Kategoriarkiv: Arbetsmarknad

Världen, Sverige och Stockholm genomgick förra året den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. Stockholm ska ta ansvar för att hjälpa utsatta människor på flykt och bistå dem med ett värdigt och rättssäkert mottagande. Samtidigt som insatser i det akuta skedet är väsentligt så är det inte tillräckligt. Staden måste parallellt med insatser i det akuta mottagandet säkerställa effektiva insatser för svenska kunskaper, bostad, skolgång och introduktion på arbetsmarknaden. Dessa insatser behöver vidtas från dag ett. Endast med en framgångsrik integration som prioriterar arbete istället för bidrag och tillvaratar potentialen hos de människor som söker sig till Stockholm och ger dem förutsättningar att delta i den svenska samhällsgemenskapen är det möjligt att förena ett humant flyktingmottagande med en socialt hållbar stad.

Utred, lagför, återanpassa – i den ordningen

Diskussionen kring återvändare som varit anslutna till terrororganisationer har urartat i detaljkäbbel. För oss moderater är det viktiga att ingen ska stå över lagen. Misstänkta personer ska utredas, lagföras och ställas inför domstol. Återanpassningen till samhället kan först ske efter det att ett eventuellt fängelsestraff har verkställts, skriver Andrea Ström och Ole–Jörgen Persson i Dagens Samhälle.

Företagsklimatet i Stockholm rasar

foretagsklimatet-stockholm-2016

 

Företagsklimatet i Stockholms stad rasar i Svenskt Näringslivs årliga rankning. Enligt Stockholms företagare är kommunpolitikers attityder till företagande en anledning till raset i den sammanlagda bedömningen. Finansborgarrådet Karin Wanngård är inte alls bekymrad över detta.

– Det lokala företagsklimatet är en avspegling av det politiska ledarskapet. Raset innebär så mycket mer än en position på en lista, det innebär att tusentals ungdomar och nyanlända får svårare på sikt att få det första jobbet, säger Anna König Jerlmyr (M) till Stockholmdirekt.

Moderaterna vill ha företagshotell i Slakthusområdet

Mitti skriver om Moderaternas förslag om att utreda möjligheterna för boendekonceptet: Företagshotell. Förutom att bostadsbristen gör det svårare att rekrytera för företag är det även brist på kontorsytor, genom att etablera företagshotell kan utrymme frigöras där både kontor och övernattning kan ske.

När integrationen fastnar i byråkratin

Besvikelsen i Alis ögon lyser igenom när jag som god man berättar att den efterlängtade och ordnade praktikplatsen inte blir av. Migrationsverkets handläggningstid i ärendet, om tillstånd för asylsökande att praktisera, överskrider med råge tiden fram till det som skulle bli hans första praktikdag om drygt en vecka.

Genom praktikplatsen på den lilla närbutiken skulle Ali få möjlighet att lära sig svenska språket, få vara en del av en arbetsgemenskap samtidigt som han skulle få en meningsfull sysselsättning under sommaren.

I stället blir det en lång och sysslolös sommar, medan de svenska klasskompisarna redan har blivit erbjudna sommarjobb genom kommunen, skriver Christina Elffors-Sjödin i SvD Ledare.

a7sytfqshsx3cdm3kva3

Fortsatt start up-succé kräver arbetskraftsinvandring

Stockholm växer så det knakar, befolkningsmässigt och företagsmässigt. Attraktiviteten inom start up-scenen gör att det finns stor brist på kompetent arbetskraft inom just IKT-området. Samtidigt som det finns brist på kompetenta medarbetare måste staden även arbeta utifrån förutsättningen att Stockholms attraktivitet inte är något vi kan ta för givet. Politiken måste ständigt utvecklas för att nyfikenheten och intresset för Stockholm ska bestå.

Staden bör därför ta initiativ till en ”One stop shop” för att underlätta företagens hantering av byråkratin kring arbetskraftsinvandring. Berörda myndigheter inom detta område är framförallt Migrationsverket, Skatteverket och Försäkringskassan, skriver Ulla Hamilton på Nyheter24.

