Kategoriarkiv: EU-medborgare

Olagliga boplatser är en fråga som stockholmarna tycker måste lösas

I tisdags den 24 februari lanserade moderata oppositionsborgarrådet och gruppledaren i Stadshuset Anna König Jerlmyr ett förslag om att ge kommunen rätt verktyg att upprätthålla svensk lag och befintliga ordningsföreskrifter, så som att kunna avhysa olagliga bosättningar i Stockholms offentliga rum. Förslaget har debatterats flitigt i media under veckan. Synpunkter och kommentarer från stockholmarna har också strömmat in. Vi har sällan upplevt ett sådant starkt gensvar från allmänheten. Det är vi tacksamma för och vi ser det som ett tecken på att förslaget har ett brett stöd hos stockholmarna.

Bland de kritiska synpunkter som har framförts finns bland annat invändningen att det är tveksamt hur en avhysning kommer att hjälpa. Det finns en farhåga att avhysningar endast gör att problemet flyttas ett kvarter bort, varmed ingenting har lösts. Det är en sanning som vi har det idag, mycket på grund av att det inte finns ett förebyggande arbete för att upprätthålla nuvarande regelverk. Genom att ge kommunen rätt verktyg att upprätthålla svensk lag och befintliga ordningsföreskrifter så skulle kommunen kontinuerligt kunna arbeta förebyggande för att nya boplatser inte etableras. Boplatser på stadens gator och parker får oacceptabla mänskliga och sanitära konsekvenser och riskerar att permanentas till kåkstäder om inte de avhyses. Samtidigt är det en självklarhet att ett sådant arbete ska ske humant. Detta handlar inte heller om att göra skillnad på människor. Vi är alla lika inför lagen, så också människor som kommer från andra länder.

Det är självklart att en kommun på kort sikt har ett ansvar att hjälpa utsatta människor. Men problematiken kan inte lösas av en enstaka kommun och inte heller av att endast arbeta fram fler boplatser. Det som saknas är långsiktiga lösningar för att hjälpa utsatta människor och en tydlighet i frågan från regeringen. Det är viktigt att den rödgrönrosa majoriteten tar ett tydligt ansvar för att finna en lösning på denna utmaning.

Vi moderater har tagit initiativ med konkreta förslag för att lösa en situation som allt fler människor finner ohållbar. Vi är skyldiga både EU-medborgarna och väljarna att vidta verksamma åtgärder för att få en lösning som kombinerar hänsyn till socialt utsatta människor med berättigade krav på trygghet och ordning i det offentliga rummet.

Vi är också medvetna om att detta inte löser hela problematiken. Genom att tillse att de lagar som redan finns efterlevs kan vi åstadkomma en förändring i dagens gatubild utan att förbjuda tiggeri. För att komma tillrätta med tiggeriet på längre sikt behöver man arbeta långsiktigt med att avhjälpa fattigdom och diskriminering i EU-migranternas hemländer som Rumänien. Grundproblematiken bottnar i att många är utsatta i Rumänien, att korruption hindrar utsatta att få vård, att fler behöver få tillgång till mark, bostäder och utbildning. Här måste den svenska regeringen ta ett större ansvar i frågan och sätta press på EU och Rumänien att ta ansvar.

Ett axplock för den som vill läsa mer:

Anna König Jerlmyr (M) Regeringen måste ge kommunerna rätt verktyg att hantera olagliga bosättningar http://www.moderat.se/debatt/regeringen-maste-ge-kommunerna-verktyg-att-hantera-olagliga-bosattningar

Dagens Nyheter http://www.dn.se/sthlm/moderaterna-lat-vakter-avhysa-eu-migranter/

Tv4 Debatt mellan Anna König Jerlmyr (M) och Ewa Larsson, socialborgarråd (Mp) http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/%C3%A4ndra-lagen-s%C3%A5-tiggare-ska-kunna-avhysas-3070673

Svt http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/moderaterna-vill-avhysa-tiggare-fran-kakstader

Sveriges radio – talesman för EU-migranter positiv till avhysningar http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6102083

Expressen Ledare – Rätt att avhysa olagliga läger  http://www.expressen.se/ledare/ratt-att-avhysa-olagliga-lager/

SvD Ledare – Lagen gäller även för tiggare http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/lag-galler-aven-for-tiggare_4360265.svd

Aftonbladet – Våga ta debatten om kåkstäder http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/jenniferwegerup/article20371469.ab

Expressen Anna König Jerlmyr (M): boplatserna riskerar att bli kåkstäder http://www.expressen.se/debatt/boplatserna-riskerar-att-bli-kakstader/

Stockholm direkt M står fast vid kravet http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/m-star-fast-vid-kravet-pa-vakter-mot-eu-migranter-sd-vill-ha-forbud/aRKoby!LwMyAbwomyLj8@OhvXAfmw/

Sveriges radio http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6101199

Expressen – Beatrice Ask backar upp förslag om avhysningar http://www.expressen.se/nyheter/ask-backar-upp-forslag-om-avhysning/

 

 

 

Anna König Jerlmyr (M): Regeringen måste ge staden verktyg att avhysa boplatser

Frågan om fattiga EU-medborgare som tigger i Stockholm och Sverige är en svår fråga som omfattar många dimensioner och grundproblematiken kan inte lösas av en enstaka kommun eller land. Det är viktigt att Stockholms stad tar ett tydligt ansvar för att lyfta diskussionen och finna en lösning på denna utmaning som kombinerar hänsyn för socialt utsatta människor med berättigade krav på trygghet och ordning i det offentliga rummet.

