i Sveriges huvudstad.

Läs mer i artikeln här.

Nu bör ringleden runt Stockholm byggas

Anna König JerlmyrAnna König Jerlmyr skriver tillsammans med Mats Gerdau Nackas kommunstyrelse ordförande om att det är hög tid för Stockholms politiker att fatta beslut om byggande och finansiering av Österleden. För oss moderater i Stockholmsregionen är Österleden den viktigaste frågan inför de kommande Sverigeförhandlingarna.

Byggandet av Österleden skulle inte bara avlasta innerstaden, det skulle också vara en stor vinst för alla i Nacka som i Värmdö. Båda kommunerna växer så det knakar och år 2030 beräknar vi ha 200 000 invånare tillsammans, det vill säga i Uppsalas storleksordning. Men det räcker inte att bygga nya bostäder, människor måste komma till och från sina jobb också. Österleden är en helt nödvändig förutsättning för att kunna växa. Tunnelbanan till Nacka är bra, men busstrafiken behöver också förstärkas i nord-sydlig riktning och då behövs Österleden. Läs hela artikeln på Brännpunkt här.

Stockholm ska vara Sveriges ledande kommun när det gäller att integrera ensamkommande ungdomar och utjämna livschanser.

Andréa Ström och Christina Elffors-Sjödin skriver om att Stockholm ska vara Sveriges ledande kommun när det gäller att integrera ensamkommande ungdomar och utjämna livschanser. Genom en konkret handlingsplan för integrationsutmaningarna med följande punkter:

● Erbjuda en ordnad skolgång inom två veckor och se till att alla kommunala skolor kan ta emot ensamkommande barn för en jämnare fördelning av eleverna i kommunen.

● Uppmana företag att samarbeta kring jobb och andra insatser för att korta tiden för etablering för de ensamkommande barn som kommer till Stockholm.

● Erbjuda praktik i stadens bolag och förvaltningar till ensamkommande tonåringar mellan 16-19 år vid sidan av deras studier.

● Prioritera föreningsstöd till de föreningar som gör särskilda insatser för att bidra till en snabbare etablering för nyanlända.

Läs hela artikeln här.

AndreaStromChristinaElffors-Sjödin