månadsarkiv: maj 2016

Poliser och sociala insatser behövs i otrygga områden

Ole-Jörgen Persson svarar på FI:s debattartikel om att poliser inte behövs i otrygga områden.

”Trygghet i Stockholms förorter skapas genom fler poliser och sociala insatser. Inga sociala insatser kommer att fungera om de kriminella gängen inte trycks tillbaka. I områden som Husby, Rinkeby och Tensta är det avgörande att rättsstaten återtar förlorad mark. Här har rättsstaten varit på reträtt länge och lämnat fältet öppet för kriminella ligor och gäng som utövar en direkt negativ påverkan på lokalsamhällets utveckling.” Läs hela artikeln i Stockholmdirekt.

Statliga byggregler är hinder för Stockholms skolor

186 förskolor och 534 skolor i Stockholms stad riskerar att behöva stänga de kommande åren eftersom de saknar permanenta bygglov. Sedan beslut om tillfälliga bygglov för skolor och förskolor fattades så har regelverket kring tillfälliga bygglov skärpts och kan inte längre beviljas mer än max tio år. Det innebär enorma utmaningar för Stockholms stad, skriver Cecilia Brinck i Stockholmdirekt.

Cecilia Brinck

Öppet brev till nya bostadsministern

Idag meddelade statsminister Stefan Löfven att Peter Eriksson blir ny bostadsminister. Det är många viktiga frågor som ligger på den nya ministerns bord. Oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M) skriver därför ett öppet brev till Peter Eriksson om vilka hinder som behöver undanröjas för att Stockholm och andra storstäder ska kunna växa.

Läs hela brevet här: Öppet brev till Peter Eriksson

 

Brev till Peter Eriksson

Respekten för rättsväsendet måste återupprättas i Sveriges förorter

Dygnet runt cirkulerar det sex poliser kring Järva, som ska täcka bland annat Husby, Tensta och Rinkeby. Mot dem står 800 yrkeskriminella som dagligen försörjer sig på kriminalitet, exempelvis inbrott eller smash-and-grabs.

Ska respekten för rättsväsendet återupprättas i Sveriges förorter måste de unga männen känna att det finns konsekvenser. Delvis är poliserna i yttre tjänst alldeles för få för att kunna göra tillräckligt med ingripanden, och delvis är straffen vid lagföring för låga

Ett konkret exempel är en polis som blev utsatt för sparkar mot ansiktet av en 19-åring, som senare blev dömd till skyddstillsyn. Är man vuxen nog att sparka en polis i ansiktet, då är man vuxen nog att få fängelsestraff, skriver Benjamin Dousa i Aftonbladet.

Benjamin Dousa

Våldet syns inte i plånboken

Regeringen beslutade den 28 januari 2016 att ge kommuner och landsting möjligheten att rekvirera medel för att utveckla arbetet mot våld i nära relationer. Stockholms stad fördelar medlen för stadsdelsnämnderna samt socialnämnden. Förvaltningen föreslår att förvaltningschefen ges delegation från nämnden att fördela medlen enligt fördelningsnyckeln för ekonomiskt bistånd, då det saknas en fördelningsnyckel för våld i nära relationer.

Andréa Ström, vice ordförande i Socialnämnden anser inte att det finns ett samband mellan ekonomiskt bistånd och våld i nära relationer. Moderaterna kommer att återremittera ärendet med anledning till att en kartläggning för våld i nära relationer bör initieras och att fördelningen av medlen borde snarare utgå från en sådan kartläggning än grundat på inkomst eller uppbärande av ekonomiskt bistånd. Läs hela artikeln i DN Stockholm.

AndreaStröm

Utöka skoldagen med en timme per dag

Cecilia Brinck skriver idag i SvD om att öka undervisningstiden i skolan.

Stockholm ska vara en stad där alla kan växa och komma till sin rätt, oavsett varifrån man kommer och vilken bakgrund man har. Stockholm ska vara staden som håller ihop och vägen in i det svenska samhället börjar i skolan.

Men skolan står inför tuffa utmaningar. I de internationella kunskapsmätningarna har man kunnat se att Stockholmselevernas resultat sjunkit över tid precis som svenska elevers i allmänhet. Svenska elever går dessutom kortare tid i skolan i förhållande till jämförbara länder. Jämfört med dessa länder missar en svensk elev nästan ett helt år i undervisningstid under grundskoleåren. Läs hela artikeln här.

Verksamhetsbesök på Centrum för samhällsorientering

En strålande tisdagsmorgon besökte Johanna Sjö, vice ordförande i Arbetsmarknadsnämnden och Jennie Lindqvist, borgarrådssekreterare, Centrum för Samhällsorientering på Hornsgatan.

Samhällsorientering är oerhört viktigt för nyanlända för att ge dem en överblick över vilket samhälle de kommit till och hur de kan bli en del av det. Under besöket lyftes flera utmaningar: hur ska man få nyanlända att börja kursen, och fullfölja den? Hur gör man med personer med olika förkunskaper? Frågor som behöver prioriteras och följas upp ytterligare.

Moderaterna ser särskilt glädjande på att en fortbildning för samhälls- och hälsoinformatörer m.fl. skett om hedersrelaterade frågor. ”Kampen för att varje Stockholmare ska vara fri att leva sitt liv på sitt sätt måste föras även i samhällsorienteringen” säger Johanna Sjö.

IMG_0715

På bilden Dawood Neusser, Mette Schönström och Johanna Sjö.

Stockholmsregion väcker fler frågor än svar

Vi vill söka de bästa lösningarna för hur Stockholmsregionen kan växa och utvecklas till förmån både för regionens invånare och för Sverige som helhet. För oss är det inte uppenbart hur den regionbildning som nu har föreslagits svarar på dessa angelägna frågor, skriver Joakim Larsson (M) tillsammans med Karin Wanngård (S) och länsförbundsordförande Kjell Jansson (M). Läs hela artikeln, om varför vi anser att regionfrågan har börjat i fel ände, här.

Joakim Larsson 1

Har lokala S och MP-politiker en annan måttstock än Alice Bah Kuhnke?

Snart har det gått fem månader sedan jag krävde av majoriteten i Stockholms stad, ledd av Karin Wanngård (S), att återta beslutet om separata badpooler. Ingenting har hänt sedan dess. I förra söndagens Agenda slog demokratiministern Alice Bah Kuhnke (MP) fast att ”vi ska inte ha separata badtider mellan män och kvinnor på badhus”.

Jag delar till fullo Bah Kuhnkes åsikt om att det är viktigt att inte ge efter och backa från de segrar som Sverige gjort för jämställdheten. Därför är det mycket oroande att en rad kommuner, där Miljöpartiet sitter med och styr, är på väg eller redan har genomfört separata badtider. Även i Stockholms stad har den rödgrönrosa majoriteten gett efter och infört separata badpooler, skriver Anna König Jerlmyr i Aftonbladet.

150129_AnnaKonig_V2A2279-624x889

Prioritera en trygg och snygg stad

Cecilia Brinck (M), oppositionsborgarråd säger till DN Stockholm att nedskräpningen i Stockholm har blivit värre, staden har blivit sämre på att sköta städningen och majoriteten visar inte lika stora ambitioner att hålla staden ren. Lokala ordningsvakter borde ges befogenhet för att kunna hantera dessa typer av brott har Moderaterna tidigare föreslagit.

DN Stockholm har även skrivit att de som arbetar med att städa undan skräpet och polisen delar ut färre böter för nedskärpning varje år. Läs hela artikeln här.

Cecilia Brinck