Etikettarkiv: Arbetsmarknad

Johanna Sjö på garagesafari

Under tisdagen den 26 maj var Johanna Sjö, vice ordförande i Arbetsmarknadsnämnden och styrelseledamot i Stockholms Parkering AB, på garagesafari i Stockholm.

iPhone Image 8B94A2

Oväntade utgångar, skyddsrum med snabba trappor och medarbetare i hjärtat av city.

iPhone Image 8B94BE

P-snurran på Rörstrandsgatan, Vattu, Gallerian, Slussen med flera garage var väldigt roligt och spännande att se. Strandbergsdäcket inspirerar verkligen. P-däcket stod klart för den första bilen i början av juli 2000.

iPhone Image 8B9490
Stradbergsdäcket på Strandbergsgatan

– Det är utmärkt med fakta och besök på plats för att vara rustad inför kommande styrelsmöten i Stockholms Parkering AB, avslutar Johanna Sjö.

Socialdemokraternas löftesbrott – vem i majoriteten håller i styrårorna?

150129_AnnaKonig_V2A2279Sedan regeringen tillträdde har det ena vallöftet efter det andra brutits. Stefan Löfven och hans regeringskollegor har dragits med en svekdebatt under större delen av deras korta tid i Rosenbad. Socialdemokraternas löftesturné under valrörelsen där de lovade allt till alla slår nu tillbaka mot skattebetalarna. Läget är likartat i det numera S-ledda Stockholms stad. Vänstermajoriteten i Stadshuset har inte ens uppfyllt hälften av de löften som Socialdemokraterna ställde ut innan valet. Det handlar bland annat om studentbostäder, traineejobb och en regional pakt för att alla länets kommuner ska höja ambitionerna för bostadsbyggande. Inget av löftena har uppfyllts och besluten finns inte heller med i stadens budget.

Socialdemokraterna i Stockholms stad presenterade under valrörelsen sitt program ”100 dagar av förändring”. Detta utspel bestod av en lång rad olika reformer och beslut som Socialdemokraterna lovade sina väljare att genomföra de första 100 dagarna om de fick makten i Stockholms stad. Nu har 100 dagar gått en granskning av Moderaterna i Stadshuset visar det att inte ens hälften av deras löften är uppfyllda.

Deras löften om att införa traineejobb för unga i äldreomsorgen har inte blivit av och inte heller har deras utlovade program för studentbostäder påbörjats. Socialdemokraterna lovade allt till alla innan valet, men nu står det klart att det är stockholmarna som får betala priset för detta löftesmaraton.

Vänstermajoritetens oenighet har resulterat i att viktiga beslut skjutits upp och förhalats, ofta med stora kostnader för stockholmarna. Den absolut största notan är Förbifarten som hamnade på 170 miljoner kronor. Konfliktytor såsom Förbifart Stockholm, Bromma flygplats och Slussen visar starkt på att vänstermajoriteten är svårt splittrad i viktiga framtidsfrågor för både Stockholm och hela Sverige.

Socialdemokraternas uppenbara svårigheter med att regera staden är allvarligt för Stockholms möjlighet att växa och utvecklas. Om Socialdemokraterna redan i inledningen av sitt maktinnehav i Stadshuset är så tyngda av majoritetens splittring och oenighet att de inte ens kan uppfylla sitt eget 100-dagarsprogram, hur ska de då mäkta med att hantera Stockholms utmaningar kommande år? Med en så bristfällig regeringsduglighet, hur kommer Socialdemokraterna tillsammans med sina koalitionspartier att klara av oförutsedda kriser och händelser? Splittring, oenighet och förhalande är ett svek mot väljarna och Stockholm.

