Kategoriarkiv: Integration

Utred, lagför, återanpassa – i den ordningen

Diskussionen kring återvändare som varit anslutna till terrororganisationer har urartat i detaljkäbbel. För oss moderater är det viktiga att ingen ska stå över lagen. Misstänkta personer ska utredas, lagföras och ställas inför domstol. Återanpassningen till samhället kan först ske efter det att ett eventuellt fängelsestraff har verkställts, skriver Andrea Ström och Ole–Jörgen Persson i Dagens Samhälle.

Företagsklimatet i Stockholm rasar

foretagsklimatet-stockholm-2016

 

Företagsklimatet i Stockholms stad rasar i Svenskt Näringslivs årliga rankning. Enligt Stockholms företagare är kommunpolitikers attityder till företagande en anledning till raset i den sammanlagda bedömningen. Finansborgarrådet Karin Wanngård är inte alls bekymrad över detta.

– Det lokala företagsklimatet är en avspegling av det politiska ledarskapet. Raset innebär så mycket mer än en position på en lista, det innebär att tusentals ungdomar och nyanlända får svårare på sikt att få det första jobbet, säger Anna König Jerlmyr (M) till Stockholmdirekt.

Skev fördelning av nyanlända i Hässelby

Hässelby villastadsskola har 112 platser färdiga som är vidgade till nyanlända elever, trots det har ingen elev börjat där ännu rapporterar Stockholm direkt.

Cecilia Brinck (M), oppositionsborgarråd i utbildningsnämnden, är kritisk över detta och vill se att utbildningsförvaltningen centralt ser till att de nyanlända eleverna fördelas jämnare över staden för att eleverna ska få rätt förutsättningar till att integreras. På så vis hamnar inte de nyanlända eleverna på den skola de har närmast hemmet.

Cecilia Brinck

Nej till könsseparerade fritidsgårdar

Den rödgrönrosa majoriteten vill hellre ha enkla lösningar än att arbeta med grundproblemet – värdegrunden. Moderaterna är starkt kritisk till fritidsgård för tjejer. Ole-Jörgen Persson (M) menar att lösningen på problemet dock inte bör vara att skapa en speciell fritidsgård som riktar sig främst till tjejer.

– Vi ska inte ha skattefinansierade aktiviteter som separerar könen. De verksamheter vi har ska vara öppna för alla och utformade så att alla känner sig välkomna och trygga, säger Ole-Jörgen Persson (M).

– Vi har haft en positiv utveckling på Blå huset. Tidigare var det många äldre killar där som inte skulle vara där. Men det har varit en hård kamp. Visst är det lättare att öppna nya verksamheter än att försöka lösa situationen på de vi har, säger Ole Jörgen Persson till SVT. 

När integrationen fastnar i byråkratin

Besvikelsen i Alis ögon lyser igenom när jag som god man berättar att den efterlängtade och ordnade praktikplatsen inte blir av. Migrationsverkets handläggningstid i ärendet, om tillstånd för asylsökande att praktisera, överskrider med råge tiden fram till det som skulle bli hans första praktikdag om drygt en vecka.

Genom praktikplatsen på den lilla närbutiken skulle Ali få möjlighet att lära sig svenska språket, få vara en del av en arbetsgemenskap samtidigt som han skulle få en meningsfull sysselsättning under sommaren.

I stället blir det en lång och sysslolös sommar, medan de svenska klasskompisarna redan har blivit erbjudna sommarjobb genom kommunen, skriver Christina Elffors-Sjödin i SvD Ledare.

a7sytfqshsx3cdm3kva3

Har lokala S och MP-politiker en annan måttstock än Alice Bah Kuhnke?

Snart har det gått fem månader sedan jag krävde av majoriteten i Stockholms stad, ledd av Karin Wanngård (S), att återta beslutet om separata badpooler. Ingenting har hänt sedan dess. I förra söndagens Agenda slog demokratiministern Alice Bah Kuhnke (MP) fast att ”vi ska inte ha separata badtider mellan män och kvinnor på badhus”.

Jag delar till fullo Bah Kuhnkes åsikt om att det är viktigt att inte ge efter och backa från de segrar som Sverige gjort för jämställdheten. Därför är det mycket oroande att en rad kommuner, där Miljöpartiet sitter med och styr, är på väg eller redan har genomfört separata badtider. Även i Stockholms stad har den rödgrönrosa majoriteten gett efter och infört separata badpooler, skriver Anna König Jerlmyr i Aftonbladet.

150129_AnnaKonig_V2A2279-624x889

Stärk språkkunskaperna för nyanlända

I en ny rapport från Skolverket visar att rekrytering av lärare och studiehandledare är ett av skolans stora problem. Rapporten visar att omkring var tredje elev har gått vidare till ett nationellt program tre år efter att de gått på språkintroduktionen.

Cecilia Brinck (M), gruppledare i utbildningsnämnden berättar i Skolvärlden om att fler insatser behövs för att stärka nyanländas språkkunskaper och integrationen.

– Kunskaper i svenska språket är avgörande för en framgångsrik integration. Vi måste förbättra språkintroduktioner för att kunna ta tillvara människors kompetenser och erfarenheter så att fler kan påbörja sina liv i ett nytt land. Därför vill vi att alla nyanlända elever erbjuds skolgång inom två veckor för att snabbare kunna lära sig språket och förbättra integrationen.

Bristfällig information om modulhusen

I fullmäktige ställde Moderaterna frågor om varför informationen om modulhusen varit bristfällig. En förutsättning för god integration och ett lyckat mottagande måste ske tillsammans med stockholmarna.

– En huvudingrediens för ett lyckat flyktingmottagande är att vi har med oss stockholmarna, sa Joel Laurén.

Som svar på varför informationen varit bristfällig angående modulhusen, svarade finansborgarrådet att ”en huvudingrediens för en god politiker är att stå för sin egen omvärldsbevakning”.

Finansborgarrådet anser alltså att information om modulhusen inte är något som ska diskuteras i samråd med oppositionen eller stockholmare. Läs hela artikeln i Stockholmdirekt. 

Nyanlända måste utbildas i kvinnors rätt

Många nyanlända kommer från kulturer där det finns en utbredd hederskultur eller där kvinnor inte lever med jämställda villkor. Därför är det viktigt att garantera utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck, skriver Anna König Jerlmyr (M).

Just nu visas filmen ”Suffragette” på svenska biografer. Filmen handlar om de brittiska kvinnornas radikala kamp för rösträtt och jämställdhet i början av förra seklet. Vid samma tid arbetade svenska kvinnor för allmän och lika rösträtt samt för att stärka inflytandet i samhället. I vår tid fortsätter arbetet, för att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att delta på arbetsmarknaden och för att minska ojämlikheten i samhället.

Sorgligt nog så visar de senaste uppdagade händelserna om övergrepp och sexuellt ofredande att vi fortfarande lever i ett samhälle som brister i synen på jämställdhet och som innehåller en otidsenlig kvinnosyn. Läs hela artikeln på Expressen.