Kategoriarkiv: Integration

#Slutatafsa

Anna König JerlmyrVi moderater kommer aldrig acceptera att vi skapar ett samhälle där män och kvinnor skiljs åt. Under den senaste veckan har media rapporterat om sexuella trakasserier på kvinnor i Eriksdalsbadet och under ungdomsfestivalen We Are Stockholm. Händelserna har pågått under en längre tid utan några konkreta åtgärder. I Eriksdalsbadet har lösningen varit att könsseparera bubbelpooler sedan en vecka tillbaka – porta sexualförövarna istället!

Gör om, gör rätt och stå upp för de mänskliga rättigheter som de rödgrönrosa säger sig värna. Det har funnits vetskap om de sexuella trakasserierna som pågått under ungdomsfestivalen. Men det är nu, sex månader senare, som händelserna når allmänhetens kännedom. Oavsett förövarens bakgrund ska händelser och incidenter av denna typ rapporteras. Ett brott är ett brott. Åtgärderna måste sättas in mot förövarna i stället för att som nu skapa segregation baserat på kön i Sveriges huvudstad.

Läs mer i artikeln här.

Stärk insatserna för ensamkommande flyktingbarn

12003369_961643230545822_4998228477488013394_nEnsamkommande barn och unga omfattas av kommunens ansvar och bör vara av högsta prioritet. Istället fokuserar den rödgrönrosa majoriteten att prioritera miljoner till transitboenden. Den rödgrönrosa majoriteten satsar miljoner på de som inte söker asyl i Stockholm eller som vistas olovligen i kommunen. Det är tyvärr tydligt att den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm brister i sitt politiska ledarskap och har inte förmåga att prioritera skriver Anna König Jerlmyr  i Stockholmdirekt. Läs hela artikeln här.

Flest dödsskjutningar i Stockholm

SVT har tagit fram siffror som visar på att antalet dödsskjutningar är mycket högre i svenska storstäder i jämförelse med andra nordiska storstäder. Under de senaste två och ett halvt åren har 21 personer skjutits ihjäl, bara i Stockholms län.

Anna vill se att större polisiära befogenheter ges för polisen att agera. I Oslo, Helsingfors och Köpenhamn har polisen större utrymme att göra visiteringar, spana och häkta än här i Sverige.

– I vissa av de stadsdelar där det sker skjutningar är det nästan som laglöst land och det klart att vi där behöver fler synliga poliser och ordningsvakter, säger Anna König Jerlmyr.

Se hela reportaget på SVT här.

Stockholms stad rasar i företagsklimat

Stockholms stad rasar i företagsklimat
I dag den 15 september presenterade Svenskt Näringsliv årets granskning av det lokala företagsklimatet. Siffrorna för Stockholmsregionen visar på en tydlig försämring, Stockholm har sjunkit från 22 till plats 48. Under Moderaternas tid vid makten i Stockholms stadshus så gjorde staden en resa från plats 132 år 2006 till plats 22 år 2014, en förbättring på hela 110 placeringar. Ett år har gått sedan den rödgrönrosa majoriteten kom till makten och redan är effekterna av deras politik tydliga för Stockholms företagsklimat.

– Stockholms ras i företagsrankning är tyvärr en logisk följd av den rödgrönrosa majoritetens politik. Vi har under året sett att majoriteten saknar en vision för att främja företag och jobb, hur majoriteten med ideologisk nit återkommunaliserar framstående välfärdsföretag vilket sprider oro bland de som har goda idéer eller vill investera i Stockholm, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

”Vi behöver en bättre plan mot extremism”

Anna König Jerlmyr, Oppositionsborgarråd och Ole-Jörgen Persson, vice ordförande, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd skriver på SvD debatt angående extremism.

”Stockholm behöver en tydlig och konkret handlingsplan mot radikalisering och extremism. Problemet är att den handlingsplan som tagits fram av Stockholms röd-grön-rosa majoritet är undermålig och baserat på politiskt tyckande framför kunskap, fakta och konkreta åtgärder.

