månadsarkiv: april 2016

Stockholm måste fungera – värnar stabila offentliga finanser för att trygga att framtidens välfärd

Idag antas årsredovisningen 2015 i Stockholms stads fullmäktige, ytterligare ett år med den rödgrönrosa majoriteten visar underskott i äldreomsorgen, brist på förskolelärare samt nya rekord i andel klotteranmälningar. Priset för den rödgrönrosa politiken? 3 600 kronor mindre i hushållskassan per år för en genomsnittlig Stockholmsfamilj och 1 miljard i månaden som lånas i stadens namn.

Läs oppositionsborgarrådets Joakim Larsson artikel i Stockholmdirekt.

Joakim Larsson 1

 

 

Om parkeringsstrategin: Innerstadslösningar i ytterstaden

Bekämpa buller och utsläpp, inte bilen. Det skriver sju Moderatpolitiker i Stockholm som anser att de nya rödgrönrosa parkeringsprinciper slår för hårt mot vanliga stockholmare.

”Den rödgrönrosa majoriteten har beslutat den 14 april om stora förändringar i stadens parkeringsprinciper. Det innebär bland annat att avgifterna höjs kraftigt i innerstaden, att avgifter kommer införas i ytterstaden samt att rörelsehindrade personer med särskilt parkeringstillstånd och MC-parkeringar, kommer att avgiftsbeläggas.

Majoriteten skriver bland annat att ”gatumarken inte räcker till för att allt ska finnas överallt utan vi måste välja och välja bort”. Detta trots att gatumarken i ytterstaden på de allra flesta håll mer än väl räcker till.

Man måste därför fråga sig vad den egentliga motiveringen för avgifter i ytterstaden är. Läs hela artikeln i Stockholmdirekt.

 

Om Apple-butiken i Kungsträdgården

Moderaterna säger ja till Apple-butiken men inte i Kungsträdgården. Joakim Larsson (M)  kommenterar detta i Stockholmdirekt, att vi behöver arbeta för att förbättra och lyfta Kungsträdgården, att då börja med att låta en ny aktör expandera större delar av parken är att börja i fel ände. Det är positivt att Apple vill etablera sig med en flaggskeppsbutik i Stockholm, men inte just i Kungsträdgården.

Låt Stockholm få undantag från byggreglerna

Anna König Jerlmyr och Joakim Larsson, moderaternas oppositionsborgarråd i Stockholm stad vill att Stockholm ska få undantag från byggreglerna. Läs hela artikeln i Brännpunkt, SvD.

Bostadskrisen gör sig mest gällande i Stockholm. Här är det som svårast för ungdomar och nyanlända som vill studera eller börja arbeta att få tag i en bostad. Trots att bostadsbyggandet i Stockholm de senaste åren kommit upp i de högsta nivåerna sedan 70-talet. Men det är inte tillräckligt. Köerna och efterfrågan har högre takt än bostadsbyggandet.

De fem konkreta förslagen som Moderaterna föreslår är:

1. Undantag från krav i plan- och bygglagen och ­Boverkets byggregler.

2. Undantag från överklagandeprocesser.

3. Undantag från att kommunerna måste hemställa till regeringen om att upphäva naturreservat.

4. Inför Stockholmsmodellen för att differentiera hyressättningen.

5. Stockholms bostadsbyggande måste bli ett riksintresse.

Minska bostadsbristen

 

Ja till ägarlägenheter

Planerna på att Tellus Tower ska säljas som ägarlägenheter stoppas av den rödgrönrosa majoriteten. Med tanken på Stockholms bostadsmarknad är det obegripligt att säga nej till en ny marknad för bostäder, som skulle komplettera den nuvarande marknaden. I Sverige är det bara villor som man äger på det här sättet men i Europa är det den här ägarformen som är rådande, säger Joakim Larsson (M) i Stockholmdirekt.