Regeringens höjda skatter i kombination med vänstermajoriteten i Stockholms oförmåga att hantera viktiga framtidsfrågor kommer att slå hårt mot svenska skattebetalare. För att Stockholm ska fortsätta att växa och vara en tillväxtmotor för hela Sverige behövs en handlingskraftig majoritet i staden och en nationell politik som skapar förutsättningar för jobb, företagande och tillväxt.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet: S vallöften första 100 dagarna

Anna König Jerlmyr (M) oppositionsborgarråd Stockholm stad

 

Alliansen besökte Bromma flygplats

Igår besökte den moderata kommunfullmäktigegruppen tillsammans med de övriga allianspartierna Bromma flygplats för att informera sig om betydelsen av flygplatsen samt vilka effekter en eventuell nedläggning skulle få. På plats träffade vi Swedavias VD Torborg Chetkovich, och Brommas flygplatsdirektör Peder Grunditz som dels berättade om Swedavias övergripande verksamhet samt om Bromma flygplats specifikt.

11156114_10153304448737754_2270129410879344918_n

Det var ett intressant besök där vi fick bekräftat att Bromma flygplats är av betydelse för såväl Stockholms utveckling som för hela Sveriges tillväxt. Idag är 60 procent av resenärerna på Bromma flygplats hemmahörande på annat håll än Stockholmsområdet samtidigt som 70 procent av alla resor är affärsrelaterade. Det visar på vilken betydelse Bromma flygplats har för att skapa nya arbetstillfällen i hela Sverige. Detta bekräftas också av den undersökning som Handelshögskolan i Jönköping och teknikkonsultföretaget WSP genomförde för ett par år sedan och som visar på att omkring 24 000 jobb är direkt hotade om Bromma flygplats läggs ned varav 18 000 av dessa jobb finns utanför Stockholmsområdet.

Därtill framhölls också vikten av Bromma flygplats för att Stockholm ska vara en attraktiv stad för större företag att vilja etablera sig. Stockholm är idag är den åttonde staden i världen mätt i antal globala huvudkontor och har idag fler globala huvudkontor än vad Norge, Danmark och Finland har gemensamt. Dessa företag är viktiga dels för att de genererar arbetstillfällen och dels för att de ökar regionens attraktionskraft. En så utpräglad huvudkontorsekonomi är synnerligen beroende av goda förbindelser med omvärlden, vilket ytterligare understryker betydelsen av Bromma flygplats.

IMG_0061   11025751_10153304448617754_4641644176054074078_n

I samband med besöket så lämnade en enig allians in en motion till kommunfullmäktige där staden uppmanas att dels hemställa hos regeringen att avbryta utredningen om att lägga ner Bromma flygplats och dels uppdra åt stadens berörda nämnder att genast avbryta all pågående planering för att bygga bostäder på Bromma flygplats. Motionen i sin helhet kan du läsa här.

Intervju i mPodden

Den här veckan intervjuad Michael Anderberg, som driver den största fristående moderata poddradion, Anna König Jerlmyr. Diskussionen handlade om situationen med EU-migranter och de växande boplatserna runtom i Stockholm, den nationella arbetsgruppen ”Ett modernt yrkesliv, ett tolerant och jämställt Sverige” samt jämställdhet, dels i allmänhet och dels på den svenska arbetsmarknaden.

Ni kan lyssna på inslaget här: Intervju med Anna König Jerlmyr

IMG_0737.JPG

 

König Jerlmyr (M): Vänstermajoriteten försvagar Stockholms starka position

Årsredovisningen 2014 för Stockholms stad är nu klar. Den visar på en mycket god ekonomisk situation där kommunkoncernen gör ett överskott på drygt fyra miljarder och staden gör ett överskott på knappt tre och en halv miljard kronor. Det visar att den skattehöjning för alla inkomstgrupper som vänstermajoriteten inledde mandatperioden med var helt onödig.

Argumentet att en skattehöjning var nödvändig för att säkra välfärden håller inte. I och med att Stockholm under flera år haft en stark ekonomisk situation finns möjligheter att satsa utan att höja skatten. Till exempel satsade Alliansen dubbelt så mycket på skolan 2014 än vad vänstermajoriteten gör i sin första budget.

