Kategoriarkiv: Joakim Larsson

Låt Stockholm få undantag från byggreglerna

Anna König Jerlmyr och Joakim Larsson, moderaternas oppositionsborgarråd i Stockholm stad vill att Stockholm ska få undantag från byggreglerna. Läs hela artikeln i Brännpunkt, SvD.

Bostadskrisen gör sig mest gällande i Stockholm. Här är det som svårast för ungdomar och nyanlända som vill studera eller börja arbeta att få tag i en bostad. Trots att bostadsbyggandet i Stockholm de senaste åren kommit upp i de högsta nivåerna sedan 70-talet. Men det är inte tillräckligt. Köerna och efterfrågan har högre takt än bostadsbyggandet.

De fem konkreta förslagen som Moderaterna föreslår är:

1. Undantag från krav i plan- och bygglagen och ­Boverkets byggregler.

2. Undantag från överklagandeprocesser.

3. Undantag från att kommunerna måste hemställa till regeringen om att upphäva naturreservat.

4. Inför Stockholmsmodellen för att differentiera hyressättningen.

5. Stockholms bostadsbyggande måste bli ett riksintresse.

Minska bostadsbristen

 

Ja till ägarlägenheter

Planerna på att Tellus Tower ska säljas som ägarlägenheter stoppas av den rödgrönrosa majoriteten. Med tanken på Stockholms bostadsmarknad är det obegripligt att säga nej till en ny marknad för bostäder, som skulle komplettera den nuvarande marknaden. I Sverige är det bara villor som man äger på det här sättet men i Europa är det den här ägarformen som är rådande, säger Joakim Larsson (M) i Stockholmdirekt.

Joakim Larsson 1

 

Rödgrönrosa höjer bostadskostnaden för stockholmare

Innan valet lovade den rödgrönrosa majoriteten att inte höja tomträttsavgälderna under mandatperioden, nu bryter den rödgrönrosa majoriteten vallöftet och vill höja tomrättsavgälderna. Det innebär att den mark som Stockholms stad hyr ut till fastighetsägare kommer att bli dyrare, det drabbar enskilda stockholmare som får ökade bostadskostnader.

Oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M) befarar att de föreslagna höjningarna av tomträttsavgälderna blir väldigt kännbara för väldigt många.

– Att man ser över tomträttsavgälderna är fullständigt naturligt. Men det blir orimliga höjningar på kort tid om hela höjningen tas ut på tre år och direkt vid nyproduktion. Det vore rimligare om höjningen togs ut under minst en tioårsperiod, säger Joakim Larsson till DN Stockholm.

Moderaterna kommer att yrka på återremiss när förslaget behandlas i exploateringsnämnden.

– För oss är det också självklart att de som vill ska erbjudas att friköpa marken, säger Joakim Larsson.

Gör det lättare att skaffa den första bostad

Vi prioriterar ett första hem mer än nya naturreservat. Det måste byggas fler ettor i Stockholm, och åldersgränsen för att ställa sig i bostadskön bör sänkas till 16 år, skriver oppositionsborgarråden Anna König Jerlmyr och Joakim Larsson (M).

Bostadsbristen är stor i flera delar av landet men den är särskilt påtaglig i Stockholm. Den största gruppen nyinflyttade är unga människor under 30 år men många är också utlandsfödda. Jakten på ett förstahandskontrakt med rimlig hyra, eller möjligheten att köpa en lägenhet som student, nyinflyttad till Sverige eller ung person som endast varit yrkesverksam i ett par år, är i princip omöjliga. Den som ändå lockas till storstaden får räkna med att flytta runt mellan flera olika lägenheter med hyreskontrakt till ockerpriser, utan någon trygghet eller fast punkt i vardagen.

Oenigheten i regeringen om hur bostadsbristen ska lösas råder även lokalt i Sveriges mest folkrika kommun, Stockholm. Idag står över en halv miljon människor i regionens bostadskö, samtidigt som styrande politiker försenar tusentals nya hem för människor. Förklaringen är att S har svårt att regera ihop med MP, som hellre prioriterar naturreservat än att bygga bostäder i en stad. På grund av oenigheten bordläggs eller stoppas tusentals nya bostäder och handläggningstiderna har på ett år ökat med sex månader för nya detaljplaner.

Läs hela artikeln på Stockholm direkt.

Anna och Joakim

Inga skarpa förslag från S i Stockholm

Joakim Larsson moderat stadsbyggnadJoakim Larsson (M) svarar Veronika Palms (S) artikel om att S tappar verklighetsförankring och behöver göra mer. Hårt trängda av den senaste tidens opinionsundersökningar, där S noterar historiskt låga siffror, och där det finns all anledning att utgå från att opinionsstödet är än lägre i storstäderna, kan man ana desperationen. Några skarpa förslag återfinns icke. Ej heller någon förklaring till hur den nuvarande socialdemokratiska politiken skall klara av att bygga Stockholm starkare. Läs hela artikeln i SvD Brännpunkt.

