Våldet syns inte i plånboken

Regeringen beslutade den 28 januari 2016 att ge kommuner och landsting möjligheten att rekvirera medel för att utveckla arbetet mot våld i nära relationer. Stockholms stad fördelar medlen för stadsdelsnämnderna samt socialnämnden. Förvaltningen föreslår att förvaltningschefen ges delegation från nämnden att fördela medlen enligt fördelningsnyckeln för ekonomiskt bistånd, då det saknas en fördelningsnyckel för våld i nära relationer.

Andréa Ström, vice ordförande i Socialnämnden anser inte att det finns ett samband mellan ekonomiskt bistånd och våld i nära relationer. Moderaterna kommer att återremittera ärendet med anledning till att en kartläggning för våld i nära relationer bör initieras och att fördelningen av medlen borde snarare utgå från en sådan kartläggning än grundat på inkomst eller uppbärande av ekonomiskt bistånd. Läs hela artikeln i DN Stockholm.

AndreaStröm

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>