Moderaterna vet att Sverige och Stockholm kan mer. Därför vill vi att Stockholm drar lärdom av våra nordiska grannar och påbörjar ett brett och omfattande arbete som inkluderar hela samhället, från myndigheter till det civila samhället.”

Anna König Jerlmyr i paneldebatt om den hållbara storstaden

Idag deltog jag i en paneldebatt i Almedalen om den hållbara storstadsregionen, som arrangerades av NCC. Förutom många spännande och utmanande diskussionsämnen så skulle också var och en av oss på två minuter ge vår vision för ett hållbart bostadsbyggande i framtidens storstadsregion.

I min vision om framtidens Stockholm har vi inget talangslöseri. Vi har vunnit slaget om talangerna. Som en av världens mest kunskapsintensiva regioner har vi lyckats med att attrahera, behålla och utveckla talanger. I framtidens Stockholm lär sig våra förskolebarn både programmering och mandarin. Inget barn behöver pendla från sin stadsdel för att där saknas bra skolor. Våra universitet och högskolor toppar listorna över världens bästa. MIT och Stanford har bestämt sig för att förlägga filialer i Stockholm och studenter från hela Sverige kan ta del av deras kursutbud via webben.

Det ska vara lätt att få sitt första jobb och sin första bostad i Stockholm. Då fungerar hyresmarknaden bättre utan svartkontrakt och det lönar sig att röra på sig. Det ska finnas en stor blandning av bostäder: hyresrätter, kollektivboende, ägarlägenheter, bostadsrätter till alla som har behov. Och det ska ta max två år från förslag till att bostaden är klar.

I framtidens städer är vi vårt eget kretslopp där vi tar tillvara allt avfall och skräp och omvandlar det till energi. Vi odlar på taken och tar oss fram via eldrivna bussar, cyklar och till fots. Människor jobbar både inomhus och i utomhusmiljöer anpassade för alla dem som vill sitta utomhus och jobba i det gränslösa arbetet. Buller har vi löst med ny teknik så det går att bygga var som helst och vi har också en helt ny stadsdel. På vatten. Framtidens stad förenar täthet med grönska, inte minst genom att våga bygga mer på höjden.

I framtidens Stockholm är det lika vanligt att chefen heter Mustafa som Sofia. Idag drivs vart fjärde nytt företag som startas i Stockholm av en person med utländsk bakgrund. I framtiden är det vartannat. Vi inser värdet av alla människor med utländsk bakgrund. Genom fler erfarenheter från andra länder kan vi skapa en filial till Kista, i Bangalore.

Med urbaniseringen blir städerna snart viktigare än nationalstaterna. Vi har stockholmsambassadörer och vår första utrikesminister som marknadsför staden i världen. Stockholm har blivit mer internationellt tillgängligt med att behålla Bromma och bygga ut Arlanda, och leder ligan av innovativa och hållbara städer.

Vi är helt enkelt den självklara staden såväl för 19-åringen som precis ska flytta hemifrån och börja studera, som för den indiske dataspecialisten som har fått erbjudande att komma till Stockholm. Stockholm är den magnet som andra städer i världen vänder sina blickar mot. Så ser min vision för Stockholm ut.

/ Anna König Jerlmyr, gruppledare och oppositionsborgarråd, Moderaterna i Stockholms stad

Akut socialt problem som måste lösas

Anna König JerlmyrNedan följer en replik från Anna König Jerlmyr på socialborgarrådet Ewa Larssons artikel i Svenska Dagbladet den 16/3:

Det är välkommet att Ewa Larsson (MP) tar initiativ för att nå en långsiktig lösning (16/3). Men vi måste samtidigt agera konkret för att på kort sikt avhjälpa problemen.

Antalet olagliga boplatser har på kort tid ökat kraftigt efter att de rödgrönrosa tog över makten och slutade arbeta mot olagliga boplatser. De befaras nu öka än mer inför sommaren. Samtidigt saknar kommuner verktyg för att upprätthålla lagen. Tyvärr blir MP svaret skyldig på vad de rödgrönrosa konkret tänker göra för att redan nu komma till rätta med den rådande situationen och förhindra att den förvärras.

