Etikettarkiv: framkomlighet

Moderaterna kritiska till förslaget om ny parkeringsstrategi i Stockholms stad

I förra veckan presenterade den rödgrönrosa majoriteten, med trafikborgarrådet Daniel Helldén i spetsen, ett förslag på ny parkeringsplan. I korthet innebär förslaget följande:

  • Boendeparkeringen i innerstaden höjd från 900 till 1100 kronor i månaden
  • Boendeparkering införs i stora delar av när- och ytterförort med 3-500 kronor i månaden
  • Timparkering införs i ytterstaden
  • Tiderna för avgiftsbeläggning i innerstaden förslängs från dagens 9-17 till 7-19 på vardagar samt avgiftbeläggning på helgerna
  • Avgift för handikappsparkering införs

Motiveringen från majoriteten är att vi behöver minska bilåkandet, förbättra luften, minska buller och öka framkomligheten.

Moderaterna är kritiska till dessa förändringar som försvårar människors vardag samtidigt som det inte finns några konkreta förslag på var bilarna ska ta vägen. Det är uppenbart att majoritetens ambition med förslaget är avskräcka människor från att köra bil, något som visar på en bristande förmåga att förstå att många människor är beroende av bilen för att få vardagen att gå ihop.

I huvudsak är det de boende i när- och ytterförort som drabbas hårdast eftersom de är mest beroende av bilen för att kunna transportera sig. Förslaget om att höja boendeparkeringen i innerstaden med 25 procent och införa en avgift på 500 kr i ytterstaden blir, förutom skattehöjningen, en ytterligare kostnad för stockholmarna. Det är också en betydligt kraftigare höjning än vad t ex den hårt kritiserade höjningen av SL-taxan som är på 100 kronor.

Vi anser att majoriteten har gått in i detta förslag med helt fel ingångsvärden. Vi delar prioriteringarna om att trafik i rörelse ska prioriteras framför stillastående trafik vilket kan motivera att kantstensparkeringar ibland försvinner men då är vår absoluta uppfattning att de måste ersättas, förslagsvis i en garagelösning. Vidare är det också prioriterat att påskynda projekteringen av den östliga förbindelsen då den kommer att bidra till mindre trängsel i Stockholms innerstad, något som i sig kommer att öka framkomligheten för andra prioriterade trafikslag.

Vi anser dock inte, till skillnad från majoriteten, att politikers uppgift är att göra det svårare för människor – tvärtom. Vi anser att fokus bör ligga på att bekämpa utsläppen och bullret snarare än att bekämpa bilen som sådan. Därmed kommer vi också att reservera oss mot förslaget till ny parkeringsstrategi.