- Alliansen har lämnat ett bra resultat bakom sig. Dock ser vi nu att vänstermajoriteten tar staden i helt fel riktning. Flera stadsdelsnämnder uppger att de inte kommer kunna uppfylla målet om barngruppernas storlek, målet om andelen personer som uppbär ekonomiskt bistånd bedöms missas och sjukfrånvaron kommer att bli högre än vad målen anger, säger Anna König Jerlmyr (M), gruppledare och oppositionsborgarråd.

Samtidigt visar bedömningarna i avstämningsärendet att måluppfyllelsen och kostnadskontrollen avseende byråkrati och administration brister. Administrationens andel av kostnaderna minskar inte längre utan ökar nu.

- Den sammantagna bilden blir en majoritet som har övertagit en stark ekonomi men som helt saknar förmåga att prioritera, styra mot uppsatta mål och komma överens internt. Det kan inga skattehöjningar avhjälpa, säger Anna König Jerlmyr (M).

Alliansens sista år i majoritet kan visa på flera framgångsrika exempel inom olika politikområden. Beslut har fattats om nio nya tunnelbanestationer och 78 000 nya bostäder. Finansiering för en tionde ny tunnelbanestation i Älvsjö har säkerställts. De höjda bostadsbyggnadsmålen nås – med bland annat över 8 000 studentlägenheter i godkända eller pågående detaljplaner och den högsta bostadsbyggnadstakten sedan 1970-talet. Alliansen har i åtta år arbetat medvetet och strategiskt med att utveckla ytterstaden, där långsiktiga mål har kombinerats med konkreta handlingar i nutid. Andelen personer beroende av ekonomiskt bistånd är den lägsta sedan 1982 och märkbart lägre än i Göteborg och Malmö.

- Självklart återstår flera utmaningar för att förbättra Stockholm. Men starka finanser är en förutsättning för att kunna satsa på de områden som behöver utvecklas. Därför är vi stolta över att vi 2014 lämnade över en stad med välskött ekonomi och välfungerande verksamheter till vänstermajoriteten, avslutar Anna König Jerlmyr (M), gruppledare och oppositionsborgarråd.

Viktigt med sommarjobb åt unga

Stockholms stad har under Moderaternas och Alliansens styre satsat stort på ungdomars sommarjobb. Varje sommar har antalet sommarjobb ökat och rekordmånga ungdomar sommarjobbar. Sommaren 2014 erbjöds 6 600 ungdomar ett sommarjobb varav 6200 tackade ja och anställdes i stadens förvaltningar, bolag, hos stadens entreprenörer samt hos ideella organisationer. Så vänstermajoritetens nyhet i dag om ökning av antalet sommarjobbsplatser är en upprepning på de antal jobb som Alliansen erbjöd redan sommaren 2014.

Utvecklingen av antalet sommarjobb i Stockholm

Utvecklingen av antalet sommarjobb i Stockholm

En utvärdering visar att ungdomarna över lag är mycket nöjda med sitt sommarjobb. Det är viktigt att fortsätta denna satsning och att fler företag förstår vikten, och vinsten, för såväl dem själva som för ungdomarna. Ett sommarjobb är för många det första jobbet, en viktig erfarenhet och kunskap som på sikt kan göra steget in på arbetsmarknaden enklare genom referenser och arbetslivserfarenheter.  Det är också en möjlighet för företag och verksamheter att öka intresset för deras arbetsplats framöver.

Socialdemokraterna säger sig satsa på unga och på jobben. Samtidigt ser vi hur de bygger upp luftslott av fina ord utan innebörd. Samma parti går fram med förslag på att fördubbla skatten på att ha unga anställda. Detta slår naturligtvis mycket hårt mot ungdomarnas möjligheter att få ett jobb på den ordinarie arbetsmarknaden.

