månadsarkiv: september 2016

Rädda Liljeholmsbadet

Moderaterna vill rädda Liljeholmsbadet genom att sälja det. Badet behöver en rejäl renovering som skulle kosta väldigt mycket för staden. Nu har Moderaterna fått gehör för sitt förslag och samtliga partier står bakom detta. Henrik Sjölander, moderaternas gruppledare i fastighetsnämnden uttalar sig i SVT om detta. 

Företagsklimatet i Stockholm rasar

foretagsklimatet-stockholm-2016

 

Företagsklimatet i Stockholms stad rasar i Svenskt Näringslivs årliga rankning. Enligt Stockholms företagare är kommunpolitikers attityder till företagande en anledning till raset i den sammanlagda bedömningen. Finansborgarrådet Karin Wanngård är inte alls bekymrad över detta.

– Det lokala företagsklimatet är en avspegling av det politiska ledarskapet. Raset innebär så mycket mer än en position på en lista, det innebär att tusentals ungdomar och nyanlända får svårare på sikt att få det första jobbet, säger Anna König Jerlmyr (M) till Stockholmdirekt.

Moderaterna kräver historisk satsning på poliser till Stockholm

Sverige och Stockholm har ett skriande behov av fler poliser. Idag har Stockholms län 250 poliser per 100 000 invånare, det är det lägsta antalet på 10 år. År 2010 var det 277 poliser per 100 000 invånare efter Alliansregeringens satsning på fler poliser. Men samtidigt som Stockholm har växt och invånarantalet ökat så har inte polisens antal ökat i samma takt, skriver oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr och Ole-Jörgen Persson, vice ordförande i Spånga-Tensta i polistidningen Blåljus. 

 

Utveckla Kungsträdgården

Epstein uppmärksammar oppositionsborgarrådet Joakim Larssons (M) motion om att ta ett helhetsgrepp på Kungsträdgården, så att parken åter kan bli en naturligt integrerad del av stadslivet. I motionen skriver Joakim att i arbetet med parkens utveckling är det viktigt att säkerställa balansen mellan parkens roll som attraktiv grönskande stadspark och dess funktion som evenemangs- och mötesplats. Det behöver göras en grundlig översyn av hur Kungsträdgården ska användas på bästa sätt framöver, utifrån stockholmarnas perspektiv.

 

 

”Majoriteten har inga visioner för Vanadislunden”

Vanadislunden har en stor potential och skulle kunna bli en plats för teaterscener, inspirerande poesihörnor, serveringar och fler utegym. Men majoriteten missar chansen att skapa en attraktiv mötesplats för stockholmarna, anser Moderaterna.

Vid årsskiftet 2016/2017 löper avtalet med entreprenören som driver Vanadisbadet ut. Tyvärr vill den rödgrönrosa majoriteten driva badet i kommunal regi, vilket visar på bristande visioner för utvecklingen av badet och dess närområde. Platsen har potential att ge utrymme för kultur- och idrottsverksamheter såsom teaterscener, inspirerande poesihörnor, serveringar, fler utegym och uppmätta intervallbackar för löpträning skriver Sophia Granswed, gruppledare för kulturnämnden och Bo Sundin, gruppledare för idrottsnämnden i Stockholmdirekt. 

 

Betyg i fjärde klass: delade meningar inom S

Regeringen och allianspartierna slöt en uppgörelse om skolan år 2015. Uppgörelsen innebär att betyg från årskurs fyra införs på försök i högst hundra skolor i Sverige. Medverkan är frivillig för skolorna. I ett remissvar från Stockholms stad säger skolborgarrådet Olle Burell att tidiga betyg är ett ideologiskt drivet experiment och han vill inte låta någon skola i Stockholm delta. Oppositionsborgarrådet Cecilia Brinck (M) tycker det är bra att betyg ges i tidig ålder och tycker att de skolor i Stockholm som vill vara med i försöket ska få vara det.

– Vi tycker att det är rätt märkligt att Socialdemokraterna säger en sak på andra sidan Riddarholmen och en annan i Stadshuset. Det är problematiskt och skapar osäkerhet, säger oppositionsborgarrådet Cecilia Brinck (M) till DN Stockholm.

Låt folk bo på Riddarholmen

bo-pa-riddarholmen-joakimFoto lånad av Julia Mard (DN)

Oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M) presenterar sitt förslag om att låta människor bo på Riddarholmen, en fantastisk plats i Stockholm som tyvärr idag inte används på bästa sätt. Flertalet av fastigheterna på Riddarholmen ägs idag av staten. Joakim uppmanar därför bostadsministern, Peter Eriksson, att se över om flera statliga fastigheter i Stockholm som inte används på ett ändamålsenligt sätt kan bli bostäder istället.