Etikettarkiv: Joakim Larsson

Utveckla Kungsträdgården

Epstein uppmärksammar oppositionsborgarrådet Joakim Larssons (M) motion om att ta ett helhetsgrepp på Kungsträdgården, så att parken åter kan bli en naturligt integrerad del av stadslivet. I motionen skriver Joakim att i arbetet med parkens utveckling är det viktigt att säkerställa balansen mellan parkens roll som attraktiv grönskande stadspark och dess funktion som evenemangs- och mötesplats. Det behöver göras en grundlig översyn av hur Kungsträdgården ska användas på bästa sätt framöver, utifrån stockholmarnas perspektiv.

 

 

Alliansen reservation mot vänstermajoritetens verksamhetsplan

Under Alliansens åtta år i majoritet har Stockholms stads kommunala förvaltning steg för steg blir mer effektiv för att skattebetalarnas pengar ska användas på bästa sätt. Alliansen har konsekvent prioriterat kärnverksamheten som förskola, skola, äldreomsorg, sociala verksamheter och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Vi har varit garanten för en stark och välskött ekonomi och levererat överskott till stockholmarna varje år under den tiden vi haft förtroende att styra Stockholm. Därför kunde vi också ge mer resurser än någonsin till äldreomsorgen, skolan och stadens sociala verksamheter.

Alliansens vision är att stockholmarna ska ha frihet och möjlighet att förverkliga sina drömmar om ett bra liv. Politiken ska riva hinder och skapa förutsättningar istället för att diktera hur stockholmarna ska leva sina liv. Vi strävar efter att förenkla för invånare och företag i relationerna med staden. Vi vill stärka människors egenmakt genom att utveckla och förbättra valfriheten. Stockholm ska vara såväl socialt som ekonomiskt och ekologiskt hållbart.

Förslaget till verksamhetsplan för kommunstyrelsen återspeglar med all önskvärd tydlighet kontrasten mellan Alliansens politik och den rödgrönrosa majoritetens.

Det mest allvarliga vi ser är den aviserade kursändring som utgör ett hot mot mångfalden och valfriheten i välfärden. Inom förskola och äldreomsorg hotas den fria etableringsrätten, vilket leder till en sämre mångfald och som allvarligt försvårar entreprenörskapet i kvinnodominerade branscher. Även valfriheten för hela länets gymnasieelever är hotad genom den översyn av den länsgemensamma gymnasieregionen som aviseras i verksamhetsplanen.

Vänstermajoritetens tilltro till politiska beslut är lika stor som respekten för enskilda människors val är liten. Det är en politik som är verklighetsfrämmande, i otakt med stockholmarnas önskemål och som undergräver drivkrafter för förnyelse i välfärden.

Vi är även kritiska till den spretande målstyrning och växande byråkratiska börda som vänstermajoriteten nu lägger på staden. Vi säger nej till den överflödiga byråkratiska överbyggnad i form av nya kanslier, råd, utskott och samordnare som kommer att kostnaden om tolv miljoner kronor årligen.

Avslutningsvis är vi frågande till den kommission för social hållbarhet som kommunstyrelsen ska ta fram en plan för. Det är i dagsläget inte känt vilket uppdrag och vilken sammansättning som denna kommission ska ha. Vi förutsätter att oppositionen ges möjlighet till antingen politisk representation eller möjlighet att lämna förslag på personer som ska ingå i kommissionen. Oaktat detta konstaterar vi att vänstermajoriteten, trots högstämd retorik, har försatt arbetet med utvecklingen av ytterstaden i ett beslutsmässigt vakuum efter valet.