Ulla Hamilton

Stockholmsregion väcker fler frågor än svar

Vi vill söka de bästa lösningarna för hur Stockholmsregionen kan växa och utvecklas till förmån både för regionens invånare och för Sverige som helhet. För oss är det inte uppenbart hur den regionbildning som nu har föreslagits svarar på dessa angelägna frågor, skriver Joakim Larsson (M) tillsammans med Karin Wanngård (S) och länsförbundsordförande Kjell Jansson (M). Läs hela artikeln, om varför vi anser att regionfrågan har börjat i fel ände, här.

Joakim Larsson 1

Nu bör ringleden runt Stockholm byggas

Anna König JerlmyrAnna König Jerlmyr skriver tillsammans med Mats Gerdau Nackas kommunstyrelse ordförande om att det är hög tid för Stockholms politiker att fatta beslut om byggande och finansiering av Österleden. För oss moderater i Stockholmsregionen är Österleden den viktigaste frågan inför de kommande Sverigeförhandlingarna.

Byggandet av Österleden skulle inte bara avlasta innerstaden, det skulle också vara en stor vinst för alla i Nacka som i Värmdö. Båda kommunerna växer så det knakar och år 2030 beräknar vi ha 200 000 invånare tillsammans, det vill säga i Uppsalas storleksordning. Men det räcker inte att bygga nya bostäder, människor måste komma till och från sina jobb också. Österleden är en helt nödvändig förutsättning för att kunna växa. Tunnelbanan till Nacka är bra, men busstrafiken behöver också förstärkas i nord-sydlig riktning och då behövs Österleden. Läs hela artikeln på Brännpunkt här.

Stärk insatserna för ensamkommande flyktingbarn

12003369_961643230545822_4998228477488013394_nEnsamkommande barn och unga omfattas av kommunens ansvar och bör vara av högsta prioritet. Istället fokuserar den rödgrönrosa majoriteten att prioritera miljoner till transitboenden. Den rödgrönrosa majoriteten satsar miljoner på de som inte söker asyl i Stockholm eller som vistas olovligen i kommunen. Det är tyvärr tydligt att den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm brister i sitt politiska ledarskap och har inte förmåga att prioritera skriver Anna König Jerlmyr  i Stockholmdirekt. Läs hela artikeln här.

Rapport: Stockholm är på väg åt fel håll

Stockholm utvecklas åt fel håll bildEtt år har gått sedan finansborgarrådet Karin Wanngårds (S) första budget togs i Stockholms kommunfullmäktige. Efter ett år med rödgrönrosa politik så är det uppenbart att Stockholm, som är hela Sveriges tillväxtmotor, börjar hacka. Stockholms stad saknar i dag ett aktivt politiskt ledarskap. I stället ser vi en stadshusmajoritet som är mer upptagna av inre strider än av att möta Stockholms utmaningar.

Vi ser med ökad oro på att Socialdemokraterna saknar svar på de stora samhällsutmaningar som Stockholm står inför. Vi ser en förskola med ökade barngrupper, en äldreomsorg med växande underskott och att handbromsen har dragits åt i bostadsbyggandet samt att staden belånar sig med över en miljard kronor i månaden. Stockholm saknar, när det behövs som mest, politisk ledning och färdriktning.

Läs hela vår rapport: Stockholm utvecklas åt fel håll

 

Både bostäder och flygplats behövs

Miljöpartiet i Stockholm stad är ute och vevar om Bromma igen, trots att en majoritet i riksdagen röstat igenom ett tillkännagivande som uppmanar regeringen att verka för att behålla Bromma flygplats.

Miljöpartiet i Stockholm stad borde lägga fokus på att hitta platser att bygga på i stället för att så förtvivlat leta efter platser att inte bygga på. Man kan nästan börja misstänka att Miljöpartiet vill prata om Bromma för att mörka att partiet försöker stoppa byggandet över hela staden. För det är Miljöpartiet som ligger bakom att 2 500 bostäder försenats i Hammarbyhöjden, 240 studentbostäder i Svedmyra samt 190 allmännyttiga hyresrätter i Hökarängen för att nämna ett fåtal.

Läs Anna König Jerlmyrs replik på SvD här. 6 av 10 behåll Bromma