Johanna Sjö besökte SFI Västerort

Johanna SjöUnder torsdagen besökte Johanna Sjö, vice ordförande i Arbetsmarknadsnämnden, SFI i Västerort, på Tenstastråket 14. Hon fick där ta del av utvecklingsarbetet och fick träffa två olika klasser, dels de som inte kommit då långt, dels de som nått lite längre.

iPhone Image 1E2F70Leonora Lippig-Singewald som arbetat med att utveckla verksamheten sedan 2007 berättade entusiastiskt om hur koppling mellan sfi-lärarerfarenhet och modern språkinlärningsforskning används för att vidareutveckla SFI Västerort SFI på den mest grundläggande nivån. Det som är nytt är att man genom att använda modersmålsstödjare strategiskt kan göra inlärningskurvan bättre då oklarheter kan lösas upp och osäkerheter undvikas. Samtidigt kan inlärningens kvalitet säkerställas då kontrollfrågor kan ställas under lektionernas gång och missförstånd undvikas.
Genom att ta stöd av spetskompetens inom forskarvärlden kan Stockholm ligga i framkant när det gäller att möta individen där individen befinner sig, något som inte minst avgående chefen Leif Styberg brinner för.

-Sfi för analfabeter är ingen lätt uppgift men genom metodiskt arbete grundat på forskning gör SFI Västerort en fin insats! Ingenting är omöjligt, en del saker tar bara lite längre tid, avslutar Johanna Sjö.

Majoriteten sänker bostadsmålen och minskar möjligheterna för Stockholm att växa

I en artikel i Dagens Nyheter idag, menar svenska musikjätten Spotify, i ett möte med finansminister Magdalena Andersson (S), att de har svårast att hitta bostäder till sina anställda i Stockholm. Det är beklagligt att företag i en av Europas snabbast växande städer upplever att det är brist på bostäder, som är fundamentalt inte för bara stadens invånare, utan även för ett fungerande näringsliv.  Grundproblemet är att byggprocesserna är långsamma, vilket för med sig att det inte byggs tillräckligt med bostäder och att rörligheten på bostadsmarknaden är låg.

Stockholm är den åttonde staden i världen, sett till hur många globala företag med kvalificerade tjänster som har sitt huvudkontor här. Elva av världens 600 största företag har sitt huvudkontor i Stockholmsregionen, vilket gör att vi har fler globala huvudkontor än vad Danmark, Finland och Norge har tillsammans. Det är en starkt bidragande orsak till att Stockholm, med en femtedel av Sveriges befolkning, skapar närmare en tredjedel av hela landets ekonomi. Det gör naturligtvis att Stockholm ses som en attraktiv tillväxtsregion runtom i världen.

För att vi ska kunna fortsätta att utveckla staden krävs kraftfulla mål för bostadsbyggandet. Alliansen har under de senaste åtta åren drivit en aktiv bostadspolitik som lett till att vi nu har den högsta byggtakten sedan 1970-talet i Stockholm, mellan 2006 – 2014 färdigställdes närmare 39 000 nya bostäder. En fortsatt hög byggtakt är nödvändigt för att människor ska kunna bosätta sig i Stockholm och för en bättre tillväxt.

Det är viktigt att vi kan få till långsiktiga lösningar som skapar en förutsägbarhet på bostadsmarknaden. I Stockholm är inte problemet att det saknas aktörer som vill bygga, vi har närmare 100 byggbolag som är aktiva i regionen. Det är därför beklagligt att vänstermajoriteten i Stockholm nu sänder oroväckande signaler till hela marknaden om att de kommunala bostadsbolagen ska få en gräddfil när det gäller markanvisningar. Samtidigt sänker man ambitionerna när det gäller antalet nya bostäder som ska byggas.

Vi tror att det är fel väg att gå, och att det i förlängningen riskerar att undermininera produktionstakten i Stockholm. Vi vill dels uppmana vänstermajoriteten att istället öka ambitionerna för bostadsbyggandet, men även uppmana regeringen att se över reglerna för att bygga bostäder, och att göra det lättare att hyra ut lägenheter i andra hand.

