månadsarkiv: mars 2016

Stadens interna granskning: Rödgrönrosa majoritetens bostadsmål riskerar att misslyckas

En intern granskning av stadens revisorer visar att den rödgrönrosa majoritetens bostadsmål riskerar att inte uppfyllas. Bland annat på grund av att alldeles för många bostäder planerats att byggas alldeles för sent, samt att den rödgrönrosa majoriteten inte planerar för eventuella överklaganden av flera byggplaner som kan leda till att bostäder försenas eller inte blir av överhuvudtaget.

Anna König Jerlmyr (M), kritiserar den rödgrönrosa majoriteten då Alliansen lämnade över 122 000 bostäder i olika planeringsskeden. Istället borde Socialdemokraterna ifrågasätta samarbetet med Miljöpartiet i bostadsfrågan för att öka byggnadstakten och uppfylla målen. Läs mer om detta i Mitti.

Feministerna är skrämmande tysta om hedersvåld och förtryck

Globaliseringen är i stort en välkommen utveckling som driver fram mångfald, kreativitet och utveckling. Samtidigt för den också med sig utmaningar när olika kulturer med olika värderingar om hur barn och kvinnor bör behandlas möts.

Synsätten skiljer sig inte bara i om män och kvinnor ska delas upp på badhus eller i SFI-undervisning. Under min tid som socialborgarråd initierade jag en kartläggning av omfattningen av våld i nära relationer. Den var den första i sitt slag och visade att 26 procent av kvinnorna i Rinkeby-Kista har förbjudits av nuvarande eller tidigare partner att ha kontakt med en viss person, blivit hindrade att lämna hemmet eller på annat sätt beskurits i sin frihet. Det utgör bevis för att vi trots framgångar på jämställdhetsområdet har mycket kvar att göra. Varje kvinna, oavsett bostadsadress eller ursprung, måste kunna kräva sin rätt och känna sig trygg i Sverige. Läs hela artikeln i Metro.

Anna König Jerlmyr artikel Metro

Staden finansierar omstridd rörelse

– Vi ska inte stödja företag och verksamheter som är kopplade till organisationer som inte följer lagstiftning eller delar stadens grundläggande demokratiska värderingar, säger Andréa Ström (M), vice ordförande i socialnämnden.

Socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) uttalar kritik mot Marantarörelsen men ser inga problem med köpa tjänster från rörelsen samtidigt som staden vid sidan bedriver rättsprocess mot aktören och köper tjänster från ett företag som drivs av samma personer. Läs hela artikeln här.

Bild  - Andréa Ström

Moderaterna kräver insatser för att öka tryggheten för lokala företagare

Med anledning av Stockholms Handelskammars rapport Brottsplats Stockholm – Kriminaliteten hämmar affärerna. Kräver nu Moderaterna insatser för att öka tryggheten för lokala företagare. Rapporten lyfter upp att företagsklimat och kriminalitet idag behandlas som två separata frågor, trots att brottsligheten har en direkt inverkan på företagens ekonomi, service och utbud. Särskilt i Skarpnäck är det särskilt talande, där uppger minst hälften av de tillfråga­de företagarna att utbudet påverkats negativt. I andra ytterstadsområden är det 17 procent.

Kristina Lutz, vice ordförande i Skarpnäck stadsdelsnämnd kommenterar i Stockholmdirekt att lokala företagares trygghet ska prioriteras med hjälp av fler lokalt förankrade poliser, kameraövervakning och bättre belysning. Läs hela artikeln i Stockholmdirekt.

öka tryggheten för lokala företagare

 

Klotteranmälningar ökar: M kräver att kommunala klotterväggar stoppas

Antalet klotteranmälningar i innerstaden har fördubblats sedan maktskiftet 2014, ökningen syns även i andra delar av Stockholms stad. Sedan 2014 har den rödgrönrosa majoriteten skurit ner på medlen till klottersanering och satsat på kommunala klotterväggar. Moderaterna kräver nu att den rödgrönrosa majoritetens kommunala klotterväggar stoppas. Läs mer om detta i Mitti.

Cecilia Brinck (2)

Gör det lättare att skaffa den första bostad

Vi prioriterar ett första hem mer än nya naturreservat. Det måste byggas fler ettor i Stockholm, och åldersgränsen för att ställa sig i bostadskön bör sänkas till 16 år, skriver oppositionsborgarråden Anna König Jerlmyr och Joakim Larsson (M).

Bostadsbristen är stor i flera delar av landet men den är särskilt påtaglig i Stockholm. Den största gruppen nyinflyttade är unga människor under 30 år men många är också utlandsfödda. Jakten på ett förstahandskontrakt med rimlig hyra, eller möjligheten att köpa en lägenhet som student, nyinflyttad till Sverige eller ung person som endast varit yrkesverksam i ett par år, är i princip omöjliga. Den som ändå lockas till storstaden får räkna med att flytta runt mellan flera olika lägenheter med hyreskontrakt till ockerpriser, utan någon trygghet eller fast punkt i vardagen.

Oenigheten i regeringen om hur bostadsbristen ska lösas råder även lokalt i Sveriges mest folkrika kommun, Stockholm. Idag står över en halv miljon människor i regionens bostadskö, samtidigt som styrande politiker försenar tusentals nya hem för människor. Förklaringen är att S har svårt att regera ihop med MP, som hellre prioriterar naturreservat än att bygga bostäder i en stad. På grund av oenigheten bordläggs eller stoppas tusentals nya bostäder och handläggningstiderna har på ett år ökat med sex månader för nya detaljplaner.

Läs hela artikeln på Stockholm direkt.

Anna och Joakim