månadsarkiv: augusti 2016

Roma kulturklass: Dags att agera Olle Burell!

Oppositionsborgarrådet Cecilia Brinck (M) kräver, i Dagens Samhälle, att skolborgarrådet Olle Burell (S) agerar när det gäller misskötseln av Roma kulturklass i Hammarbyskolan.

”När Skolinspektionen besökte skolan arbetade alla elever i årskurserna 4 till 9 med samma matematikuppgift. Rektor säger att alla elever – årskurserna 1 till 9 – i bland undervisas på samma nivå. 14 av 15 elever i årskurs 6 till 9 har haft underkänt, det vill säga  F, i alla ämnen i flera terminer. Men skolan har inte satt in något särskilt stöd för att hjälpa dessa elever. Ingen av eleverna i Roma kulturklass har utretts för behov av särskilt stöd.

Roma kulturklass lever inte upp till de krav vi måste ställa på en skola och det är huvudmannens ansvar, det vill säga Socialdemokraternas och skolborgarrådet Olle Burell ansvar att se till att den gör det. Det är dags att agera!”

Nej till könsseparerad undervisning

Vi är många i våra roller som föräldrar, jämställdhetsförespråkare och förtroendevalda som kämpar för att lära våra söner och döttrar att de är jämställda. Att de har lika möjligheter att forma sina liv och uppnå sina drömmar. Som mor till tre pojkar har jag en viktig uppgift att fostra jämställda män som behandlar kvinnor med respekt. Och att kvinnor, oavsett vad de har på sig, har rätt att vara fredade när de rör sig utomhus.

Därför är den här typen av beslut motsägelsefullt. Tar vi inte striden nu mot den här typen av könsuppdelning redan från förskoleåldern, riskerar vi att redan från tidig ålder lära dessa barn att de ska behandlas annorlunda. Jag är beredd att ta den striden i jämställdhetens namn och uppmanar mina riksdagskollegor att snarast ta initiativ till att tydliggöra skollagen. Det här ska inte få förekomma, skriver oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) i Aftonbladet om Al-Ahzarskolan som väljer att könsseparera idrottsundervisningen.

S nonchalerar medborgarförslag om förskolan

Tre medborgarförslag om förskolan nonchaleras av Socialdemokraterna som avslog förslagen utan att svara utförligt på förslagen.

– Här sitter vi och andra och vill att förvaltningen ska motivera sina svar bättre, men ni vill inte ens göra det. Jag skäms över nämndens dåliga stil, sa han efter beslutsprocessen där oppositionen reserverade sig i samtliga tre ärenden, säger Ian Dickson Lauritzen (M) ledamot i Kungsholmens stadsdelsnämnd till Stockholm direkt.

Moderaterna vill ha fler väktare i Tensta centrum

Handlare i Tensta vädjade till politiker och tjänstemän i Spånga-Tensta stadsdel om hjälp med den ohållbara situationen i Tensta centrum, med butiksrån och öppen droghandel. Moderaternas förslag om fler väktare i Tensta centrum fick tyvärr negativ respons av förvaltningen.

– Vi tycker att förvaltningen gjort det något enkelt för sig när man avslår detta rakt av med hänsyn till kommunallagen. Tillsammans med stadsdelen, handlarna, och fastighetsägarna borde vi kunna skapa en ökad närvaro av uniformerade väktare i Tensta centrum, säger Ole Jörgen Person (M) vice ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd till Mitti.

Hägersten-Liljeholmen: M kräver genomlysning av stadsdelens budget

En ny ekonomisk rapport visar att socialtjänsten och äldreomsorgen i Hägersten-Liljeholmen har ett budgetunderskott på 21,7 respektive 14,7 miljoner kronor.

– Trots att den rödgrönrosa majoriteten har höjt skatten med 1,3 miljarder kronor sedan maktskiftet ser vi nu resultatet av att den rödgrönarosa majoriteten åsidosätter viktiga kärnverksamheter i sina ekonomiska prioriteringar, skriver Lars Svärd i en skrivelse till nämnden rapporterar Bättre stadsdel.

Sälj Liljeholmsbadet

Det var häromveckan som Stockholms stad meddelade att det flytande kommunala badet på Södermalm stängs med omedelbar verkan. Skicket på byggnaden bedöms som så dåligt att det är osäkert att bada där. Under 80-talet stod Centralbadet för samma utmaningar, stora renoveringskostnader ledde till att staden sålde Centralbadet till Fabege. Centralbadet är idag en fantastisk plats som inte bara lockar stockholmarna utan människor som besöker huvudstaden.

– Vi tycker att det kan vara en möjlig lösning för Liljeholmsbadet. Vill vi se om det finns någon privat aktör som vill köpa, renovera och driva det vidare, säger Henrik Sjölander, gruppledare för Moderaterna i fastighetsnämnden till Stockholm direkt och DN Stockholm.

M förslag: Åtgärdsplan mot bostadsinbrott

Moderaterna har lagt en motion om staden behöver en åtgärdsplan för att minska bostadsinbrotten med anledningen till att bostadsinbrotten i Stockholms län ökade kraftigt under 2015.

Den största ökningen gäller antalet lägenhetsinbrott, men inbrott i villor har också ökat kraftigt det senaste året. Inbrotten i människors hem har under 2015 ökat med hela 15 procent i Stockholmsregionen, visar siffror från Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Det kan jämföras med att ökningen i resten av landet var 2 procent under samma period. Även antalet anmälda inbrott ökade under 2015, med 18 procent för lägenheter och 11 procent för villor. Karin Wanngård håller inte med. Läs hela artikeln i Mitti.

M: ”Det behövs ett åtgärdsprogram mot inbrotten”

Staden behöver en åtgärdsplan mot bostadsinbrotten. Det tycker i alla fall Moderaterna. Men Karin Wanngård håller inte med. Moderaterna lämnade in en motion om att staden behöver en åtgärdsplan för att minska bostadsinbrotten. Motionen skrevs mot bakgrund av den ökning av framför allt inbrott i lägenheter som skedde förra året, rapporterar Mitti.