Kategoriarkiv: Den rödgrönrosa majoriteten

Rädda Liljeholmsbadet

Moderaterna vill rädda Liljeholmsbadet genom att sälja det. Badet behöver en rejäl renovering som skulle kosta väldigt mycket för staden. Nu har Moderaterna fått gehör för sitt förslag och samtliga partier står bakom detta. Henrik Sjölander, moderaternas gruppledare i fastighetsnämnden uttalar sig i SVT om detta. 

Företagsklimatet i Stockholm rasar

foretagsklimatet-stockholm-2016

 

Företagsklimatet i Stockholms stad rasar i Svenskt Näringslivs årliga rankning. Enligt Stockholms företagare är kommunpolitikers attityder till företagande en anledning till raset i den sammanlagda bedömningen. Finansborgarrådet Karin Wanngård är inte alls bekymrad över detta.

– Det lokala företagsklimatet är en avspegling av det politiska ledarskapet. Raset innebär så mycket mer än en position på en lista, det innebär att tusentals ungdomar och nyanlända får svårare på sikt att få det första jobbet, säger Anna König Jerlmyr (M) till Stockholmdirekt.

(S)löseriet: 26 mkr i ränktekostnader om året

De markförsäljningar som skulle finansiera Tele2 arena har inte gjorts, trots att byggbeslutet togs för sju år sedan. Den rödgrönrosa majoritetens passivitet kostar 26 miljoner kronor om året i räntor.

– Vi kastar bort pengar. Det är helt onödiga räntekostnader som drabbar skattebetalarna. Jag vänder mig emot att det tar så vansinnigt lång tid med försäljningen och att den styrande majoriteten tar så lätt på det, säger Peter Jönsson till DN Stockholm.

Nej till könsseparerade fritidsgårdar

Den rödgrönrosa majoriteten vill hellre ha enkla lösningar än att arbeta med grundproblemet – värdegrunden. Moderaterna är starkt kritisk till fritidsgård för tjejer. Ole-Jörgen Persson (M) menar att lösningen på problemet dock inte bör vara att skapa en speciell fritidsgård som riktar sig främst till tjejer.

– Vi ska inte ha skattefinansierade aktiviteter som separerar könen. De verksamheter vi har ska vara öppna för alla och utformade så att alla känner sig välkomna och trygga, säger Ole-Jörgen Persson (M).

– Vi har haft en positiv utveckling på Blå huset. Tidigare var det många äldre killar där som inte skulle vara där. Men det har varit en hård kamp. Visst är det lättare att öppna nya verksamheter än att försöka lösa situationen på de vi har, säger Ole Jörgen Persson till SVT. 

Stockholm måste fungera – värnar stabila offentliga finanser för att trygga att framtidens välfärd

Idag antas årsredovisningen 2015 i Stockholms stads fullmäktige, ytterligare ett år med den rödgrönrosa majoriteten visar underskott i äldreomsorgen, brist på förskolelärare samt nya rekord i andel klotteranmälningar. Priset för den rödgrönrosa politiken? 3 600 kronor mindre i hushållskassan per år för en genomsnittlig Stockholmsfamilj och 1 miljard i månaden som lånas i stadens namn.

Läs oppositionsborgarrådets Joakim Larsson artikel i Stockholmdirekt.

Joakim Larsson 1

 

 

Stadens toalettfiasko

I augusti 2014 avtalade Stockholms stad med en leverantör om att leverera 70 stycken offentliga toaletter och 70 stycken cykelpumpar under tio år som skulle vara avgiftsfria och kunna användas av både stockholmare och besökare. På grund av diverse problem och komplikationer har endast en toalett och inte en enda cykelpump levererats hittills.

Cecilia Brinck kommentarerar att den rödgrönrosa majoriteten måste staden utdöma vite och ha en åtgärdsplan för hur och när toaletterna och cykelpumparna finns på plats. Det har gått över ett år nu och det är märkligt att den rödgrönrosa majoriteten inte har agerat kring detta. Läs reportaget på DN och SVT.

#Slutatafsa

Anna König JerlmyrVi moderater kommer aldrig acceptera att vi skapar ett samhälle där män och kvinnor skiljs åt. Under den senaste veckan har media rapporterat om sexuella trakasserier på kvinnor i Eriksdalsbadet och under ungdomsfestivalen We Are Stockholm. Händelserna har pågått under en längre tid utan några konkreta åtgärder. I Eriksdalsbadet har lösningen varit att könsseparera bubbelpooler sedan en vecka tillbaka – porta sexualförövarna istället!

Gör om, gör rätt och stå upp för de mänskliga rättigheter som de rödgrönrosa säger sig värna. Det har funnits vetskap om de sexuella trakasserierna som pågått under ungdomsfestivalen. Men det är nu, sex månader senare, som händelserna når allmänhetens kännedom. Oavsett förövarens bakgrund ska händelser och incidenter av denna typ rapporteras. Ett brott är ett brott. Åtgärderna måste sättas in mot förövarna i stället för att som nu skapa segregation baserat på kön i Sveriges huvudstad.

Läs mer i artikeln här.

Moderaterna kritiska till förslaget om ny parkeringsstrategi i Stockholms stad

I förra veckan presenterade den rödgrönrosa majoriteten, med trafikborgarrådet Daniel Helldén i spetsen, ett förslag på ny parkeringsplan. I korthet innebär förslaget följande:

  • Boendeparkeringen i innerstaden höjd från 900 till 1100 kronor i månaden
  • Boendeparkering införs i stora delar av när- och ytterförort med 3-500 kronor i månaden
  • Timparkering införs i ytterstaden
  • Tiderna för avgiftsbeläggning i innerstaden förslängs från dagens 9-17 till 7-19 på vardagar samt avgiftbeläggning på helgerna
  • Avgift för handikappsparkering införs

Motiveringen från majoriteten är att vi behöver minska bilåkandet, förbättra luften, minska buller och öka framkomligheten.

Moderaterna är kritiska till dessa förändringar som försvårar människors vardag samtidigt som det inte finns några konkreta förslag på var bilarna ska ta vägen. Det är uppenbart att majoritetens ambition med förslaget är avskräcka människor från att köra bil, något som visar på en bristande förmåga att förstå att många människor är beroende av bilen för att få vardagen att gå ihop.

I huvudsak är det de boende i när- och ytterförort som drabbas hårdast eftersom de är mest beroende av bilen för att kunna transportera sig. Förslaget om att höja boendeparkeringen i innerstaden med 25 procent och införa en avgift på 500 kr i ytterstaden blir, förutom skattehöjningen, en ytterligare kostnad för stockholmarna. Det är också en betydligt kraftigare höjning än vad t ex den hårt kritiserade höjningen av SL-taxan som är på 100 kronor.

Vi anser att majoriteten har gått in i detta förslag med helt fel ingångsvärden. Vi delar prioriteringarna om att trafik i rörelse ska prioriteras framför stillastående trafik vilket kan motivera att kantstensparkeringar ibland försvinner men då är vår absoluta uppfattning att de måste ersättas, förslagsvis i en garagelösning. Vidare är det också prioriterat att påskynda projekteringen av den östliga förbindelsen då den kommer att bidra till mindre trängsel i Stockholms innerstad, något som i sig kommer att öka framkomligheten för andra prioriterade trafikslag.

Vi anser dock inte, till skillnad från majoriteten, att politikers uppgift är att göra det svårare för människor – tvärtom. Vi anser att fokus bör ligga på att bekämpa utsläppen och bullret snarare än att bekämpa bilen som sådan. Därmed kommer vi också att reservera oss mot förslaget till ny parkeringsstrategi.