Stockholm har idag precis som många andra städer en allt större utmaning med EU-medborgare som kommer hit för att tigga. Enligt stadens uppsökande verksamhet har antalet EU-migranter på stadens gator ökat markant på senare tid efter vänstermajoritetens tillträde. Det är självklart att en kommun på kort sikt har ett ansvar att hjälpa människor som råkar illa ut. Det som saknas är långsiktiga lösningar för att hjälpa utsatta människor och en tydlighet i frågan från regeringen.

Vi måste arbeta för tryggheten på våra gator och stadsmiljön för alla som vistas i staden. När det gäller illegala boplatser måste utgångspunkten vara att ingen kan bosätta sig var de vill. Boplatserna skapar stora problem för kringboende samtidigt som det påverkar tryggheten i Stockholms stad. Svensk lag måste gälla för alla, oavsett var man kommer ifrån.  I Stockholms stads ordningsstadga står det klart och tydligt att camping är förbjudet. Vi har inte heller rätt att bosätta oss var vi vill enligt svensk lag. Ändå har vi nu en verklighet där allt fler bosättningar växer fram i stadens offentliga miljöer samtidigt som kommuner saknar de rätta verktygen för att kunna agera. Det krävs mer nationellt agerande för att möta de utmaningar vi ser idag. Regeringen måste ta ett tydligare ansvar.

Därför vill moderaterna i Stockholms stad att:

  •  Ge kommuner rätt verktyg för att kunna hantera utmaningen vi ser. Det handlar exempelvis om att ge kommunen rätt att anställa egna ordningsvakter som upprätthåller ordningsstadgan på stadens mark.
  •  Den svenska regeringen behöver se över regelverket så att kommuner själva kan agera tydligt i frågan kring avhysning av olagliga bosättningar på gator, parker och i stadens naturområden.
  •  Polisen måste agera tydligare och den politiska ledningen måste uttala sitt stöd till polisens insatser och sätta krav på att svenskt regelverk upprätthålls.
  •  Den svenska regeringen måste ta ett större ansvar i frågan och sätta press på EU och Rumänien att ta ansvar.  Grundproblematiken bottnar i att många är utsatta i Rumänien, att korruption hindrar utsatta att få vård, att fler behöver få tillgång till mark, bostäder och utbildning.

Läs mer:

Dagens Nyheter

Sveriges radio

Svt ABC

Expressen

Metro

 

 

Boplatser får inte bli permanenta kåkstäder

Anna König JerlmyrDen nya vänstermajoritetens nej till avhysningar har inneburit att boplatserna runt om i Stockholm blir fler och allt större. Detta är en olycklig utveckling som måste brytas innan vi får regelrätta kåkstäder i kommunen.

Vi är många som känner för de utsatta människorna som tigger och lever i stor utsatthet. Men det innebär inte att vi kan bortse från det faktum att det är olagligt att bosätta sig var som helst samtidigt som det är en ovärdig boendesituation och stor sanitär oläglighet.

Situationen som vi ser i dag är oacceptabel. Den nya majoriteten står i dag helt handfallen utan några konkreta åtgärder framåt. Kommuner har ett ansvar att hjälpa i det akuta skedet, men det
löser inte grundproblemet. Kortsiktiga lösningar, hur viktiga de än är, är just kortsiktiga. Att öka stödet till tillfälliga boenden som Vinternatt eller tillfälliga evakueringslokaler är inte fel, men det är inte en långsiktig lösning.

För att vi ska kunna nå en långsiktig lösning måste den svenska regeringen ta ett större ansvar i frågan. De måste sätta en större press på hemländerna att ta ansvar för sina medborgare. Regeringen måste även ge kommunerna bättre verktyg att hantera frågan. Ett konkret förslag är att ge kommuner verktyg för att kunna arbeta mot olagliga bosättningar och att upprätthålla den lokala ordningsstadgan, genom att bistå polisen med avhysningar.

Anna König Jerlmyr, (M)
gruppledare och oppositionsborgarråd

König Jerlmyr (M): Regeringen måste pressa Rumänien att ta ansvar för sina medborgare

Anna König JerlmyrRegeringen kommer i morgon, genom socialförsäkringsminister Åsa Regnér, att träffa den rumänske ministern för arbete, familj, socialt skydd och äldre.

Många av de tiggare som sitter på Stockholms gator kommer från Rumänien och flera av dessa vittnar om att de förhållanden de har lämnat efter sig i sitt hemland är fruktansvärda.

- Grundproblematiken bottnar i att många är utsatta i Rumänien, att korruption hindrar utsatta att få vård, att fler behöver få tillgång till mark, bostäder och utbildning. Jag kräver att regeringen ökar pressen på Rumänien att ta ansvar för sina medborgare, säger Anna König Jerlmyr (M).

– Kommuner har ett ansvar i det akuta skedet, men det löser inte problemet. Situationen som vi ser i dag är oacceptabel. För att vi ska kunna nå en långsiktig lösning måste den svenska regeringen ta ett större ansvar i frågan, avslutar Anna König Jerlmyr (M).