månadsarkiv: februari 2016

Det måste bli enklare och billigare att bygga små lägenheter

Anna König Jerlmyr anser att en del av lösningen på bostadsbristen är att det måste bli enklare och billigare att bygga små lägengeter. staden behöver planlägga ännu mer mark för bostäder än vad som görs idag. Man tycker också att bullernormer och andra saker som hämmar byggandet eller försvårar rörligheten på bostadsmarknaden måste ses över.

– Det räcker inte bara att bygga mer, vi måste också öka rörligheten på bostadsmarknaden inom det befintliga beståndet. Då tror jag att flyttskatten är en viktig orsak till att vi ser inlåsningseffekter på bostadsmarknaden, säger Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd.

König Jerlmyr menar också att det är viktigt att unga och nyinflyttade, både från andra delar av Sverige men också från utlandet, kan få en första bostad.

– Idag kanske man tvingas tacka nej till jobb på grund av bostadsbrist, och det är väldigt olyckligt. Därför behöver vi ta bort de krav som finns när det gäller byggregler – alla ettor ska inte behöva ha tillgänglighetsanpassat badrum, eller balkong eller ett visst antal centimeter på städskåp. Allt sådant måste bort för att det ska bli enklare och billigare att bygga små lägenheter, säger Anna König Jerlmyr. Läs mer i SVT Stockholm.

Ge tillträdesförbud på badhus för de som sextrakasserar

De sexuella trakasserierna i Eriksdalsbadet fortgår, tidigare ansåg man att lösningen var att införa könsseparerade bubbelpooler – vilket Anna König Jerlmyr ansåg är att ge efter en otidsenligt syn på kvinnor, beslutet att separera poolerna felaktig och skadligt, Stockholms stad sänder ut helt fel signaler. I stället för att separera poolerna måste kommunen och staten peka med hela handen och visa att i vårt samhälle ska vi ha mindre segregation, inte mer.

Anna König Jerlmyr menar att riktiga lösningarna är att porta förövarna och införa tillträdesförbud, i våra badhus är inte sexuella trakasserier tillåtet. Läs mer om detta i Metro.

Eriksdalsbadet

Fler trygghetskameror i Rinkeby och Tensta

Polisen vill sätta upp kameror i Rinkeby och Tensta i Stockholm. Inför kvällens möte i stadsdelsnämnden vill Moderaternas gruppledare i stadsdelsnämnden Rinkeby-Kista, Benjamin Dousa att politikerna stödjer polisens ansökan. Benjamin menar att fler trygghetskameror ökar tryggheten för Rinkebyborna, och finns även väldigt många Rinkebybor som kommer frågar varför det inte finns kameraövervakning. Så för oss moderater är det naturligt att backa upp det förslaget som polisen gick fram med, dessutom blir det lättare att hitta vittnen. Benjamin menar även att det blir lättare att förebygga våld och brott och förenklar polisens dagliga arbete.

S, V, MP och FI är inte överens om förslaget som Polisen önskar för att underlätta sitt arbete. Läs mer om detta i P4 Stockholm.

Benjamin Dousa

Bygg i Årstaskogen

årstaskogenI veckan deklarerade Stockholms stads Finansborgarrådet Karin Wanngård (S) att bygga i naturreservatet Kymlinge, Sundbybergs kommun. Socialdemokraterna i staden har dock själva beslutat om att inrätta fyra nya naturreservat (som skulle genera 11 00 nya bostäder), som en eftergift till Miljöpartiet. Vi Moderater anser att Socialdemokraterna istället ska bygga i Stockholms stad istället för i andra kommuner. Anna König Jerlmyr menar att Wanngårds tal om att bygga i Kymlinge är dimridåer. – Hon försöker flytta fokus till andra kommuner för att dölja den stora oenighet som finns i majoriteten, mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Bostadsbristen är akut och då behöver vi ompröva tidigare beslut, och föreslår att bygga bostäder i Årstaskogen även att kommuner själva ska kunna upphäva naturreservat. Idag får kommuner själva bestämma om ett naturreservat men inte upphäva det. Läs mer här i DN Stockholm.

Öka tryggheten i Spånga-Tensta

Ole-Jörgen Persson, vice ordförande i stadsdelsnämnden Rinkeby-Tensta svarar på Miljöpartiets debattartikel som menar att trygghetskameror är verkningslösa.

