Kategoriarkiv: Anna König Jerlmyr

M förslag: Åtgärdsplan mot bostadsinbrott

Moderaterna har lagt en motion om staden behöver en åtgärdsplan för att minska bostadsinbrotten med anledningen till att bostadsinbrotten i Stockholms län ökade kraftigt under 2015.

Den största ökningen gäller antalet lägenhetsinbrott, men inbrott i villor har också ökat kraftigt det senaste året. Inbrotten i människors hem har under 2015 ökat med hela 15 procent i Stockholmsregionen, visar siffror från Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Det kan jämföras med att ökningen i resten av landet var 2 procent under samma period. Även antalet anmälda inbrott ökade under 2015, med 18 procent för lägenheter och 11 procent för villor. Karin Wanngård håller inte med. Läs hela artikeln i Mitti.

Fler prostitutionspoliser behövs

Bristen på poliser i Sverige bidrar till att mörkertalet av sexualbrott blir kvar i det fördolda. Söker man inte, finner man inget.

En insikt som polisen i Värmland blev varse om för ett par år sedan, då man tillsatte en polis som arbetade uppsökande och utredde sexköpsbrott på nätet. Innan dess hade det inte funnits några sexköpare i Värmland. På papperet.

Stockholmpolisens prostitutionsenhet är idag den enda permanenta enheten inom polisen i hela Sverige som arbetar uppsökande mot prostitution och köp av sexuella handlingar av barn, skriver Anna König Jerlmyr tillsammans med ungdomsorganisationen Freethem i SVT Opinion.

Ingen ska behöva tacka nej till sin drömutbildning

Anna König Jerlmyr studentBild lånad från Metro/Peter Knutson

Bostadsbristen i Stockholm är akut, och den drabbar särskilt studenter hårdare än andra grupper. Vi har inte råd med att studenter väljer bort Stockholm som ort för högre studier, det drabbar en hel kunskapsregion. Många vittnar idag om att de nya bostäderna som byggs är alldeles för dyra. Vi Moderater anser inte enbart att antalet bostäder behöver bli betydligt fler, människor ska även ha råd att bo i dem. För att möjliggöra detta föreslår vi tre åtgärder för att Stockholms studenter ska erbjudas bostäder och studiero. 

1. Gör det billigare att bygga ettor. Staden bör ta ut en halv tomrättsavgäld för marken där en aktör vill bygga en lägenhet under 30 kvm. Om byggkostnaden blir billigare för producenten kan månadshyran bli billigare för den boende. Trösklarna för den första bostaden måste sänkas. Den första bostaden är också vägen till den andra bostaden. En bostad med billigare hyra möjliggör för boende att kunna spara men även också ge goda referenser till en större lägenhet i framtiden.

2. Sänk inredningskraven för smålägenheter. Studentbostäder innebär ett tidsbegränsat boende. Då ska det inte behöva finnas krav på balkong/uteplats, ett stort städskåp eller en stor WC-yta. Det primära för den studerande är att ha ett tryggt, vettigt boende med en månadshyra som CSN-medel kan täcka.

3. Slopa avgiften för unga i bostadskön. Kötiden för en studentbostad i Stockholm är idag mellan tre till fem år, lika lång tid som utbildningen. Det är i princip omöjligt för en student idag att få en studentbostad eftersom man endast kan ställa sig i kö från 18 års ålder. Vi vill att det ska vara möjligt att ställa sig i bostadskön från 16 års ålder och att kön är avgiftsfri till och med 25 år, skriver Anna König Jerlmyr i Metro Debatt.

Låt inte vänsterextrema kasta en mörk skugga på Prideveckan

Trots att sabotörerna som försöker förminska och förstöra Prides värden har olika motiv är utfallet detsamma – de kastar en mörk skugga över veckan, som ska handla om tolerans, och begränsar andras frihet och människovärde. Detta är något vi aldrig kommer att acceptera.

Vår huvudstad ska präglas av stolthet, vi ska vara stolta över den mångfald som präglar vår stad. Prideveckan är ett gott exempel på hur vi vill att en stad ska vara: respekterande och tolerant, vilket är grundstenarna i en stad som håller ihop, skriver Anna König Jerlmyr och Ole-Jörgen Persson i Nyheter24.

Så gör vi Stockholm mer attraktivt för elitidrottare

I kväll stundar Bahaus-galan åter igen. En fin Stockholmstradition som inleder sommaren. Evenemanget är också ett startskott för de snabbaste och starkaste atleterna när de ställs mot varandra i jakten på att komma högst upp på prispallen.

