Kategoriarkiv: Cecilia Brinck

Fler programmerare i Stockholm

Digitalisering. Stockholm vill försvara sin position som en av världens smartaste städer. För att lyckas med det är tillgången till personer utbildade inom datavetenskap och digital produkt- och tjänsteutveckling avgörande. Staden har därför skapat en programmeringskommission som ska bidra till förändring, skriver politiker och företrädare för skola och näringsliv, skriver Cecilia Brinck m.fl. i Dagens Samhälle. 

Protester mot parkeringsstrategin

Enligt det nya förslaget kan de som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade komma att betala för sina parkeringsplatser. Och under eftermiddagen samlades medlemmar från Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, DHR, och handikappförbundet, HSO, utanför Stadshuset för att protestera.

– Om de inte tänker invänta kommunfullmäktiges beslut innan de verkställer sina planer, eller utreda vilka konsekvenser deras beslut får så tolkar jag det som att de struntar i grundläggande element i ett demokratiskt system, säger Cecilia Brinck till Stockholmdirekt.

Även Mitt i Bromma tar upp att nu är det slut med gratisparkeringar i Bromma.

Cecilia Brinck parkeringsstrategi

Statliga byggregler är hinder för Stockholms skolor

186 förskolor och 534 skolor i Stockholms stad riskerar att behöva stänga de kommande åren eftersom de saknar permanenta bygglov. Sedan beslut om tillfälliga bygglov för skolor och förskolor fattades så har regelverket kring tillfälliga bygglov skärpts och kan inte längre beviljas mer än max tio år. Det innebär enorma utmaningar för Stockholms stad, skriver Cecilia Brinck i Stockholmdirekt.

Cecilia Brinck

Utöka skoldagen med en timme per dag

Cecilia Brinck skriver idag i SvD om att öka undervisningstiden i skolan.

Stockholm ska vara en stad där alla kan växa och komma till sin rätt, oavsett varifrån man kommer och vilken bakgrund man har. Stockholm ska vara staden som håller ihop och vägen in i det svenska samhället börjar i skolan.

Men skolan står inför tuffa utmaningar. I de internationella kunskapsmätningarna har man kunnat se att Stockholmselevernas resultat sjunkit över tid precis som svenska elevers i allmänhet. Svenska elever går dessutom kortare tid i skolan i förhållande till jämförbara länder. Jämfört med dessa länder missar en svensk elev nästan ett helt år i undervisningstid under grundskoleåren. Läs hela artikeln här.

Prioritera en trygg och snygg stad

Cecilia Brinck (M), oppositionsborgarråd säger till DN Stockholm att nedskräpningen i Stockholm har blivit värre, staden har blivit sämre på att sköta städningen och majoriteten visar inte lika stora ambitioner att hålla staden ren. Lokala ordningsvakter borde ges befogenhet för att kunna hantera dessa typer av brott har Moderaterna tidigare föreslagit.

DN Stockholm har även skrivit att de som arbetar med att städa undan skräpet och polisen delar ut färre böter för nedskärpning varje år. Läs hela artikeln här.

Cecilia Brinck

Om parkeringsstrategin: Innerstadslösningar i ytterstaden

Bekämpa buller och utsläpp, inte bilen. Det skriver sju Moderatpolitiker i Stockholm som anser att de nya rödgrönrosa parkeringsprinciper slår för hårt mot vanliga stockholmare.

”Den rödgrönrosa majoriteten har beslutat den 14 april om stora förändringar i stadens parkeringsprinciper. Det innebär bland annat att avgifterna höjs kraftigt i innerstaden, att avgifter kommer införas i ytterstaden samt att rörelsehindrade personer med särskilt parkeringstillstånd och MC-parkeringar, kommer att avgiftsbeläggas.

Majoriteten skriver bland annat att ”gatumarken inte räcker till för att allt ska finnas överallt utan vi måste välja och välja bort”. Detta trots att gatumarken i ytterstaden på de allra flesta håll mer än väl räcker till.

Man måste därför fråga sig vad den egentliga motiveringen för avgifter i ytterstaden är. Läs hela artikeln i Stockholmdirekt.

 

Ja till Bromma

Den 11 april presenterade regeringen slutrapporten för Brommas flygplats och Stockholms flygkapacitet. Miljöpartiet önskan om att lägga ner Bromma innan avtalet löper ut år 2038 avvisades. Cecilia Brinck (M) kommentarer slutrapporten i SVT Stockholm med att det är positivt att utredningen visar att en fjärde landningsbana ska byggas på Arlanda. Även att de ingångna avtal med för Bromma ska hållas: – Det som har bekymrat oss länge, som rapporten också nu bekräftar, är den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stads planerade bostadsmål. Det är inte seriöst att planera bostäder på områden som inte kan bebyggas.

Cecilia Brinck

Den nya parkeringsstrategin försvårar för människor

Cecilia Brinck, moderaternas oppositionsborgarråd som även är vice ordförande i trafiknämnden intervjuas av MC-folket. Den föreslagna parkeringsstrategin föreslår bland annat att mc-parkeringar ska avgiftbeläggas med 10 kronor per timma, för en vanlig pendlare handlar det om en extra månadskostnad på 2000 kr. 

Cecilia Brinck menar att MC-cyklar är ett smart och smidigt sätt att ta sig fram på, då de inte tar så mycket plats och är hyfsat bränslesnåla och fungerar väldigt bra för väldigt många människor i en tät stadsmiljö.

MC folket Cecilia

 

 

Stärk språkkunskaperna för nyanlända

I en ny rapport från Skolverket visar att rekrytering av lärare och studiehandledare är ett av skolans stora problem. Rapporten visar att omkring var tredje elev har gått vidare till ett nationellt program tre år efter att de gått på språkintroduktionen.

Cecilia Brinck (M), gruppledare i utbildningsnämnden berättar i Skolvärlden om att fler insatser behövs för att stärka nyanländas språkkunskaper och integrationen.

– Kunskaper i svenska språket är avgörande för en framgångsrik integration. Vi måste förbättra språkintroduktioner för att kunna ta tillvara människors kompetenser och erfarenheter så att fler kan påbörja sina liv i ett nytt land. Därför vill vi att alla nyanlända elever erbjuds skolgång inom två veckor för att snabbare kunna lära sig språket och förbättra integrationen.

Klotteranmälningar ökar: M kräver att kommunala klotterväggar stoppas

Antalet klotteranmälningar i innerstaden har fördubblats sedan maktskiftet 2014, ökningen syns även i andra delar av Stockholms stad. Sedan 2014 har den rödgrönrosa majoriteten skurit ner på medlen till klottersanering och satsat på kommunala klotterväggar. Moderaterna kräver nu att den rödgrönrosa majoritetens kommunala klotterväggar stoppas. Läs mer om detta i Mitti.

Cecilia Brinck (2)