Konkreta insatser i hemländerna är bra, men måste ske på ett sätt som är förenligt med lagstiftningen, som uttryckligen förbjuder kommuner att bedriva bistånd i utlandet. För att nå en långsiktig lösning är det viktigt att bygga upp arbeten, skolgång och yrkesutbildningar i hemländerna. En framkomlig väg är också att skapa samarbete med kyrkor och ideella föreningar för att skapa alternativ till tiggeri som försörjning, där fokus i arbetet utgår från hemlandet. Genom att varor tillverkade i hemländerna säljs här via nätet, företag eller frivilligorganisationer kan en förändring på gräsrotsnivå påbörjas.

Kommuner erbjuder tillfälligt stöd i Sverige, men regeringen måste ställa krav på länder som Rumänien och Bulgarien. Många EU-medborgare är här på grund av diskriminering och utsatthet. Vi kan inte heller acceptera att vissa människor får undantag från lagen och ges rätt att bosätta sig var som helst. De rödgrönrosa måste lämna oppositionsrollen, ta ansvar och agera för att lösa vad som är ett akut socialt problem här och nu.

Moderater har tagit initiativ med konkreta förslag för att lösa en situation som allt fler finner ohållbar och ge kommunerna verktyg för att upprätthålla lagen.

Vi är skyldiga både EU-medborgarna och väljarna att vidta verksamma åtgärder för att få en lösning som kombinerar hänsyn till socialt utsatta människor med berättigade krav på trygghet och ordning i det offentliga rummet.

ANNA KÖNIG JERLMYR (M)

oppositionsborgarråd Stockholms stad

Johanna Sjö, ny vice ordförande i Arbetsmarknadsnämnden besökte SIFA – Stockholms intensivsvenska för akademiker – på Åsö.

Johanna SjöBesöket inleddes med samtal med rektor Christina Rydén och en genomgång av de olika studievägarna och deras individuella förutsättningar och utmaningar.

SIFA är ett snabbspår in för studievana akademiker, där internationell kompetens som kommer till Stockholm ges förutsättningar att snabbt ta till sig svenska språket och komma i kontakt med yrkesverksamma inom det egna verksamhetsområdet.
Både Sveriges Ingenjörer och JUSEK finns med med mentorskap och samverkan, och KTH och lärarhögskolan integrerar de studerande så snart det går. Lärarfacken har inte kommit in ännu, men det vore väl utmärkt om både Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund kunde följa Sveriges Ingenjörers exempel här.
För Stockholms skolor är detta en fantastisk möjlighet – tänk hur svårt det är att få tag på lärare med yrkeserfarenhet och examen? Här gäller det att tänka lite vidare – och inte bara ta emot studenter i verksamhetsförlagd undervisning, utan även låta studerande på SIFA göra fältstudier, närma sig Stockholms skolor och se hur det fungerar ute i verksamheten på riktigt. Som jag gjorde idag. Det är alltid lättare att ta till sig information och utbildning när man kan relatera till hur det fungerar på plats.

iPhone Image F92AFD

Idag träffade jag mest pedagoger men även ingenjörer, ekonomer och jurister var där. Det var härligt att träffa kemi- och fysikläraren från Syrien med 20 år i yrket som nu jobbar på att snabbt läsa sig svenska i allmänhet och svenska för pedagoger i synnerhet så att han snart kan fortsätta undervisa. Någon månad på SIFA och redan fungerar språket riktigt bra. Men härligast var surret i korridoren – ett brus av dedikerade människor på väg mot sitt mål.

Liten faktaupplysning i slutet av detta långa inlägg – 49% av allaiPhone Image F92B05 SFI-studerande i Stockholm går in på översta nivån direkt. Visst finns det de som kommer med liten eller ingen grundutbildning alls och som har en lång väg att vandra. Men i Stockholm är de endast sex procent av alla som läser SFI.
Och de utbildade pedagoger jag träffade idag – som brinner för sitt lärarkall och som suger i sig svenska språket – kommer att vara en tillgång inom en mycket snar framtid.