”Det finns ingen som påstår att kameraövervakning skulle vara det enda som minskar kriminaliteten och ökar tryggheten. Däremot är kameraövervakning en viktig del i arbetet med att öka tryggheten för medborgarna i vår stadsdel”, skriver Ole-Jörgen Persson (M).

Awad Hersi och Miljöpartiet fortsätter sitt korståg mot utökad kameraövervakning i Spånga-Tensta. Han är inte bara emot kameror. Hans parti vill heller inte ha fler poliser eller strängare straff. Då blir det inte så mycket kvar av konkreta åtgärder för att minska brottsligheten. I stället blir det ett fromt önskemål om att fler mötesplatser, mer demokratipengar och någon enstaka graffitivägg ska lösa problemen.

I bästa fall är det naivt. I grunden är det aningslöst.

Det finns ingen som påstår att kameraövervakning skulle vara det enda som minskar kriminaliteten och ökar tryggheten. Däremot är kameraövervakning en viktig del i arbetet med att öka tryggheten för medborgarna i vår stadsdel. Kameror ökar människors upplevda trygghet och bidrar till att öka polisens förmåga att klara upp brott. Ser man dessutom till de tunnelbanestationer som har kameraövervakning har brottsligheten där minskat med 25 procent. Detta är fakta.

Läs hela artikeln på Stockholmdirekt.

Ole-Jörgen Persson

 

Anna Kinberg Batra och Anna König Jerlmyr besöker Sergels torg

AKB och AKJBild lånad från Expressen (Niklas Svensson)

– Sergels torg är inte en plats för våra 14-åringar att hänga på under kvällarna, konstaterar Ungdomsjourens chef Mikael Jeppson. Under onsdagsmorgonen berättade han för Moderatledaren Anna Kinberg Batra och hennes partikamrat Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd i Stockholm, om arbetet som utförs av ett tiotal socialsekreterare i samarbete med polisen. Läs hela reportaget på Expressen.

Stadens toalettfiasko

I augusti 2014 avtalade Stockholms stad med en leverantör om att leverera 70 stycken offentliga toaletter och 70 stycken cykelpumpar under tio år som skulle vara avgiftsfria och kunna användas av både stockholmare och besökare. På grund av diverse problem och komplikationer har endast en toalett och inte en enda cykelpump levererats hittills.

Cecilia Brinck kommentarerar att den rödgrönrosa majoriteten måste staden utdöma vite och ha en åtgärdsplan för hur och när toaletterna och cykelpumparna finns på plats. Det har gått över ett år nu och det är märkligt att den rödgrönrosa majoriteten inte har agerat kring detta. Läs reportaget på DN och SVT.

Vi kan inte ha ett samhälle där vi ger upp otrygga områden

Aftonbladet skriver den 4 februari om polisens rapport över Stockholms läns farligaste områden. Rinkeby/Tensta förekommer bland annat i rapporten. Under våren har Moderaterna besökt berörda företrädare som lokalpolis och organisationer som arbetar med ungdomar för ett tryggare Stockholm med anledning till det ökade våldet.

Anna König Jerlmyr tillsammans med Ole-Jörgen Persson, vice ordförande i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta kommenterar polisrapporten och föreslår vilka åtgärder som behövs för ett tryggt Stockholm. Läs hela reportaget på SVT om Stockholms mest utsatta områden.

Nyanlända måste utbildas i kvinnors rätt

Många nyanlända kommer från kulturer där det finns en utbredd hederskultur eller där kvinnor inte lever med jämställda villkor. Därför är det viktigt att garantera utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck, skriver Anna König Jerlmyr (M).

Just nu visas filmen ”Suffragette” på svenska biografer. Filmen handlar om de brittiska kvinnornas radikala kamp för rösträtt och jämställdhet i början av förra seklet. Vid samma tid arbetade svenska kvinnor för allmän och lika rösträtt samt för att stärka inflytandet i samhället. I vår tid fortsätter arbetet, för att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att delta på arbetsmarknaden och för att minska ojämlikheten i samhället.

Sorgligt nog så visar de senaste uppdagade händelserna om övergrepp och sexuellt ofredande att vi fortfarande lever i ett samhälle som brister i synen på jämställdhet och som innehåller en otidsenlig kvinnosyn. Läs hela artikeln på Expressen.