Kategoriarkiv: Trygghet

Respekten för rättsväsendet måste återupprättas i Sveriges förorter

Dygnet runt cirkulerar det sex poliser kring Järva, som ska täcka bland annat Husby, Tensta och Rinkeby. Mot dem står 800 yrkeskriminella som dagligen försörjer sig på kriminalitet, exempelvis inbrott eller smash-and-grabs.

Ska respekten för rättsväsendet återupprättas i Sveriges förorter måste de unga männen känna att det finns konsekvenser. Delvis är poliserna i yttre tjänst alldeles för få för att kunna göra tillräckligt med ingripanden, och delvis är straffen vid lagföring för låga

Ett konkret exempel är en polis som blev utsatt för sparkar mot ansiktet av en 19-åring, som senare blev dömd till skyddstillsyn. Är man vuxen nog att sparka en polis i ansiktet, då är man vuxen nog att få fängelsestraff, skriver Benjamin Dousa i Aftonbladet.

Benjamin Dousa

Våldet syns inte i plånboken

Regeringen beslutade den 28 januari 2016 att ge kommuner och landsting möjligheten att rekvirera medel för att utveckla arbetet mot våld i nära relationer. Stockholms stad fördelar medlen för stadsdelsnämnderna samt socialnämnden. Förvaltningen föreslår att förvaltningschefen ges delegation från nämnden att fördela medlen enligt fördelningsnyckeln för ekonomiskt bistånd, då det saknas en fördelningsnyckel för våld i nära relationer.

Andréa Ström, vice ordförande i Socialnämnden anser inte att det finns ett samband mellan ekonomiskt bistånd och våld i nära relationer. Moderaterna kommer att återremittera ärendet med anledning till att en kartläggning för våld i nära relationer bör initieras och att fördelningen av medlen borde snarare utgå från en sådan kartläggning än grundat på inkomst eller uppbärande av ekonomiskt bistånd. Läs hela artikeln i DN Stockholm.

AndreaStröm

Har lokala S och MP-politiker en annan måttstock än Alice Bah Kuhnke?

Snart har det gått fem månader sedan jag krävde av majoriteten i Stockholms stad, ledd av Karin Wanngård (S), att återta beslutet om separata badpooler. Ingenting har hänt sedan dess. I förra söndagens Agenda slog demokratiministern Alice Bah Kuhnke (MP) fast att ”vi ska inte ha separata badtider mellan män och kvinnor på badhus”.

Jag delar till fullo Bah Kuhnkes åsikt om att det är viktigt att inte ge efter och backa från de segrar som Sverige gjort för jämställdheten. Därför är det mycket oroande att en rad kommuner, där Miljöpartiet sitter med och styr, är på väg eller redan har genomfört separata badtider. Även i Stockholms stad har den rödgrönrosa majoriteten gett efter och infört separata badpooler, skriver Anna König Jerlmyr i Aftonbladet.

150129_AnnaKonig_V2A2279-624x889

Prioritera en trygg och snygg stad

Cecilia Brinck (M), oppositionsborgarråd säger till DN Stockholm att nedskräpningen i Stockholm har blivit värre, staden har blivit sämre på att sköta städningen och majoriteten visar inte lika stora ambitioner att hålla staden ren. Lokala ordningsvakter borde ges befogenhet för att kunna hantera dessa typer av brott har Moderaterna tidigare föreslagit.

DN Stockholm har även skrivit att de som arbetar med att städa undan skräpet och polisen delar ut färre böter för nedskärpning varje år. Läs hela artikeln här.

Cecilia Brinck

Moderaterna kräver insatser för att öka tryggheten för lokala företagare

Med anledning av Stockholms Handelskammars rapport Brottsplats Stockholm – Kriminaliteten hämmar affärerna. Kräver nu Moderaterna insatser för att öka tryggheten för lokala företagare. Rapporten lyfter upp att företagsklimat och kriminalitet idag behandlas som två separata frågor, trots att brottsligheten har en direkt inverkan på företagens ekonomi, service och utbud. Särskilt i Skarpnäck är det särskilt talande, där uppger minst hälften av de tillfråga­de företagarna att utbudet påverkats negativt. I andra ytterstadsområden är det 17 procent.

Kristina Lutz, vice ordförande i Skarpnäck stadsdelsnämnd kommenterar i Stockholmdirekt att lokala företagares trygghet ska prioriteras med hjälp av fler lokalt förankrade poliser, kameraövervakning och bättre belysning. Läs hela artikeln i Stockholmdirekt.

öka tryggheten för lokala företagare

 

Fler trygghetskameror i Rinkeby och Tensta

Polisen vill sätta upp kameror i Rinkeby och Tensta i Stockholm. Inför kvällens möte i stadsdelsnämnden vill Moderaternas gruppledare i stadsdelsnämnden Rinkeby-Kista, Benjamin Dousa att politikerna stödjer polisens ansökan. Benjamin menar att fler trygghetskameror ökar tryggheten för Rinkebyborna, och finns även väldigt många Rinkebybor som kommer frågar varför det inte finns kameraövervakning. Så för oss moderater är det naturligt att backa upp det förslaget som polisen gick fram med, dessutom blir det lättare att hitta vittnen. Benjamin menar även att det blir lättare att förebygga våld och brott och förenklar polisens dagliga arbete.

S, V, MP och FI är inte överens om förslaget som Polisen önskar för att underlätta sitt arbete. Läs mer om detta i P4 Stockholm.

Benjamin Dousa

Öka tryggheten i Spånga-Tensta

Ole-Jörgen Persson, vice ordförande i stadsdelsnämnden Rinkeby-Tensta svarar på Miljöpartiets debattartikel som menar att trygghetskameror är verkningslösa.

”Det finns ingen som påstår att kameraövervakning skulle vara det enda som minskar kriminaliteten och ökar tryggheten. Däremot är kameraövervakning en viktig del i arbetet med att öka tryggheten för medborgarna i vår stadsdel”, skriver Ole-Jörgen Persson (M).

Awad Hersi och Miljöpartiet fortsätter sitt korståg mot utökad kameraövervakning i Spånga-Tensta. Han är inte bara emot kameror. Hans parti vill heller inte ha fler poliser eller strängare straff. Då blir det inte så mycket kvar av konkreta åtgärder för att minska brottsligheten. I stället blir det ett fromt önskemål om att fler mötesplatser, mer demokratipengar och någon enstaka graffitivägg ska lösa problemen.

I bästa fall är det naivt. I grunden är det aningslöst.

Det finns ingen som påstår att kameraövervakning skulle vara det enda som minskar kriminaliteten och ökar tryggheten. Däremot är kameraövervakning en viktig del i arbetet med att öka tryggheten för medborgarna i vår stadsdel. Kameror ökar människors upplevda trygghet och bidrar till att öka polisens förmåga att klara upp brott. Ser man dessutom till de tunnelbanestationer som har kameraövervakning har brottsligheten där minskat med 25 procent. Detta är fakta.

Läs hela artikeln på Stockholmdirekt.

Ole-Jörgen Persson

 

Anna Kinberg Batra och Anna König Jerlmyr besöker Sergels torg

AKB och AKJBild lånad från Expressen (Niklas Svensson)

– Sergels torg är inte en plats för våra 14-åringar att hänga på under kvällarna, konstaterar Ungdomsjourens chef Mikael Jeppson. Under onsdagsmorgonen berättade han för Moderatledaren Anna Kinberg Batra och hennes partikamrat Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd i Stockholm, om arbetet som utförs av ett tiotal socialsekreterare i samarbete med polisen. Läs hela reportaget på Expressen.