Kategoriarkiv: Cecilia Brinck

Betyg i fjärde klass: delade meningar inom S

Regeringen och allianspartierna slöt en uppgörelse om skolan år 2015. Uppgörelsen innebär att betyg från årskurs fyra införs på försök i högst hundra skolor i Sverige. Medverkan är frivillig för skolorna. I ett remissvar från Stockholms stad säger skolborgarrådet Olle Burell att tidiga betyg är ett ideologiskt drivet experiment och han vill inte låta någon skola i Stockholm delta. Oppositionsborgarrådet Cecilia Brinck (M) tycker det är bra att betyg ges i tidig ålder och tycker att de skolor i Stockholm som vill vara med i försöket ska få vara det.

– Vi tycker att det är rätt märkligt att Socialdemokraterna säger en sak på andra sidan Riddarholmen och en annan i Stadshuset. Det är problematiskt och skapar osäkerhet, säger oppositionsborgarrådet Cecilia Brinck (M) till DN Stockholm.

S vill stoppa boendeparkeringar i Stockholm

s-vill-stoppa-din-boendeparkering

– Vi är medvetna om miljöpartiets ambition att få bort alla bilar från Stockholms innerstad, men vad gör Socialdemokraterna? Vad tycker de? Nu får stockholmarna betala för socialdemokraternas bristfälliga ledarskap. Det är inte acceptabelt att låta stockholmarna stå för notan, varken med plånböckerna eller genom att få ett krångligare vardagsliv. Det ska vara enkelt att vara stockholmare, säger oppositionsborgarrådet Cecilia Brinck (M) till lokaltidningen Mitti.

Palms nostalgiska skolminnen löser inte skolan

Veronica Palm (S) hävdar att de könsseparerade idrottslektionerna på Al-Ahzarskolan inte är ett bekymmer, utan grunden till den strukturellt segregerande skolan är friskolesystemet och det fria skolvalet. 

Oppositionsborgarrådet Cecilia Brinck (M) svarar Palm i Dagens Arena: Vi kan inte acceptera att könsseparering i skolidrottsundervisningen sker av religiösa skäl och bygger på patriarkala strukturer av ett slag som är främmande för de värderingar skolan ska förmedla. Det är därför Skolinspektionens beslut gällande Al-Azharskolan är helt orimligt.

Det fria skolvalet har snarare skapat nya möjligheter för elever att röra sig utanför sin egen stadsdel och därmed bryta den bostadssegregation som är det verkliga skälet till skolsegregationen. 35 procent av eleverna boende i Rinkeby-Kista väljer en skola i en annan stadsdel, medan motsvarande siffra på Södermalm är 14 procent. Palms önskan om en återgång till systemet innan det fria skolvalet skulle snarare cementera bostadssegregationen och skapa ännu större klyftor mellan skolor.

Därför vill vi moderater i stället öka valfriheten inom skolan genom att införa ett aktivt skolval som innebär att alla elever måste välja skola. På det sättet kan fler elever göra ett medvetet och aktivt skolval och effekterna av bostadssegregationen kan lindras.

Skev fördelning av nyanlända i Hässelby

Hässelby villastadsskola har 112 platser färdiga som är vidgade till nyanlända elever, trots det har ingen elev börjat där ännu rapporterar Stockholm direkt.

Cecilia Brinck (M), oppositionsborgarråd i utbildningsnämnden, är kritisk över detta och vill se att utbildningsförvaltningen centralt ser till att de nyanlända eleverna fördelas jämnare över staden för att eleverna ska få rätt förutsättningar till att integreras. På så vis hamnar inte de nyanlända eleverna på den skola de har närmast hemmet.

Cecilia Brinck

Roma kulturklass: Dags att agera Olle Burell!

Oppositionsborgarrådet Cecilia Brinck (M) kräver, i Dagens Samhälle, att skolborgarrådet Olle Burell (S) agerar när det gäller misskötseln av Roma kulturklass i Hammarbyskolan.

”När Skolinspektionen besökte skolan arbetade alla elever i årskurserna 4 till 9 med samma matematikuppgift. Rektor säger att alla elever – årskurserna 1 till 9 – i bland undervisas på samma nivå. 14 av 15 elever i årskurs 6 till 9 har haft underkänt, det vill säga  F, i alla ämnen i flera terminer. Men skolan har inte satt in något särskilt stöd för att hjälpa dessa elever. Ingen av eleverna i Roma kulturklass har utretts för behov av särskilt stöd.

Roma kulturklass lever inte upp till de krav vi måste ställa på en skola och det är huvudmannens ansvar, det vill säga Socialdemokraternas och skolborgarrådet Olle Burell ansvar att se till att den gör det. Det är dags att agera!”

Det måste bli enklare att bedriva foodbikes

Moderaterna la i våras ett förslag om att utarbeta särskilda riktlinjer för foodbikes, så att deras verksamhet ska slippa begränsas av nuvarande system. Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) säger att han ännu inte sett någon anledning att ta fram särskilda regler – men öppnar nu för att staden kan komma att behöva se över regelverket.

Till skillnad från vad som gäller för foodtrucksen finns inget specifikt tillstånd för de som använder så kallade foodbikes – matcyklar. I stället tvingas man luta sig mot lagen om tillfällig försäljning på allmän plats något som väckt kritik, läs mer i Stockholm direkt.

Stockholms skolor ska erbjuda Ung Företagsamhet

Entreprenör Ung Företagsamhet åt allaEntreprenör nummer 5:2016

Många talanger odlas i de estetiska programmen, duktiga kreatörer som i framtiden sannolikt kommer att arbeta som frilans. Dessvärre är det endast fem procent av eleverna på de estetiska programment som väljer att bedriva ett UF-företag, vilket kan jämföras med handel- och administrationsprogrammet där 91 procent av eleverna gör det.  Om fler elever erbjuds möjligheten att välja UF kan vi tillvarata all den kompetens som finns och motivera elever som oftast inte ser företagande som en naturlig del av utbildningen. Det handlar om personer som i framtiden förmodligen kommer att arbeta i en bransch där möjligheten till en tillsvidare anställning är begränsad och att arbeta som frilans är då naturligt. – Cecilia Brinck

Fransk riddare i Stadshuset

Fransk riddare Cecilia BrinckKyrkans Tidning nr 26:2016

- Jag tror att det är jätteviktigt, dels att se hur andra parlamentariker jobbar, vilka problem de diskuterar. Dels finns det speciella sakfrågor som vi har gemensamma – vi pratar ganska mycket om integration, miljö och bostadsfrågor, berättar Cecilia Brinck om sitt internationella engagemang som lett till utmärkelsen.