Joakim Larsson 1

 

Ja till Bromma

Den 11 april presenterade regeringen slutrapporten för Brommas flygplats och Stockholms flygkapacitet. Miljöpartiet önskan om att lägga ner Bromma innan avtalet löper ut år 2038 avvisades. Cecilia Brinck (M) kommentarer slutrapporten i SVT Stockholm med att det är positivt att utredningen visar att en fjärde landningsbana ska byggas på Arlanda. Även att de ingångna avtal med för Bromma ska hållas: – Det som har bekymrat oss länge, som rapporten också nu bekräftar, är den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stads planerade bostadsmål. Det är inte seriöst att planera bostäder på områden som inte kan bebyggas.

Cecilia Brinck

Rödgrönrosa höjer bostadskostnaden för stockholmare

Innan valet lovade den rödgrönrosa majoriteten att inte höja tomträttsavgälderna under mandatperioden, nu bryter den rödgrönrosa majoriteten vallöftet och vill höja tomrättsavgälderna. Det innebär att den mark som Stockholms stad hyr ut till fastighetsägare kommer att bli dyrare, det drabbar enskilda stockholmare som får ökade bostadskostnader.

Oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M) befarar att de föreslagna höjningarna av tomträttsavgälderna blir väldigt kännbara för väldigt många.

– Att man ser över tomträttsavgälderna är fullständigt naturligt. Men det blir orimliga höjningar på kort tid om hela höjningen tas ut på tre år och direkt vid nyproduktion. Det vore rimligare om höjningen togs ut under minst en tioårsperiod, säger Joakim Larsson till DN Stockholm.

Moderaterna kommer att yrka på återremiss när förslaget behandlas i exploateringsnämnden.

– För oss är det också självklart att de som vill ska erbjudas att friköpa marken, säger Joakim Larsson.

Den nya parkeringsstrategin försvårar för människor

Cecilia Brinck, moderaternas oppositionsborgarråd som även är vice ordförande i trafiknämnden intervjuas av MC-folket. Den föreslagna parkeringsstrategin föreslår bland annat att mc-parkeringar ska avgiftbeläggas med 10 kronor per timma, för en vanlig pendlare handlar det om en extra månadskostnad på 2000 kr. 

Cecilia Brinck menar att MC-cyklar är ett smart och smidigt sätt att ta sig fram på, då de inte tar så mycket plats och är hyfsat bränslesnåla och fungerar väldigt bra för väldigt många människor i en tät stadsmiljö.

MC folket Cecilia

 

 

Stärk språkkunskaperna för nyanlända

I en ny rapport från Skolverket visar att rekrytering av lärare och studiehandledare är ett av skolans stora problem. Rapporten visar att omkring var tredje elev har gått vidare till ett nationellt program tre år efter att de gått på språkintroduktionen.

Cecilia Brinck (M), gruppledare i utbildningsnämnden berättar i Skolvärlden om att fler insatser behövs för att stärka nyanländas språkkunskaper och integrationen.

– Kunskaper i svenska språket är avgörande för en framgångsrik integration. Vi måste förbättra språkintroduktioner för att kunna ta tillvara människors kompetenser och erfarenheter så att fler kan påbörja sina liv i ett nytt land. Därför vill vi att alla nyanlända elever erbjuds skolgång inom två veckor för att snabbare kunna lära sig språket och förbättra integrationen.

Bristfällig information om modulhusen

I fullmäktige ställde Moderaterna frågor om varför informationen om modulhusen varit bristfällig. En förutsättning för god integration och ett lyckat mottagande måste ske tillsammans med stockholmarna.

– En huvudingrediens för ett lyckat flyktingmottagande är att vi har med oss stockholmarna, sa Joel Laurén.

Som svar på varför informationen varit bristfällig angående modulhusen, svarade finansborgarrådet att ”en huvudingrediens för en god politiker är att stå för sin egen omvärldsbevakning”.

Finansborgarrådet anser alltså att information om modulhusen inte är något som ska diskuteras i samråd med oppositionen eller stockholmare. Läs hela artikeln i Stockholmdirekt.