Etikettarkiv: Slussen

Joakim Larsson (M): Vänstermajoriteten fortsätter att förhala Nya Slussen

Joakim Larsson (M)Ärendet som avser en tillfällig bussterminal under Slussens ombyggnation bordläggs för fjärde gången av vänstermajoriteten. För att säkerställa en fungerande kollektivtrafik under ombyggnationen av Nya Slussen är det nödvändigt att flytta den nuvarande bussterminalen.  Slussen har förhalats tillräckligt länge och återigen stoppas viktiga satsningar på grund av den politiska osämjan inom majoriteten.

 – Ombyggnationen av Slussen måste snarast påbörjas. Flera viktiga projekt har redan åsidosatts på grund av vänstermajoritetens interna stridigheter. Att man nu för fjärde gången bordlägger ärendet som avser en provisorisk bussterminal under ombyggnationen av Slussen är mycket olyckligt. Det behövs en ny bussterminal för en fungerande kollektivtrafik och det är en förutsättning för att Nya Slussen ska kunna påbörjas, säger oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M)

– Att vänstermajoriteten väljer att bordlägga ärendet gällande en tillfällig bussterminal för fjärde gången visar återigen att vänstermajoriteten är oförmögna att kunna fatta viktiga beslut. Fortsätter vänstermajoriteten att åsidosätta viktiga projekt på grund av deras interna stridigheter riskerar Stockholm att stannar upp och det har vi inte råd med, säger oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M)

 

Expertgranskningen ger grönt ljus för Nya Slussen

Idag presenterade expertgruppen för Slussen sin rapport. För oss finns det inga direkta överraskningar i rapporten, utan den bekräftar att besluten om Nya Slussen fattats korrekt och att det inte är tal om varken några skenande kostnader eller att någonting i processen skulle ha mökats. Expertgruppen summerar det bäst själva:

”Efter ett vi har genomfört vår granskning finner vi att besluten om projekt Slussen i huvudsak vilar på rättvisande bedömningar och beslutsunderlag och att beslut tagits på relevanta grunder.”

Rapporten tar till den allra största delen död på de märkliga myterna som funnits, och finns, kring Nya Slussen, till exempel vad gäller siktlinjer och tillgänglighet. Nu har experterna tydligt visat att med Nya Slussen så blir det bättre för gående och cyklister, siktlinjerna blir bättre, och hela platsen blir bättre för personer med funktionshinder.

Vidare så konstaterar rapporten att en renovering inte är möjlig, 85 procent av konstruktionen är i så dåligt skick att den skulle behöva rivas ändå. Dessutom står en renovering i strid med gällande detaljplan.

Nya Slussen behöver byggas NU! Det råder det inga tvivel om, och det bör det inte heller längre göra hos vänstermajoriteten. Vi kräver att de rödgrönrosa slutar förhala och fördyra projektet, och att man genast sätter igång byggnationen. Expertgruppen pekar på vikten av att få till en detaljplan för bussterminalen, för att kunna genomföra hela projektet. Därför kräver vi också att vänstermajoriteten snarast fattar beslut om finansiering av bussterminal för Ostsektorn, ett beslut som de rödgrönrosa stoppade så sent som i december förra året.

En aktiv oppositionspolitik

Valet i september förra året blev en besvikelse. Alliansen förlorade och en ny rödgrönrosa majoritet fick väljarnas förtroende att leda Stockholm de kommande fyra åren.

Vi går nu in i en fas av aktiv oppositionspolitik samtidigt som vi ska utveckla vår egen politik för att återigen förtjäna väljarnas förtroende 2018.

I valrörelsen hade den dåvarande oppositionen mycket högt tonläge men vi ser nu konsekvenserna av att de inte förberedde ett gemensamt alternativ med gemensamma svar på stockholmarnas problem.

Vi ser en otroligt splittrad majoritet. Vi ser även en socialdemokrati som är historiskt svaga och Vänsterpartiet, Feministiskt Initiativ och Miljöpartiet har flyttat fram sina positioner rejält. Den visar sig på flera områden. Det handlar bland annat om jobben, bostäder, infrastrukturen, skattepolitiken och utbildning. Det är samma splittringspolitik som vi ser i regeringen. Detta får tydliga konsekvenser för stockholmarna ibland annat stoppet av Förbifarten, ”genomlysningen” av Nya Slussen och beslutet om att Bromma flygplats ska läggas ned.

Den nya majoriteten visar på område efter område att politisk ideologi går före kvalitén i servicen till medborgarna. Väljarna bland annat fått se ett flertal äldreboenden, parklekar och sociala verksamheter bli kommunaliserade. Det har inte skett på grund av att det skapar en bättre effektivitet. Det är endast den nya majoritetens ideologiska övertygelse som styr vilken kommunal service medborgara ska få. Så tar man inte ansvar för stockholmarnas bästa.

Vi kommer här på bloggen att kontinuerligt att granska majoriteten och dess förslag samt hur vår politiska utveckling kommer att ske framöver och beskriva hur vi vill förbättra staden för stockholmarna.