Mycket gjordes av Alliansregeringen för att underlätta bostadsbyggandet, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Det handlar bland annat om kommunernas utmaningar och möjligheter vad gäller markpolitiken, men även om förenklad lagstiftning i form av kortare processer och nya bullerregler som gör det enklare att bygga t.ex. nära tunnelbanan. Det finns redan färdiga propositioner som Alliansen tagit fram, men som Socialdemokraterna, med stöd av bland annat Sverigedemokraterna, valt att rösta ned i riksdagen. Om Magdalena Andersson på allvar vill öka bostadsbyggandet så behöver hon alltså inte fundera så länge, det är bara för regeringen att lägga fram Alliansens redan färdiga förslag.

Det är dags för den politiska ledningen att börja ta sitt ansvar och plocka bort den våta filt man lagt över Stockholm som tillväxtmotor, för de som står i bostadskön och för innovativa företag som Spotify.

Besök på Telge Tillväxt

IMG_0397För att lära och se hur andra kommuner möter utmaningar med unga vuxna som står utanför arbetsmarknaden besökte Johanna Sjö, vice ordförande i Arbetsmarknadsnämnden och Angelica Karlsson, borgarrådssekreterare, i dag Södertälje och Telje Tillväxt. VD Ewert Sjöstrand ritade och berättade hur strukturerna såg ut, och vari utmaningarna låg.

- Det är tydligt att många som hamnat utanför har kraft och förmåga att finnas på den vanliga arbetsmarknaden men att avbruten skolgång och andra utmaningar lett dem snett. Därför är det viktigt med verksamheter som för dem tillbaka till Svenssonlivet. När det gäller HUR det ska ske är det viktigt att prestigelöst se vad som fungerat och därför är det bra att göra studiebesök även utanför stadens gränser.

IMG_0396Telge Tillväxt fokuserar på motiverande arbete och arbetspraktik och fungerar som en brygga till den ordinarie arbetsmarknaden för den som varit borta eller aldrig kommit in. Genom att ta varje individ framåt steg för steg, i en som längst ett år lång process, höjs motivationen och anknytning till arbetsmarknaden skapas. Som alla överbryggande verksamheter pekar Telge Tillväxt på bekymmer med stuprörstänkande inom olika organisationer men också på vilken potential det finns i den grupp som hamnat utanför. Med ett resultat på 70 procent vidare till studier eller arbete ligger Telge Tillväxt bra till, men mer finns att göra.

​Dennis Wedin (M): Oacceptabelt att hemtjänstpersonal ska få privata parkeringsböter

Dennis Wedin

Dennis Wedin

Hemtjänstpersonalen inom Stockholm stad riskerar att få privata parkeringsböter medan man är i tjänsten på grund att de saknar nyttoparkeringstillstånd. Detta är naturligtvis oacceptabelt. Vänstermajoriteten måste nu underlätta för stadens hemtjänstaktörer att kunna ansöka om ett nyttoparkeringstillstånd.

- Det är en självklarhet att hemtjänstpersonalen ska kunna utföra sitt arbete utan att riskera privata parkeringsböter. Att ansvarigt borgarråd avfärdar problemet genom att påpeka att hemtjänstpersonalen kan gå eller cykla är ytterst oansvarigt. Nya Moderaterna vill se konkreta lösningar. Därför föreslår vi att kostnaden för nyttoparkeringstillstånd reduceras för hemtjänstpersonalen, säger Dennis Wedin (M), gruppledare i äldrenämnden.

– Parkeringssituationen för hemtjänstpersonalen är i dag orimlig. Vänstermajoriteten bör istället för att göra omsorgen till deras ideologiska lekstuga visa att man tar ansvar för situationen och anta Moderaternas förslag om att reducera kostnaderna för nyttoparkeringstillstånd för personalen, säger Dennis Wedin (M), gruppledare i äldrenämnden.