Kategoriarkiv: Parkering

S vill stoppa boendeparkeringar i Stockholm

s-vill-stoppa-din-boendeparkering

– Vi är medvetna om miljöpartiets ambition att få bort alla bilar från Stockholms innerstad, men vad gör Socialdemokraterna? Vad tycker de? Nu får stockholmarna betala för socialdemokraternas bristfälliga ledarskap. Det är inte acceptabelt att låta stockholmarna stå för notan, varken med plånböckerna eller genom att få ett krångligare vardagsliv. Det ska vara enkelt att vara stockholmare, säger oppositionsborgarrådet Cecilia Brinck (M) till lokaltidningen Mitti.

Protester mot parkeringsstrategin

Enligt det nya förslaget kan de som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade komma att betala för sina parkeringsplatser. Och under eftermiddagen samlades medlemmar från Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, DHR, och handikappförbundet, HSO, utanför Stadshuset för att protestera.

– Om de inte tänker invänta kommunfullmäktiges beslut innan de verkställer sina planer, eller utreda vilka konsekvenser deras beslut får så tolkar jag det som att de struntar i grundläggande element i ett demokratiskt system, säger Cecilia Brinck till Stockholmdirekt.

Även Mitt i Bromma tar upp att nu är det slut med gratisparkeringar i Bromma.

Cecilia Brinck parkeringsstrategi

Om parkeringsstrategin: Innerstadslösningar i ytterstaden

Bekämpa buller och utsläpp, inte bilen. Det skriver sju Moderatpolitiker i Stockholm som anser att de nya rödgrönrosa parkeringsprinciper slår för hårt mot vanliga stockholmare.

”Den rödgrönrosa majoriteten har beslutat den 14 april om stora förändringar i stadens parkeringsprinciper. Det innebär bland annat att avgifterna höjs kraftigt i innerstaden, att avgifter kommer införas i ytterstaden samt att rörelsehindrade personer med särskilt parkeringstillstånd och MC-parkeringar, kommer att avgiftsbeläggas.

Majoriteten skriver bland annat att ”gatumarken inte räcker till för att allt ska finnas överallt utan vi måste välja och välja bort”. Detta trots att gatumarken i ytterstaden på de allra flesta håll mer än väl räcker till.

Man måste därför fråga sig vad den egentliga motiveringen för avgifter i ytterstaden är. Läs hela artikeln i Stockholmdirekt.

 

Den nya parkeringsstrategin försvårar för människor

Cecilia Brinck, moderaternas oppositionsborgarråd som även är vice ordförande i trafiknämnden intervjuas av MC-folket. Den föreslagna parkeringsstrategin föreslår bland annat att mc-parkeringar ska avgiftbeläggas med 10 kronor per timma, för en vanlig pendlare handlar det om en extra månadskostnad på 2000 kr. 

Cecilia Brinck menar att MC-cyklar är ett smart och smidigt sätt att ta sig fram på, då de inte tar så mycket plats och är hyfsat bränslesnåla och fungerar väldigt bra för väldigt många människor i en tät stadsmiljö.

MC folket Cecilia

 

 

Moderaterna kritiska till förslaget om ny parkeringsstrategi i Stockholms stad

I förra veckan presenterade den rödgrönrosa majoriteten, med trafikborgarrådet Daniel Helldén i spetsen, ett förslag på ny parkeringsplan. I korthet innebär förslaget följande:

  • Boendeparkeringen i innerstaden höjd från 900 till 1100 kronor i månaden
  • Boendeparkering införs i stora delar av när- och ytterförort med 3-500 kronor i månaden
  • Timparkering införs i ytterstaden
  • Tiderna för avgiftsbeläggning i innerstaden förslängs från dagens 9-17 till 7-19 på vardagar samt avgiftbeläggning på helgerna
  • Avgift för handikappsparkering införs

Motiveringen från majoriteten är att vi behöver minska bilåkandet, förbättra luften, minska buller och öka framkomligheten.

Moderaterna är kritiska till dessa förändringar som försvårar människors vardag samtidigt som det inte finns några konkreta förslag på var bilarna ska ta vägen. Det är uppenbart att majoritetens ambition med förslaget är avskräcka människor från att köra bil, något som visar på en bristande förmåga att förstå att många människor är beroende av bilen för att få vardagen att gå ihop.

I huvudsak är det de boende i när- och ytterförort som drabbas hårdast eftersom de är mest beroende av bilen för att kunna transportera sig. Förslaget om att höja boendeparkeringen i innerstaden med 25 procent och införa en avgift på 500 kr i ytterstaden blir, förutom skattehöjningen, en ytterligare kostnad för stockholmarna. Det är också en betydligt kraftigare höjning än vad t ex den hårt kritiserade höjningen av SL-taxan som är på 100 kronor.

Vi anser att majoriteten har gått in i detta förslag med helt fel ingångsvärden. Vi delar prioriteringarna om att trafik i rörelse ska prioriteras framför stillastående trafik vilket kan motivera att kantstensparkeringar ibland försvinner men då är vår absoluta uppfattning att de måste ersättas, förslagsvis i en garagelösning. Vidare är det också prioriterat att påskynda projekteringen av den östliga förbindelsen då den kommer att bidra till mindre trängsel i Stockholms innerstad, något som i sig kommer att öka framkomligheten för andra prioriterade trafikslag.

Vi anser dock inte, till skillnad från majoriteten, att politikers uppgift är att göra det svårare för människor – tvärtom. Vi anser att fokus bör ligga på att bekämpa utsläppen och bullret snarare än att bekämpa bilen som sådan. Därmed kommer vi också att reservera oss mot förslaget till ny parkeringsstrategi.