Kategoriarkiv: Förbifarten

Nu bör ringleden runt Stockholm byggas

Anna König JerlmyrAnna König Jerlmyr skriver tillsammans med Mats Gerdau Nackas kommunstyrelse ordförande om att det är hög tid för Stockholms politiker att fatta beslut om byggande och finansiering av Österleden. För oss moderater i Stockholmsregionen är Österleden den viktigaste frågan inför de kommande Sverigeförhandlingarna.

Byggandet av Österleden skulle inte bara avlasta innerstaden, det skulle också vara en stor vinst för alla i Nacka som i Värmdö. Båda kommunerna växer så det knakar och år 2030 beräknar vi ha 200 000 invånare tillsammans, det vill säga i Uppsalas storleksordning. Men det räcker inte att bygga nya bostäder, människor måste komma till och från sina jobb också. Österleden är en helt nödvändig förutsättning för att kunna växa. Tunnelbanan till Nacka är bra, men busstrafiken behöver också förstärkas i nord-sydlig riktning och då behövs Österleden. Läs hela artikeln på Brännpunkt här.

Förbifarten viktig för Stockholms utveckling

Anna König Jerlmyr, oppostionsborgarråd och Torbjörn Rosdahl, landstingsråd skriver på SvD Brännpunkt om förbifarten och dess betydelse för Stockholm.

”Förbifarten behövs för att avlasta Essingeleden och klara kapaciteten i trafiksystemen i en region som växer med motsvarande två fullsatta SL-bussar varje dag. Den binder samman norra och södra Stockholm, vilket ger oss bättre möjligheter att bo, leva och verka i de olika delarna av vårt län. Dessutom är Förbifarten viktig för den ekonomiska utvecklingen och tillväxten genom att företag då lättare kan locka till sig personal från hela regionen samt leverera varor och tjänster utan att ständigt fastna i bilköer. Förutom detta erbjuder Förbifarten möjligheter till både en bättre kollektivtrafik med buss och bättre framkomlighet för biltrafiken. Både biltrafiken och kollektivtrafiken behövs i en allt större Stockholmsregion. ”

En aktiv oppositionspolitik

Valet i september förra året blev en besvikelse. Alliansen förlorade och en ny rödgrönrosa majoritet fick väljarnas förtroende att leda Stockholm de kommande fyra åren.

Vi går nu in i en fas av aktiv oppositionspolitik samtidigt som vi ska utveckla vår egen politik för att återigen förtjäna väljarnas förtroende 2018.

I valrörelsen hade den dåvarande oppositionen mycket högt tonläge men vi ser nu konsekvenserna av att de inte förberedde ett gemensamt alternativ med gemensamma svar på stockholmarnas problem.

Vi ser en otroligt splittrad majoritet. Vi ser även en socialdemokrati som är historiskt svaga och Vänsterpartiet, Feministiskt Initiativ och Miljöpartiet har flyttat fram sina positioner rejält. Den visar sig på flera områden. Det handlar bland annat om jobben, bostäder, infrastrukturen, skattepolitiken och utbildning. Det är samma splittringspolitik som vi ser i regeringen. Detta får tydliga konsekvenser för stockholmarna ibland annat stoppet av Förbifarten, ”genomlysningen” av Nya Slussen och beslutet om att Bromma flygplats ska läggas ned.

Den nya majoriteten visar på område efter område att politisk ideologi går före kvalitén i servicen till medborgarna. Väljarna bland annat fått se ett flertal äldreboenden, parklekar och sociala verksamheter bli kommunaliserade. Det har inte skett på grund av att det skapar en bättre effektivitet. Det är endast den nya majoritetens ideologiska övertygelse som styr vilken kommunal service medborgara ska få. Så tar man inte ansvar för stockholmarnas bästa.

Vi kommer här på bloggen att kontinuerligt att granska majoriteten och dess förslag samt hur vår politiska utveckling kommer att ske framöver och beskriva hur vi vill förbättra staden för stockholmarna.