månadsarkiv: augusti 2016

Unga kriminella som sätter igång bilbränder måste få mer kännbara straff

Moderaterna kräver att säkra tryggheten för invånarna med anledning till nattens bilbränder som skadade 50 bilar i Husby.

– Jag blir förbannad över att det har hänt igen. Men jag blir också förbannad på att Socialdemokraterna inte gör någonting. Hade det varit lika tyst om Anders Ygemans eller Mia Päärnis bil hade brunnit upp, eller hade man faktiskt agerat då?

– Först och främst måste det till mer kännbara straff, även för unga kriminella. Idag kan de som är över 18 elda upp bilar och slänga gatustenar på poliser utan att dömas till fängelse. Är man stor nog att elda 50 bilar, då är man också stor nog att sitta i fängelse, säger Benjamin Dousa till Vi i Kista/Rinkeby/Tensta.

Benjamin Dousa

 

 

Tjejer ska ha inflytande i hela samhället

Feministiskt initiativ stödjer fritidsgården med tjejprofil i Hjulsta som öppnas på grund av att tjejer känner sig ovälkomna av killar som är hotfulla och trakasserar dem. Fi menar att jämställdhet uppnås genom att separera tjejer och killar ,det gynnar främst de killar som står för otryggheten.

Fi kastar även en känga på oss som anser att könsseparerade lösningar är att ge efter hedersnormer istället för att garantera alla kvinnor och tjejers trygghet. De menar att könsseparerade lösningar är att ”prioritera och satsa på tjejer”.

Vi anser inte att tjejer prioriteras när man ger efter för de killar som beter sig felaktig och olämpligt. Förutom de killar som stör, är en av anledningarna till att få tjejer i ytterstaden besöker fritidsgårdar är att de faktiskt inte får vistas tillsammans med killar efter skoltid.

Att finna en lösning som till stor del gynnar killarna som stör eller de föräldrar som begränsar tjejernas frihet är att ge efter för patriarkala krafter och hedersnormer. De är vinnarna och tjejerna är förlorarna som får en begränsad vardag när deras trygghet endast garanteras när de vistas i miljöer med enbart sitt eget kön.

Unga tjejer ska inte lära sig att inflytande och makt över det egna livet endast skapas i egna forum med enbart andra tjejer, att det endast finns utrymme för det i kommunalt drivna fritidsgårdar med tjejprofiler. Utan unga tjejer ska ha makt och inflytande i hela samhället och tränga undan dem som försöker begränsa det, skriver Ole-Jörgen Persson (M) i Aftonbladet Debatt. 

Det måste bli enklare att bedriva foodbikes

Moderaterna la i våras ett förslag om att utarbeta särskilda riktlinjer för foodbikes, så att deras verksamhet ska slippa begränsas av nuvarande system. Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) säger att han ännu inte sett någon anledning att ta fram särskilda regler – men öppnar nu för att staden kan komma att behöva se över regelverket.

Till skillnad från vad som gäller för foodtrucksen finns inget specifikt tillstånd för de som använder så kallade foodbikes – matcyklar. I stället tvingas man luta sig mot lagen om tillfällig försäljning på allmän plats något som väckt kritik, läs mer i Stockholm direkt.

Moderaterna vill ha företagshotell i Slakthusområdet

Mitti skriver om Moderaternas förslag om att utreda möjligheterna för boendekonceptet: Företagshotell. Förutom att bostadsbristen gör det svårare att rekrytera för företag är det även brist på kontorsytor, genom att etablera företagshotell kan utrymme frigöras där både kontor och övernattning kan ske.

Fler prostitutionspoliser behövs

Bristen på poliser i Sverige bidrar till att mörkertalet av sexualbrott blir kvar i det fördolda. Söker man inte, finner man inget.

En insikt som polisen i Värmland blev varse om för ett par år sedan, då man tillsatte en polis som arbetade uppsökande och utredde sexköpsbrott på nätet. Innan dess hade det inte funnits några sexköpare i Värmland. På papperet.

Stockholmpolisens prostitutionsenhet är idag den enda permanenta enheten inom polisen i hela Sverige som arbetar uppsökande mot prostitution och köp av sexuella handlingar av barn, skriver Anna König Jerlmyr tillsammans med ungdomsorganisationen Freethem i SVT Opinion.

(S)löseriet: 26 mkr i ränktekostnader om året

De markförsäljningar som skulle finansiera Tele2 arena har inte gjorts, trots att byggbeslutet togs för sju år sedan. Den rödgrönrosa majoritetens passivitet kostar 26 miljoner kronor om året i räntor.

– Vi kastar bort pengar. Det är helt onödiga räntekostnader som drabbar skattebetalarna. Jag vänder mig emot att det tar så vansinnigt lång tid med försäljningen och att den styrande majoriteten tar så lätt på det, säger Peter Jönsson till DN Stockholm.

Ingen ska behöva tacka nej till sin drömutbildning

Anna König Jerlmyr studentBild lånad från Metro/Peter Knutson

Bostadsbristen i Stockholm är akut, och den drabbar särskilt studenter hårdare än andra grupper. Vi har inte råd med att studenter väljer bort Stockholm som ort för högre studier, det drabbar en hel kunskapsregion. Många vittnar idag om att de nya bostäderna som byggs är alldeles för dyra. Vi Moderater anser inte enbart att antalet bostäder behöver bli betydligt fler, människor ska även ha råd att bo i dem. För att möjliggöra detta föreslår vi tre åtgärder för att Stockholms studenter ska erbjudas bostäder och studiero. 

1. Gör det billigare att bygga ettor. Staden bör ta ut en halv tomrättsavgäld för marken där en aktör vill bygga en lägenhet under 30 kvm. Om byggkostnaden blir billigare för producenten kan månadshyran bli billigare för den boende. Trösklarna för den första bostaden måste sänkas. Den första bostaden är också vägen till den andra bostaden. En bostad med billigare hyra möjliggör för boende att kunna spara men även också ge goda referenser till en större lägenhet i framtiden.

2. Sänk inredningskraven för smålägenheter. Studentbostäder innebär ett tidsbegränsat boende. Då ska det inte behöva finnas krav på balkong/uteplats, ett stort städskåp eller en stor WC-yta. Det primära för den studerande är att ha ett tryggt, vettigt boende med en månadshyra som CSN-medel kan täcka.

3. Slopa avgiften för unga i bostadskön. Kötiden för en studentbostad i Stockholm är idag mellan tre till fem år, lika lång tid som utbildningen. Det är i princip omöjligt för en student idag att få en studentbostad eftersom man endast kan ställa sig i kö från 18 års ålder. Vi vill att det ska vara möjligt att ställa sig i bostadskön från 16 års ålder och att kön är avgiftsfri till och med 25 år, skriver Anna König Jerlmyr i Metro Debatt.