 

Motion: Om renovering av obelisken på Slottsbacken

Lars Epstein i DN Stockholm uppmärksammar Joakim Larssons (M) motion om att kommunstyrelsen ska skyndsamt klargöra hos regeringen om att Statens fastighetsverk skyndsamt skall vidta nödvändiga renoveringsåtgärder på Obelisken på Slottsbacken. I några år har Obelisken prytts med skylten ”rasrisk” eftersom varken staden eller staten är överens om vem som har ansvar för statyn.

 

- Bygg 5 000 bostäder i Rinkeby, Tensta, Spånga och Bromsten

Den stora bostadsbristen i Stockholm ger längre kötider för hyresrätter. För tio år sedan behövde man stå ungefär tre år i Bostadsförmedlingens kö för att få en vanlig hyresrätt i Tensta eller Rinkeby. Nu har den genomsnittliga kötiden vuxit till över åtta år i Tensta och Rinkeby, och omkring tio år i Akalla och Husby skriver Mitti och frågade Joakim Larsson (M) om hur byggtakten ska öka även att  Moderaterna vill minska bostadsbristen och ta ett helhetsgrepp och bygga 5 000 bostäder i de ”mellanrum” som finns mellan Rinkeby, Tensta, Spånga och Bromsten.

– När vi hade makten ökade vi byggtakten i Stockholm till samma höga nivåer som på 1970-talet. Nu säger den rödgrönarosa majoriteten nej till alltför många bostadsprojekt. Den nuvarande majoriteten har gett de kommunala bostadsbolagen en gräddfil till nya markanvisningar och borde släppa in fler privata aktörer som vill bygga hyresrätter, säger Joakim Larsson.

Läs hela reportaget här.

 

Joakim Larsson 1

Den rödgrönrosa majoritetens lånefest…

1 miljard i månaden

Under årets näst sista budgetfullmäktige den 30 november ställde vi den rödgrönrosa majoriteten till svars för tertitalrapport 2, stadens officiella granskning, som visar att majoriteten endast når hälften av sina mål i budgeten för 2015 samt tvingas höja lånetaket.

Granskningen visar också ett underskott på cirka 150 miljoner kronor inom äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen och ekonomiskt bistånd. Sex av 14 stadsdelsnämnderna bedömer att de inte kommer att uppnå målen med en tillräcklig stor andel förskollärare av antalet anställda. Vilket riskerar leda till att barngrupperna i förskolan kommer att öka. Dessutom har sjukfrånvaron bland kommunens anställda i facknämnderna och stadsdelsnämnderna ökat, särskilt bland kvinnor. I bostadsbristens Stockholm har målen om bostadsbyggandet endast uppnåtts till en dryg sjättedel när en månad av året återstår.

Läs mer om gårdagens fullmäktige i Stockholmdirekt. 

Uppdatering: Bostadskartan

71 Studentbostäder i Vinsta

Kartan med den rödgrönrosa majoritetens bostadsstopp kräver ständigt nya uppdateringar. Senast den 26 november så bordlades 71 nya studentlägenheter. Stockholm behöver fler studentlägenheter inte färre, majoritetens oförmåga att bygga hotar staden utveckling.

– Väldigt onödigt. Ett ja skulle innebära att man i princip kan börja bygga direkt. Men de rödgröna fortsätter förskjuta enkla ärenden. Det här är det 31:a ärendet de bordlägger i år, säger Joakim Larsson (M), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Läs mer om de bordlagda studentbostäderna i Stockholmdirekt.

Ombyggnationer av Sturegallerian

Joakim Larsson moderat stadsbyggnadFastighetsägaren, Adia, planerar ombyggnationer för Sturegallerian. Tanken är att planerna ska påbörjas år 2017. Som förslaget är utformat för närvarande skulle det innebära oacceptabelt stora ingrepp i kvarteret, med rivning av bland annat Freys hyrverk. Omfattningen av åtgärdernas betydelse har visat sig vara betydligt större än vad som först framkom. Nu har förslaget precis varit på samråd och det är därför rätt läge att sätta ned foten kring vilka åtgärder som är rimliga, och vilka som inte är det.

– En utveckling av kvarteret är som helhet givetvis positivt och det finns ett antal förtjänster i förslaget. Bland annat att återställa och öppna upp marmorhallarna och att knyta ihop tunnelbanan med Sturegallerian. Vi skulle också gärna se fler nya bostäder, men inte mot Humlegårdsgatan där de kan komma i konflikt med nöjesetablissemanget. Ett bättre alternativ vore att se över möjligheten att ordna bostäder i det parkeringshus som föreslås rivas, säger oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M).

Läs mer om ombyggnationerna av Sturegallerian i DN.