Sverige är, för att vara så ett så litet land, framgångsrika i idrott. Däremot kan vi och måste vi bli bättre för att fortsätta kunna vara med och utmana inom toppidrotten. Ett sätt att lyckas är att möjliggöra för fler att göra elitsatsningar och samtidigt erbjuda dem möjligheten att studera vid sidan av sin idrottssatsning.

Vi vill därför att Stockholms stad ansöker om att bli medlemskommun i Sport Campus Sweden, skriver Anna König Jerlmyr tillsammans med Lars Liljegren, Ordförande i Fäktförbundet och Robert Hernadi, Ordförande i Sport Campus Sweden i Nyheter24.

Har lokala S och MP-politiker en annan måttstock än Alice Bah Kuhnke?

Snart har det gått fem månader sedan jag krävde av majoriteten i Stockholms stad, ledd av Karin Wanngård (S), att återta beslutet om separata badpooler. Ingenting har hänt sedan dess. I förra söndagens Agenda slog demokratiministern Alice Bah Kuhnke (MP) fast att ”vi ska inte ha separata badtider mellan män och kvinnor på badhus”.

Jag delar till fullo Bah Kuhnkes åsikt om att det är viktigt att inte ge efter och backa från de segrar som Sverige gjort för jämställdheten. Därför är det mycket oroande att en rad kommuner, där Miljöpartiet sitter med och styr, är på väg eller redan har genomfört separata badtider. Även i Stockholms stad har den rödgrönrosa majoriteten gett efter och infört separata badpooler, skriver Anna König Jerlmyr i Aftonbladet.

150129_AnnaKonig_V2A2279-624x889

Låt Stockholm få undantag från byggreglerna

Anna König Jerlmyr och Joakim Larsson, moderaternas oppositionsborgarråd i Stockholm stad vill att Stockholm ska få undantag från byggreglerna. Läs hela artikeln i Brännpunkt, SvD.

Bostadskrisen gör sig mest gällande i Stockholm. Här är det som svårast för ungdomar och nyanlända som vill studera eller börja arbeta att få tag i en bostad. Trots att bostadsbyggandet i Stockholm de senaste åren kommit upp i de högsta nivåerna sedan 70-talet. Men det är inte tillräckligt. Köerna och efterfrågan har högre takt än bostadsbyggandet.

De fem konkreta förslagen som Moderaterna föreslår är:

1. Undantag från krav i plan- och bygglagen och ­Boverkets byggregler.

2. Undantag från överklagandeprocesser.

3. Undantag från att kommunerna måste hemställa till regeringen om att upphäva naturreservat.

4. Inför Stockholmsmodellen för att differentiera hyressättningen.

5. Stockholms bostadsbyggande måste bli ett riksintresse.

Minska bostadsbristen

 

Stadens interna granskning: Rödgrönrosa majoritetens bostadsmål riskerar att misslyckas

En intern granskning av stadens revisorer visar att den rödgrönrosa majoritetens bostadsmål riskerar att inte uppfyllas. Bland annat på grund av att alldeles för många bostäder planerats att byggas alldeles för sent, samt att den rödgrönrosa majoriteten inte planerar för eventuella överklaganden av flera byggplaner som kan leda till att bostäder försenas eller inte blir av överhuvudtaget.

Anna König Jerlmyr (M), kritiserar den rödgrönrosa majoriteten då Alliansen lämnade över 122 000 bostäder i olika planeringsskeden. Istället borde Socialdemokraterna ifrågasätta samarbetet med Miljöpartiet i bostadsfrågan för att öka byggnadstakten och uppfylla målen. Läs mer om detta i Mitti.

Feministerna är skrämmande tysta om hedersvåld och förtryck

Globaliseringen är i stort en välkommen utveckling som driver fram mångfald, kreativitet och utveckling. Samtidigt för den också med sig utmaningar när olika kulturer med olika värderingar om hur barn och kvinnor bör behandlas möts.

Synsätten skiljer sig inte bara i om män och kvinnor ska delas upp på badhus eller i SFI-undervisning. Under min tid som socialborgarråd initierade jag en kartläggning av omfattningen av våld i nära relationer. Den var den första i sitt slag och visade att 26 procent av kvinnorna i Rinkeby-Kista har förbjudits av nuvarande eller tidigare partner att ha kontakt med en viss person, blivit hindrade att lämna hemmet eller på annat sätt beskurits i sin frihet. Det utgör bevis för att vi trots framgångar på jämställdhetsområdet har mycket kvar att göra. Varje kvinna, oavsett bostadsadress eller ursprung, måste kunna kräva sin rätt och känna sig trygg i Sverige. Läs hela artikeln i Metro.

Anna König Jerlmyr artikel Metro